ဳကားဴဖတ္အစုိးရသတင္း Larry Jagan နဲႛ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခ်က္

ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿဦးေဆာင္တဲ့ လက္ရႀိစစ္အစုိးရအဖၾဲႛဟာ လာမယ့္လပုိင္းအတၾင္း ဳကားဴဖတ္အစုိးရ တရပ္ဖၾဲႛစည္းဖုိႛရႀိ႓ပီး ၂ဝ၁ဝ ခုႎႀစ္ ႎုိဝင္ဘာလေလာက္မႀာ ေရၾးေကာက္ပၾဲကဵင္းပႎုိင္ဖုိႛ ဴပင္ဆင္ေနတယ္လုိႛ ဴပည္တၾင္းဴပည္ပ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူေတၾက အခု သီတင္းပတ္အတၾင္း ေဴပာဳကားပၝတယ္၊၊
2009-07-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

အဲဒီသတင္းဟုတ္မႀန္ေဳကာင္း အတည္ဴပႂ ေဴပာဆုိသူတဦးဴဖစ္တဲ့ ထုိင္းႎုိင္ငံအေဴခစုိက္ ဴမန္မာ့အေရးက႗မ္းကဵင္သူ ႓ဗိတိသ႖သတင္းစာဆရာ Larry Jagan ကုိ RFA အဖၾဲႛသား ကုိေကဵာ္ေကဵာ္ေအာင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္၊၊

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ဆိုက္တခုလံုးသို႔