လုပ္ဳကံတိုင္တန္းမႁဴဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ကဵ လယ္သူမ႒ကီး ဴပစ္ဒဏ္ေလ႖ာ့ေပၝ့

2007-03-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

farmers_200px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚအနီး လယ္ကၾင္းတခုထဲတၾင္ စပၝးရိတ္သိမ္းေနေသာ လယ္သူမမဵား။ ေအာက္ေဴခ ယယကမဵား ေ႟ၾးခဵယ္ခန္ႚအပ္သည့္ ပံုစံကို ဴမန္မာဴပည္ တဝန္းတၾင္ မေကဵနပ္မႁ ႒ကီးထၾားေနသည္ဟု ဆိုပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

အာဏာအလၾဲသံုးစားမႁ၊ အဂတိလုိက္စားမႁနဲႛ ေကဵး႟ၾာအာဏာပိုင္တဦးကို တရားစၾဲဆို႓ပီးေနာက္ပိုင္း၊ မမႀန္မကန္ လုပ္ဳကံတိုင္တန္းမႁနဲႛ ေထာင္ဒဏ္ အဴပစ္ေပးခံေနရတဲ့၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေကာ့မႀႃး႓မိႂႚနယ္က လယ္သူမ႒ကီး ေဒၞခင္ဝင္းရဲ့ အမႁနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ရန္ကုန္၊ ေတာင္ပိုင္း တရား႟ံုးက လက္ရႀိ ဴပစ္ဒဏ္ကို ေလ႖ာ့ေပၝ့ ဴပင္ဆင္ သတ္မႀတ္လိုက္ပၝတယ္။

ေကာ့မႀႃး႓မိႂႚနယ္၊ ပိႎၮဲကုန္း ေကဵး႟ၾာက လယ္သူမ႒ကီး ေဒၞခင္ဝင္းရဲ့ အမႁကို လက္ရႀိ ခဵမႀတ္ထားတဲ့ ေထာင္ဒဏ္ တႎႀစ္ကေန ေထာင္ဒဏ္ သံုးလအဴဖစ္ တရား႟ံုးက ဴပင္ဆင္ ေလ႖ာ့ေပၝ့လိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေဒၞခင္ဝင္းဘက္က လိုက္ပၝေဆာင္႟ၾက္တဲ့ ေရႀႛေန ဦးေအာင္သိန္းက လၿတ္ဝရမ္းရလိုႛ ေထာင္ဗူးဝမႀာ လာေစာင့္ေနတုန္း ဴဖစ္ပၝတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ ဴပစ္ဒဏ္ သံုးလေလ႖ာ့ေပးလိုက္တဲ့အတၾက္ ေဒၞခင္ဝင္းဟာ လၾတ္ရက္ေစ့လိုႛ တရက္ႎႀစ္ရက္ ရက္ေကဵာ္ေန႓ပီလိုႛ သူက ေဴပာပၝတယ္။

ေဒၞခင္ဝင္းဟာ ေကာ့မႀႃး႓မိႂႚနယ္၊ ေညာင္ပင္သာ ေကဵး႟ၾာအုပ္စု ဥကၠႉ ဦးဝင္းရႀိန္ကို ႎၾားကုန္သည္ေတၾဆီက ေငၾေတာင္းခံမႁ၊ ႎုိင္ငံပိုင္လယ္ေတၾကို တရားမဝင္ ေရာင္း၀မယ္မႁ၊ လယ္သမားေတၾအတၾက္ ဒီဇယ္ဆီနဲႛ ဓာတ္ေဴမဳသဇာေတၾကို ထုတ္ယူေရာင္းခဵမႁေတၾနဲႛ သက္ဆုိင္ရာကို မႎႀစ္က ႎႀစ္ကုန္ပိုင္းေလာက္မႀာ တရား႟ံုးကို တိုင္တန္းခ့ဲတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေဒၞခင္ဝင္းရဲ့ ဒီတုိင္တန္းခဵက္ေတၾကို မမႀန္ကန္ဘူး ဆို႓ပီး၊ အတိုင္ခံရသူက ဴပန္လည္ တရားစၾဲဆိုခဲ့ရာကေန တရား႟ံုးက ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႎႀစ္ ခဵမႀတ္ခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီအမႁနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေဒၞခင္ဝင္းရဲ့ ေရႀႚေနေတၾက အထက္တရား႟ံုးကို ဴပင္ဆင္ခဵက္ တင္သၾင္းခဲ့ရာမႀာ ရန္ကုန္တိုင္း ေတာင္ပိုင္းခ႟ိုင္တရား႟ံုးကေန ခုလို ေထာင္ဒဏ္ ၃ လ အဴဖစ္ ေလ႖ာ့ေပၝ့ ဴပင္ဆင္ေပးလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေဒၞခင္ဝင္းအမႁကိစၤဟာ စစ္အစိုးရ သတင္းစာေတၾကေန အမဵိႂးမဵိႂး ေဝဖန္ေရးသားခံခဲ့ရတဲ့ အမႁလဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

မႀတ္ခဵက္။ ။ ေရႀႚေန ဦးေအာင္သိန္းကို RFAက ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵိန္မႀာ ေဒၞခင္ဝင္းကို လၿတ္မေပးေသးတဲ့အတၾက္၊ သူ မလၾတ္ေဴမာက္ေသးေဳကာင္းသာ အသံလၿင့္ႎုိင္ခဲ့ပၝတယ္။ ေနာက္ဆံုးရရႀိတဲ့ သတင္းအရ ေဒၞခင္ဝင္းကို မတ္လ ၂၉ရက္ေနႛက လၿတ္ေပးလိုက္႓ပီ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔