မုန္တိုင္းအလႀႃဴဖင့္ ႎိုင္ငံေရး အဴမတ္ထုတ္ဟု စစ္အစိုးရသတင္းစာ စၾပ္စၾဲ

ဴမန္မာစစ္အစိုးရက အဂႆလိပ္ဘာသာနဲႛ ထုတ္ေဝတဲ့ ဴမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမႀာ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ (NLD) ဟာ ဆိုင္ကလံုးမုန္တိုင္း ဴဖစ္ပၾားအ႓ပီး ႎိုင္ငံေရးအရ မတည္႓ငိမ္ေအာင္ ႒ကိႂးပမ္းေနတယ္လိုႛ ေဝဖန္ စၾပ္စၾဲလိုက္ပၝတယ္။ ဒၝဟာ အမဵိႂးသားေရး စိတ္ဓာတ္မရႀိသူေတၾရဲ့ သေဘာထားသာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ NLDက ဴပန္႓ပီး တုံႛဴပန္လိုက္ပၝတယ္။
2008-05-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဧရာဝတီ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞ ကဵိႂက္လတ္႓မိႂႚတၾင္ ေမလ ၁၁ရက္ေနႛက မိုးထဲမႀာပင္ ကယ္ဆယ္ေရး အစားအေသာက္ တန္းစီေနဳကေသာ ေလေဘးဒုကၡသည္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဧရာဝတီ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞ ကဵိႂက္လတ္႓မိႂႚတၾင္ ေမလ ၁၁ရက္ေနႛက မိုးထဲမႀာပင္ ကယ္ဆယ္ေရး အစားအေသာက္ တန္းစီေနဳကေသာ ေလေဘးဒုကၡသည္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဴမန္မာစစ္အစိုးရက အဂႆလိပ္ဘာသာနဲႛ ေမလ ၂၉ရက္ ဒီကေနႛမႀာ ထုတ္တဲ့ The New Light of Myanmar သတင္းစာမႀာ ဒီအေဳကာင္းေတၾကို ေရးသား ေဖာ္ဴပလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ NLDဟာ မုန္တိုင္းေဘး ဒုကၡသည္ေတၾကို မ႟ိုးမသားနဲႛ အလႀႃအတန္းေတၾ လုပ္ေနတယ္လိ္ုႛလည္း သတင္းစာမႀာ စၾပ္စၾဲထားပၝတယ္။

ဒီလိုစၾပ္စၾဲတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး NLD ပၝတီက ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ဒၝဟာ အဴဖစ္မႀန္ကို မသိပဲ လိုရာဆၾဲ ေရးသားထားတာ ဴဖစ္႓ပီး ဒီလိုေရးတာဟာ အမဵိႂးသားေရး စိတ္ဓာတ္မရႀိလိုႛ ဴဖစ္တယ္လိုႛ တံုႛဴပန္ ေဴပာဆိုလိုက္ပၝတယ္။

ဦးဉာဏ္ဝင္း။    ။ “အဲဒၝေလ၊ ေရးတဲ့လူကေလ၊ အမႀန္ကိုလည္း မသိတာကတေဳကာင္း၊ ဒုတိယ တေဳကာင္းက တကဲ့ အမဵိႂးသားေရး ေစတနာမရႀိတဲ့လူလိုႛ အန္ကယ္တိုႛ ေဴပာခဵင္တယ္။ ႎိုင္ငံေရးအရ အဴမတ္ကို ထုတ္ယူတာ မယူတာ တကၸ၊ ႎိုင္ငံေရး အဴမတ္ကို ဘယ္သူႛေပးမလဲဆိုတာ ဴပည္သူလူထု ဆံုးဴဖတ္ရမႀာ။ က႗န္ေတာ္တိုႛ မေဴပာဘူး။”

ဒီကေနႛ ဴမန္မာ့အလင္း အဂႆလိပ္သတင္းစာပၝ ေဆာင္းပၝးဟာ မေနႛက ထုတ္တဲ့ ေဳကးမံုသတင္းစာပၝ ေဆာင္းပၝးရႀင္ ေကဵာ္ရဲမင္းရဲ့ ကိုယ္အားစိတ္အား ရႀိသမ႖ လႀႃႎိုင္ တန္းႎုိင္ဳကပၝသည္ ေဆာင္းပၝး ဘာသာဴပန္ခဵက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။

မေနႛက ထုတ္ေဝတဲ့ ေဳကးမုံသတင္းစာမႀာ တကယ့္ေစတနာနဲႛ လႀႃခဵင္တဲ့ အလႀႃရႀင္ေတၾ မလိုလားအပ္တဲ့ ဟန္ႛတားမႁေတၾ မဴဖစ္ဖိုႛ ႎိုင္ငံေရး အဴမတ္ထုတ္ခဵင္သူေတၾရဲ့ အမည္ခံ အလႀႃရႀင္ေတၾကို သတိဴပႂဆန္ႛကဵင္ရမယ္လိုႛလည္း ေရးသားေဖာ္ဴပခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီေနာက္မႀာ ပုသိမ္႓မိႂႚမႀာဴဖစ္ခဲ့တဲ့ အဴဖစ္အပဵက္တခုကို ေထာက္ဴပ႓ပီး NLDက မုန္တိုင္း အလႀႃအတန္းေတၾမႀာ ဴပႍနာဴဖစ္ေအာင္ မီးေမၾးခဲ့တဲ့အေဳကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတၾက ေဴဖရႀင္းေပးခဲ့လိုႛ ေဴပလည္သၾားေဳကာင္း ေရးသားထားပၝတယ္။

ဒီေဆာင္းပၝးပၝ အခဵက္အလက္နဲႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သတင္းစာရဲ့ စၾပ္စၾဲခဵက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး NLD ပၝတီရဲ့ သေဘာထားကို သိဖိုႛ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္းကို RFA မႀ ဦးေကဵာ္မင္းထၾန္းက ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔