ဴမန္မာ့ပထမဆံုး လူႛအခၾင့္အေရးေနႛ ကဵင္းပႎိုင္ေအာင္ ႒ကိႂးစားခဲ့သူတဦးႎႀင့္ အေမးအေဴဖ

2006-12-18
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
bogalay_HR_day_150px.jpg
ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ပထမဆံုးအ႒ကိမ္အဴဖစ္ ဘိုကေလး႓မိႂႚတၾင္ ကဵင္းပခဲ့ေသာ ႎိုင္ငံတကာ လူႛအခၾင့္အေရးေနႛတၾင္ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္ မဟာမင္း႒ကီး မဒမ္ လူဝီ အာဘာထံမႀ သဝဏ္လၿာကို ဖတ္ဳကားေနေသာ ဘိုကေလး႓မိႂႚနယ္၊ NLD ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၝက္တာ တင္မင္းထၾတ္။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ပထမဦးဆံုးအ႒ကိမ္ ကဵင္းပခဲ့တဲ့ ႎိုင္ငံတကာ လူႛအခၾင့္အေရးေနႛ အခမ္းအနားကို ဧရာဝတီတိုင္း၊ ဘိုကေလး႓မိႂႚမႀာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ရက္ေနႛက ကဵင္းပ ဴပႂလုပ္ရာမႀာ ဴဖစ္ေဴမာက္ေအာင္ ေဆာ္ဳသသူတဦးကို RFA က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။

ကမႝာ့ ကုလသမဂၢက လူႛအခၾင့္အေရး ေဳကညာစာတမ္းထုတ္ဴပန္ခဲ့ေနႛကို အထိမ္းအမႀတ္ဴပႂ ကဵင္းပတဲ့ ႎိုင္ငံတကာ လူႛအခၾင့္အေရးေနႛကို ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဘိုကေလး႓မိႂႚမႀာ ကဵင္းဴပႂလုပ္တဲ့အခၝ အာဏာပိုင္ေတၾ ဳကားဝင္ အေႎႀာင့္အယႀက္ေပးတဲ့အေဳကာင္းကို RFAက ထုတ္လၿင့္ခဲ့႓ပီး ဴဖစ္ပၝတယ္။

အဲဒီလို အခက္အခဲေတၾဳကားက ဴဖစ္ေဴမာက္ေအာင္ ႒ကိႂးစားအားထုတ္ခဲ့ရတဲ့ အခမ္းအနားနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဴပည့္ဴပည့္စံုစံု သိရေအာင္ RFAမႀ ဦးကိုကိုေအာင္က ေဆာ္ဳသသူတဦးဴဖစ္တဲ့ ကိုေအာင္ေကဵာ္စိုးကို ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။

ဘိုကေလး႓မိႂႚက ပထမဆံုး ႎိုင္ငံတကာ လူႛအခၾင့္အေရးေနႛ အခမ္းအနားအေဳကာင္းနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္႟ၾက္မႁ အေတၾႚအဳကံႂေတၾကို ကိုေအာင္ေကဵာ္စိုးက RFAကို ရႀင္းလင္းေဴပာဴပခဲ့ပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔