ဂဵပန္နဲႚ ေတာင္ကိုရီးယားမႀာ အင္အယ္ဒီပၝတီ အႎႀစ္ ၂၀ ဴပည့္ အထိမ္းအမႀတ္ကဵင္းပ

ဂဵပန္ႎိုင္ငံမႀာလညး္ အင္အယ္ဒီပၝတီရဲႛ အႎႀစ္ ၂၀ ဴပည့္ အထိမ္းအမႀတ္ ခဵီတက္ လမ္းေလဵာက္ပဲၾကို အမဵႃိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲၾႛခဵႂပ္ (လၾတ္ေဴမာက္နယ္ေဴမ)က ဦးေဆာင္႓ပီးေတာ့ တိုကဵိႂ႓မိႂႛရဲႛ လူစည္ကားတဲ့ ပန္းဴခံမႀာ ကဵင္းပခဲ့ရာ ဂဵပန္ေရာက္ ဴမန္မာ့အေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾနဲႛ ဂဵပန္လူမဵိႂးေတၾ စုစုေပၝင္း ၄၀၀ ေကဵာ္ပၝဝင္ခဲ့ပၝတယ္။
2008-09-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႛခဵႂပ္ တည္ေထာင္ဴခင္း အႎႀစ္ ၂၀ ဴပည့္ အထိမ္းအမႀတ္အဴဖစ္ ဂဵပန္ႎုိင္ငံေရာက္ ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမဵား ပန္းဴခံတခုတၾင္ ဆႎၬဴပေနပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႛခဵႂပ္ တည္ေထာင္ဴခင္း အႎႀစ္ ၂၀ ဴပည့္ အထိမ္းအမႀတ္အဴဖစ္ ဂဵပန္ႎုိင္ငံေရာက္ ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမဵား ပန္းဴခံတခုတၾင္ ဆႎၬဴပေနပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
AFP

အခမ္းအနားနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲၾႛခဵႂပ္ (လၾတ္ေဴမာက္နယ္ေဴမ) ဂဵပန္ဌာနခဲၾရဲႛ အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးေသာင္းဴမင့္ဦးက ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ဦးေသာင္းဴမင့္ဦး။  "ဒီႎႀစ္ထူးဴခားတာက ကဵေနာ္တိုႛ ဆိုင္းဘုတ္မႀာ ဴပည္တၾင္း အင္အယ္ဒီရဲႛ အာဇာနည္ပုဂၢိႂလ္တိုႛရဲႛ လုပ္ငန္းဟာ ဆံုးခန္းတုိင္ အေကာင္အထည္ေဖၞရမယ္ ဆိုတဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ အိမ္မႀာခဵိတ္ထားတဲ့ စာသားကိုယူ႓ပီးေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛ လုပ္ထားတယ္၊ ၁၉၉၀ ေရၿးေကာက္ပၾဲရလာဒ္ကို အေကာင္အထည္ေဖၞတဲ့အဆင့္ ေရာက္ဖုိႛဆိုတဲ့ ရည္ရၾယ္ခဵက္ရယ္၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ အကုန္လၿတ္ဖိုႛ ရည္ရၾယ္ခဵက္ရယ္၊ ေနာက္႓ပီး လၿတ္ေတာ္ေခၞတဲ့အထိ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရၾယ္ခဵက္ရယ္ကို အင္အယ္ဒီ အႎႀစ္ ၂၀ မႀာ ခိုင္ခိုင္မာမာနဲႛ ဒီမိုကေရစီႎုိင္ငံထူေထာင္တဲ့အထိ ကဵေနာ္တိုႛ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရၾယ္ခဵက္နဲႛ ကဵေနာ္တိုႛ ဒီေနႛအခမ္းအနား ကဵင္းပတာဴဖစ္ပၝတယ္။"

ဒီဆႎၬဴပခဵီတက္ပဲၾမႀာ ဂဵပန္ရဲေတၾကလည္း စနစ္တကဵ လံုဴခံႂေရး ယူေပးခဲ့ပၝတယ္။ ကမၲာလႀည့္ခရီးသၾားေတၾ အပၝအဝင္ ေဘးကရပ္ဳကည့္ေနတဲ့ ပရိသတ္ေတၾ ေသာင္းေသာင္းဖဵဖဵ အားေပးခဲ့ဳက႓ပီး ညေနပိုင္းမႀာ ဆႎၬဴပပဲၾကို ေအာင္ဴမင္စၾာ ရုတ္သိမ္းခဲ့တယ္လိုႛ ဦးေသာင္းဴမင့္ဦးကေဴပာပၝတယ္။

အလားတူ အခမ္းအနားတရပ္ကို ေတာင္ကိုရီးယားႎိုင္ငံ ပူခ႗န္း႓မိႂႛမႀာရႀိတဲ့ အင္အယ္ဒီ လၾတ္ေဴမာက္နယ္ေဴမ ကိုရီးယားဌာနခၾဲ ရံုးခန္းမမႀာလည္း စေနေနႛ ည ၈နာရီမႀာ စတင္ကဵင္းပပၝတယ္။ ဴပန္ဳကားေရးတာဝန္ခံ ကိုရန္ႎိုင္ထၾန္းက ဒီအခမ္းအနား ကဵင္းပရတဲ့ ရည္ရၾယ္ခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေဴပာဴပပၝတယ္။

ကိုရန္ႎိုင္ထၾန္း။   "အဖၾဲႛခဵႂပ္ဆိုတာက ဴပည္သူေတၾရဲႛ အသဲဳကားက မဲတဴပားနဲႛ တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ အဖၾဲႛအစည္းတခုဴဖစ္ပၝတယ္၊ ဴမန္မာေဴမေပၞမႀာ အခုအခဵိန္ထိ အႎႀစ္ ၂၀ တိုင္သည့္တိုင္ အမဵိႂးသားဒီမုိကေရစီ အဖၾဲႛခဵႂပ္အလံေတာ္ကို အဴမင့္မားဆံုး ထူေထာင္ဆဲ ရႀိတယ္ ဆိုတဲ့အေဳကာင္းကို သက္ေသဴပဴခင္းတခုလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။"

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔