စက္တင္ဘာအေရးအခင္း႓ပီးေနာက္ ေဒၞလာႎႀစ္သန္းနီးပၝး ဂဵပန္အကူအညီ

2008-01-14
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

mother_child_200px.jpg
ကေလးႎိုႛတိုက္ေနေသာ ဴမန္မာ မိခင္တဦး ဴဖစ္ပၝသည္။ ဂဵပန္ႎိုင္ငံမႀ ေပးအပ္မည့္ အကူအညီသည္ ကေလးမဵားႎႀင့္ အမဵိႂးသမီးမဵား၏ ကဵန္းမာေရး ကိစၤမဵားအတၾက္ သံုးစၾဲမည္ ဴဖစ္သည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

စက္တင္ဘာဆႎၬဴပပၾဲကို စစ္အစိုးရက အဳကမ္းဖက္႓ဖိႂခၾင္းခဵိန္က ဂဵပန္သတင္းေထာက္တဦး ေသဆံုးသၾားတဲ့အတၾက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို အကူအညီေပးတာ ဴဖတ္ေတာက္ထား႓ပီး လအတန္ ဳကာ႓ပီးတဲ့ေနာက္ ေဒၞလာ ႎႀစ္သန္းနီးပၝး အကူအညီေပးဖိုႛ ဂဵပန္ႎိုင္ငံက ဒီေနႛ ဇန္နဝၝရီ ၁၄ရက္မႀာ ကတိေပးလိုက္ပၝတယ္။

အေမရိကန္ေဒၞလာ ၁ ဒႍမ ၇၉ သန္းဖိုး အကူအညီေပးဖိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာရႀိတဲ့ ဂဵပန္သံ႟ံုးနဲႛ UNICEF ကုလသမဂၢ ကေလးမဵားရန္ပံုေငၾအဖၾဲႚက ေဳကညာလိုက္္႓ပီး ကေလးနဲႛ အမဵိႂးသမီးေတၾအတၾက္ အသက္အႎၩရာယ္ ဴဖစ္ေစေလာက္တဲ့ ေရာဂၝရႀိ-မရႀိ စစ္ေဆးတဲ့တဲ့ကိရိယာ၊ ထိုးေဆးနဲႛ ေဆးဝၝးေတၾမႀာ ဒီကူညီေငၾကို သံုးစၾဲမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဂဵပန္ႎိုင္ငံဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို အမဵားဆံုး အကူအညီေပးေနတဲ့ ႎိုင္ငံဴဖစ္႓ပီး ဆႎၬဴပပၾဲေတၾကို စစ္အစိုးရက အဳကမ္းဖက္႓ဖိႂခၾင္းတာကို ကန္ႛကၾက္တဲ့အေနနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ေဒၞလာ၅သန္းနီးပၝးေပးမဲ့ အကူအညီကို ဴဖတ္ေတာက္ခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ စီးပၾားေရးအခဵက္အခဵာကဵရာ ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ ဆႎၬဴပပၾဲဴဖစ္ပၾားခဵိန္မႀာ စစ္အစိုးရက အဳကမ္းဖက္႓ဖိႂခၾင္းေနတာကို မႀတ္တမ္းတင္ေနတဲ့ တိုကိဵႂ အေဴခစိုက္ APF သတင္းဌာနက ဗၾီဒီယို သတင္းေထာက္ Mr Kenji Nagai ဟာ စက္တင္ဘာ ၂၇ရက္က ပစ္သတ္ခံခဲ့ရ႓ပီးေနာက္ အဲဒီလို ဴဖတ္ေတာက္ခဲ့တာပၝ။

ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ ကဵန္းမာေရးအတၾက္ GDP ဴပည္တၾင္းထုတ္ကုန္ စုစုေပၝင္းတန္ဖိုး ရဲ့ သုညဒႍမ ၉ ရာခိုင္ႎႁန္းပဲ သံုးစၾဲတယ္လိုႛ ကုလသမဂၢက ေနာက္ဆံုးထုတ္ဴပန္တဲ့ စာရင္းဇယားမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ အေမရိကန္နဲႛ အီးယူ ဥေရာပႎိုင္ငံမဵားအဖၾဲႚက ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို စီးပၾားေရးအရ အေရးယူ ပိတ္ဆိုႛထားတဲ့အတၾက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ ဴပည္ပအကူအညီ အနည္းဆံုးရရႀိေနတဲ့ တႎိုင္ငံဴဖစ္ပၝတယ္။

ကေလးေတၾအတၾက္ ေရာဂၝ ႒ကိႂတင္ကာကၾယ္ေရး၊ ငႀက္ဖဵားနဲႛ တဴခား အသက္အႎၩရာယ္ မကင္းတဲ့ေရာဂၝေတၾ ကာကၾယ္ေရးနဲႛ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္နဲႛ ဆက္ႎၿယ္႓ပီး မိခင္ေတၾ အသက္အႎၩရာယ္ ကင္းေဝးေရးအတၾက္ ခုဂဵပန္ႎိုင္ငံက ကတိဴပႂလိုက္တဲ့ ေငၾေဳကးအကူအညီနဲႛ ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္သၾားမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ UNICEF ဌာေနကိုယ္စားလႀယ္က ေဴပာပၝတယ္။

ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး RFAသတင္းေထာက္ ဦးဥာဏ္ဝင္းေအာင္က သတင္းေပးပိုႛထားပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔