ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ကန္ႛသတ္မိန္ႛအမႁ ေသာဳကာေနႛ အမိန္ႛခဵမည္

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ ခဵႂိးေဖာက္မႁအတၾက္ ဆိုင္းငံ့ဴပစ္ဒဏ္နဲႛ ၁၈ လ ကန္ႛသတ္ ေနအိမ္မႀာေနထိုင္ဖိုႛ စီရင္ခဵက္ခဵခဲ့တာကို ကန္ႛကၾက္ထားတဲ့ အမႁကို မနက္ဴဖန္ ေသာဳကာေနႛမႀာ စီရင္ခဵက္ အမိန္ႛခဵမယ္လိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ တရားရံုးခဵႂပ္က ေဳကညာပၝတယ္။
2010-02-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္ရႀိ ဗဟိုတရား႟ံုး အေဆာက္အဦ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္ရႀိ ဗဟိုတရား႟ံုး အေဆာက္အဦ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ရန္ကုန္ တရားရံုးခဵႂပ္ရံုး ဴပင္ပသင္ပုန္းမႀာ ကပ္ထားတဲ့ အမိန္ႛေဳကာ္ဴငာစာမႀာ မနက္ ၁၀ နာရီမႀာ စီရင္ခဵက္ခဵမယ္လိုႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ ဒီလို ေဳကညာတာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ႒ကိႂဆိုေဳကာင္း၊ စီရင္ခဵက္ကို ႒ကိႂတင္ မခန္ႛမႀန္းႎိုင္ေပမယ့္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္မႀာ အဴပစ္မရႀိတာ ထင္ရႀားေဳကာင္း၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ ေရႀႛေနတဦးလည္းဴဖစ္၊ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ ေဴပာခၾင့္ရသူတဦး ဴဖစ္သူ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေဴပာပၝတယ္။

တကယ္လိုႛ တရားရံုးခဵႂပ္က ဴပင္ဆင္ခဵက္ ေလ႖ာက္ထားမႁကို ပယ္ခဵခဲ့ရင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အေနနဲႛ တရားသူ႒ကီးခဵႂပ္ကို ေနာက္ဆံုး ေလ႖ာက္လဲခဵက္ တင္ခၾင့္ရႀိေသးတယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

မေနႛက ေရႀႛေနေတၾနဲႛ ေတၾႛ႓ပီး အမႁေတၾနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ေဆၾးေႎၾးရာမႀာ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္အမႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဴပည္ထဲေရးဝန္႒ကီး ဗိုလ္ခဵႂပ္ေမာင္ဦးက ဖတ္ဳကားခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿရဲႛ အမိန္ႛထက္ ေစာ႓ပီး ဴပန္လၿတ္ႎိုင္မယ့္ အေဴခအေနေတၾနဲႛ ညီႌၾတ္မႁ ရႀိမရႀိ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ေရႀႛေနေတၾကို ေမးဴမန္းခဲ့ေသးတယ္လိုႛ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေဴပာပၝတယ္။

ဦးဥာဏ္ဝင္း။ ။“အဲဒီစာထဲမႀာက ၁၈ လ ေနအိမ္မႀာ ေနရမယ္ေပၝ့ေနာ္။ အဲဒီေတာ့ ၁၈ လ ဆုိေပမယ့္ ေကာင္းေကာင္းမၾန္မၾန္ ေနရင္ ဒီ့ထက္ေစာ႓ပီးေတာ့လည္း လၾတ္ေဴမာက္ႎုိင္တယ္ဆုိတဲ့ သေဘာပၝတယ္။ အဲဒီေပၞမႀာ မူတည္႓ပီးေတာ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ကဵေနာ့္ကို သူ ေကာင္းေကာင္းမၾန္မၾန္ ေနတာ ဟုတ္လား၊ မဟုတ္ဘူးလားတဲ့။ ဆရာတုိႛ ဘယ္လုိဴမင္သလဲေပ့ၝ၊ ကဵေနာ့္ကို ဒီလုိေဴပာတယ္။ ကဵေနာ္က အစုိးရ သေဘာမတူတဲ့ကိစၤ၊ အစိုးရနဲႛ ဆန္ႛကဵင္တဲ့ကိစၤ ဘာတခုမႀ မလုပ္ဘူး၊ ဒီလုိေနထုိင္တာ ေကာင္းေကာင္းမၾန္မၾန္ ေနထုိင္တယ္လုိႛ ကဵေနာ္ဴမင္တယ္။ ကဵေနာ္ အဲဒီလုိ ေဴပာလုိက္တယ္။ အကဵယ္ခဵႂပ္သေဘာမဵႂိး ေဴပာတယ္။ ဒၝေပမယ့္လုိႛ ဒၝ အေရး႒ကီးတဲ့ ပၾိႂင့္ပဲေလ။ ကဵေနာ္တုိႛလည္း ေဴပာတယ္။ လံုဴခံႂေရးတာဝန္ရႀိတဲ့လူေတၾဆီကေန လ႖ိႂႛဝႀက္ေသာ၊ ဘာညာ အဲဒီလုိမဵႂိး တခုမႀ သူ မလုပ္ဘူး၊ ကဵေနာ္တုိႛလည္း မလုပ္ဘူး။ ဒၝဟာ ေကာင္းေကာင္းမၾန္မၾန္ ေနတာပဲလိုႛ ကဵေနာ္ ဒီလုိ ေဴပာခဲ့တယ္”

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔