ူမန်မာစစ်အစိုးရ ၂၀၁၄ခုမြာ ညကြလီးယားလက်နက် ထုတိံိုင်မည် ခန်ႚမြန်း

ူမန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲႛ လက်ရြိ အနေထားအတိုင်း ညကြလီးယား စီမံကိန်းကို အကောင်ထည် ဖော်မည်ဆိုရင် ၂၀၁၄ ခိုံြစ်မြာ ညကြလီးယားလက်နက် ထုတ်လုပိံိုင်လိမ့်မယ်လိုႛ ုသစေုတးလဵ ပညာရြင် ပၝမောက္ခ Desmond Ball နဲႛ ုသစေုတးလဵ သတင်းစာဆရာ Mr. Phil Thornton က မုကာခင်က ဖော်ထုတ်ရေးသားလိုက်ပၝတယ်။ ူမန်မာစစ်ဖက်နဲႛ အရပ်ဖက်က ထြက်ေူပးလာ ိံြစ်ဦးကို သီးူခား မေးူမန်းစုံစမ်းအ္ဘပီး ၂ ိံြစ်အုကာမြာ အခုလို ရေးသားလိုက်တာလိုႛ သိရပၝတယ်။

2009.08.05
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
russian_woman_305px.jpg ႟ုရြားအစိုးရက ကူညီထားသည့် အိုံူမသြုတေသနဌာနတြင် တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် ူမန်မာအမထြမ်းမဵားကို ႟ုရြားဘာသာ သင်ုကားပေးရန် စေလြတ်ထားသော ႟ုရြားလူမဵိြး ၄၀ထဲမြ တဦးူဖစ်ေုကာင်း မ္ဘေမိြႚ ဒေသခံမဵားက ေူပာုကားသော ႟ုရြားအမဵိြးသမီး စက်ဘီးစီးလာသည်ကို မ္ဘေမိြႚ လမ်းတခုတြင် တြေႚရပုံ။ (Photo: RFA / Tyler Chapman)
(Photo: RFA / Tyler Chapman)

ဒီအေုကာင်းတေနြဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး ဖော်ထုတ်ရေးသားခဲ့သူ ိံြစ်ဦးထဲက သတင်းစာဆရာ Phil Thornton ကို RFA အဖြဲႚသား ကိုကေဵာ်မင်းထြန်းက ဆက်သြယ်မေးူမန်းထားပၝတယ်။

ဟုတ်ကဲ့ Mr. Phil Thornton ခင်ဗဵား။ ူမန်မာူပည်ထဲက ထြက်ေူပးလာတဲ့သူ ိံြစ်ယောက်ကို ကိုယ်တိုင် တြေႚဆုံ မေးူမန်းခဲ့သူတဦးအနေနဲႛ ူမန်မာစစ်အစိုးရက ညကြလီးယားလက်နက် ထုတိံိုင်တဲ့ စက်႟ုံဆောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ ကောက်ခဵက်ကို ဘယ်လို ဆြဲခဲ့ပၝသလဲဗဵ။

ကဵနော်တိုႛ ထြက်ေူပးလာတဲ့သူ ိံြစ်ဦးကို သီးူခားစီ တြေႚမေးခဲ့တာပၝ။ တယောက်က ႟ုရြားိံိုင်ငံ မော်စကို္ဘမိြႚမြာ သင်တန်းတက်ခဲ့တဲ့ စစ်တပ်က ဗိုလ်ဋ္ဌကီးတဦးူဖစ်္ဘပီး နောက်တယောက်ကတော့ ဒီကိင်္စတေကြို အတြင်းကဵကဵ သိထားတဲ့ ထူးထရိတ်ဒင်းက စာရင်းကိုင်တယောက် ူဖစ်ပၝတယ်။

အစတော့ သူတိုႛေူပာတာတေကြို ကဵနော်တိုႛ သံသယရြိပၝတယ်။ ူမန်မာိံိုင်ငံမြာက ူပည်သူတေကြို လ္တွပ်စစ်မီး ၂၄ နာရီပေးိံိုင်ဖိုႛကို အခက်အခဲ ူဖစ်နေတာဆိုတော့ ညကြလီးယားစက်႟ုံ ကိင်္စတေကြို ေူပာလာတော့ သံသယူဖစ်ုကတာပၝ။

ဟုတ်ကဲ့၊ Mr. Thornton တိုႛ ဒီ Sydney Morning Herald နဲႛ Bangkok Post တေမြြာ ရေးထားခဵက်အရဆိုရင် ပထမဆုံးတြေႚ္ဘပီး မေးခဲ့တဲ့သူက ဗိုလ်ဋ္ဌကီးမိုးဋ္ဌကိြးလိုႛ အမည်ဝြက်ပေးထားတဲ့ ႟ုရြားူပန် စစ်ဗိုလ်တဦးလိုႛ ဆိုပၝတယ်။ သူႛအေုကာင်း ေူပာူပပၝလားခင်ဗဵ။

ဟုတ်ပၝတယ်၊ မိုးဋ္ဌကိြးဆိုတာ သူႛလုံူခံြရေးအတြက် ေူပာင်းထားတဲ့ နာမည်ဝြက်ပၝ။ သူက ၂၀၀၃ ခိုံြစ်မြာ လက်ေ႟ြးစင် ေ႟ြး္ဘပီး မော်စကိုမြာ ညကြလီးယား အင်ဂဵင်နီးယားရင်းပညာ တက်လာတဲ့ ဗိုလ်ဋ္ဌကီးတဦးပၝ။ အဲဒီမြာ ၂ ိံြစ်တက်္ဘပီး ူမန်မာူပည်ူပန်ရောက်တော့ ညကြလီးယားတပ်ရင်းမြာ တာဝန်ပေး ခံရပၝတယ်။ ဒီကနေ သူသင်လာခဲ့တာတေကြနေ ူပန်တာဝန်ယူရတဲ့သဘောပၝ။

ကဵနော်တိုႛ ိံြစ်ယောက်ထဲက ပၝမောက္ခ ဘောလ်က ညကြလီးယား သင်တန်းနဲႛ စက်႟ုံတေအြေုကာင်း ပို္ဘပီး အသေးစိတ် အခဵက်လက်တြေ မေးူမန်း မြတ်တမ်းယူခဲ့ပၝတယ်၊ သူက ညကြလီးယားနဲႛ ပတ်သက်လိုႛ ကဋ္ဋမ်းကဵင်သူ ပညာရြင်ဆိုတော့ သူက ပို္ဘပီး ထြက်ဆိုခဵက်တေကြို မြတ်သားဝေဖန်ပၝတယ်။ ဟုတ်မဟုတ် သုံးသပ်ပၝတယ်။ သူက ဒီအခဵက်လက်တေကြို ထောက်္ဘပီး ူမန်မာိံိုင်ငံဟာ ညြးကလီယားလက်နက် ထုတိံိုင်ဖိုႛ ူပင်နေတယ်၊ ဘယ်အခဵိန် လက်နက်ထုတိံိုင်မယ်ဆိုတာကို သုံးသပ်တာပၝ။

ကဵနော့်အတြက်ကတော့ ူမန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲႛ အခု ဒီလူ ိံြစ်ဦးက ေူပာဆိုခဵက်တေထြဲက ၁၀ ရာခိုငိံြန်းပဲ မြန်တယ်ထားဦး၊ အရပ်သုံးူဖစ်ူဖစ် စစ်သုံးူဖစ်ူဖစ် ညကြလီးယားစက်႟ုံ ထောင်တယ်ဆိုရင် ဒေသတြင်း လုံူခံြရေး အတြက် စိုးရိမ်စရာလိုႛ ူမင်ပၝတယ်။ ဘာူဖစ်လိုႛလဲ ဆိုတော့ မိံြစ်က ဆိုင်ကလုံးနာဂစ်တိုက်တော့ ူမန်မာစစ်အစိုးရဆီမြာ အမဵိြးသား အရေးပေၞ လုံူခံြရေးစနစ် မရြိတာ တြေႚိံိုင်ပၝတယ်။ ဒီလို ကယ်ဆယ်ရေးတေကြိုတောင် အမဵိြးသားလုံူခံြရေးအူဖစ် မဆောင်႟ြကိံိုင်ရင် ညြးကလီယားလို ကိင်္စမဵိြးမြာ ဘေးအ္ဈိံရာယ်ူဖစ်လာရင် ဒၝဟာ ဒေသတြင်း လုံူခံြရေးကို ္ဘခိမ်းေူခာက်လာိံိုင်တဲ့ ကိင်္စူဖစ်လိုႛပၝပဲ။

ဟုတ်ကဲ့။ ထြက်ေူပးလာသူ ၂ ယောက်ထဲက ထူးထရိတ်ဒင်းက စာရင်းတေကြို ကိုင်တြယ်ရသူ ကိုတင်မင်းလိုႛ နာမည်ဝြက်ပေးထားသူဆီကကော ဘယ်လို အခဵက်လက်တေရြလဲ ေူပာပၝဦးခင်ဗဵ။

သူကတော့ ပင်္စည်းတြေ ဘယ်လိုသယ်ယူတယ်၊ ပင်္စည်းတြေ ဘယ်လိုမြာယူတယ်၊ ဆောက်တယ် စတဲ့ နောက်ခံ အေူခအနေကို ယေဘုယဵ ူခံြေူပာိံိုင်ပၝတယ်။ ဘယ်လိုဝယ်တယ်၊ ဘယ်ကနေ ငြေေုကးရတယ်ဆိုတာမဵိြးတေကြို ေူပာိံိုင်ပၝတယ်။ သူႛထြက်ဆိုခဵက်တေနြဲႛ စောစောက ဗိုလ်ဋ္ဌကီး ထြက်ဆိုခဵက်တေကြို ဆက်စပ်ုကည့်ရင် အေူဖမြန် ပေၞလာပၝတယ်။ ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ သတင်းထောက်တေကြို ပိတ်ထားတဲ့ိံိုင်ငံဆိုတော့ အတိအကဵ စစ်ဆေးိံိုင်ဖိုႛ ခက်ခဲ့ပၝတယ်။

ဘာပဲူဖစ်ူဖစ် ူမန်မာိံိုင်ငံဟာ ကုလသမဂ္ဂ ညကြလီးယားလက်နက် မူပန်ႛပြားရေးစာခဵြပ် လက်မြတ်ထိုးထားတဲ့ ိံိုင်ငံပၝ။ ဘယ်လို ညြးကလီယားကိင်္စမဵိြးလုပ်လုပ် ကုလသမဂ္ဂ အိုင်အေအီးအေကို အစီရင်ခံရမြာပၝ။ ဒၝဟာ စိုးရိမ်စရာပဲူဖစ်ပၝတယ်။

ဟုတ်ကဲ့ သတင်းစာ ၂ စောင်မြာ ရေးသားခဵက်အရ ူမန်မာစစ်အစိုးရဟာ ၂၀၁၄ ခိုံြစ်မြာ ညကြလီးယား လက်နက်ထုတိံိုင်မဲ့အဆင့်ရောက်မယ်လိုႛ ဆိုထားပၝတယ်။ ဒီကောက်ခဵက်ကကော ဘယ်လိုဆြဲပၝသလဲ။ ထြက်ေူပးလာတဲ့သူတေဆြီက တိုက်႟ိုက်ေူပာတဲ့ အခဵက်ပၝလားဗဵ။

ဒၝကဵနော်တိုႛရတဲ့ ထြက်ေူပးလာတဲ့သူတြေေူပာတဲ့ သတင်းအခဵက်အလက်တြေ၊ အခဵိန်ကာလတေအြပေၞမြာ သုံးသပ်္ဘပီး ဒေၝက်တာဘောလ်က အကဲူဖတ်တာ ူဖစ်ပၝတယ်။

ကဵနော်တိုႛကို ေူပာူပခဵက်တေသြာ မြန်ခဲ့ရင် ူမန်မာိံိုင်ငံဟာ ဒီအခဵိန်မြာ ညကြလီးယားလက်နက် ထုတိံိုင်မဲ့ အေူခအနေူဖစ်ပၝတယ်။

အဲဒၝကတော့ ူမန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲႛ ၂၀၁၄ ခိုံြစ်မြာ ညကြလီးယား လက်နက် ထုတ်လုပိံိုင်လိမ့်မယ်လိုႛ ဟောကိန်းထုတ်လိုက်တဲ့ ုသစေုတးလဵိံိုင်ငံသား ိံြစ်ဦးထဲက သတင်းစာဆရာ Mr. Phil Thornton ကို RFA မြ ကိုကေဵာ်မင်းထြန်းက ဆက်သြယ်မေးူမန်းခဲ့တာ ူဖစ်ပၝတယ်။

ဆက်သြယ်မေးူမန်းခဵက်။
အသံဖိုင်ယူရန်
မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့