ေကအိုင္အိုႎႀင့္ ေဆၾးေႎၾးမႁ အဆံုးသပ္႓ပီဴဖစ္ေဳကာင္း စစ္အစိုးရ ေဴပာဳကား

ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႛ ကခဵင္လၾတ္လပ္အေရးအဖၾဲႚ ေကအိုင္အိုတိုႛအဳကား နယ္ဴခားေစာင့္တပ္ဖၾဲႚေရးကိစၤနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေဆၾးေႎၾးမႁေတၾ ႓ပီးဆံုးသၾား႓ပီလိုႛ ဴမစ္႒ကီးနားမႀာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္ကုန္ပိုင္း ႎႀစ္ဖက္ေဆၾးေႎၾးပၾဲ အ႓ပီးမႀာ စစ္အစိုးရဖက္က ေဴပာလိုက္တယ္လိုႛ ေကအိုင္အို သတင္းရပ္ကၾက္က ေဴပာဆိုပၝတယ္။
2010-04-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေျမာက္ဖက္ဆံုးတြင္တည္ရွိေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ အင္အားႀကီးအိမ္နီးခ်င္း တရုတ္၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံတို႔နဲ႔ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္ေနပါသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေျမာက္ဖက္ဆံုးတြင္တည္ရွိေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ အင္အားႀကီးအိမ္နီးခ်င္း တရုတ္၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံတို႔နဲ႔ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္ေနပါသည္
Map: RFA

နယ္ဴခားေစာင့္တပ္မဟုတ္ပဲ တဴခားနည္းလမ္းတခုခုအေနနဲႛ အသၾင္ေဴပာင္းဖၾဲႚရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ လက္ခံမဲ့အေဳကာင္း ဒီအတၾက္ ဆက္လက္ ေဆၾးေႎၾးဖိုႛ ေကအိုင္အိုဖက္က ေတာင္းဆိုေပမဲ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဖက္က ဘာမႀအေဳကာင္းမဴပန္ဘူးလိုႛ ေကအိုင္အို အဖၾဲႚ စစ္ေရး မဟာဗဵႃဟာ ေလ့လာေရးဌာန အရာရႀိတေယာက္က RFA ကို အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

“ဘီဂဵီအက္ဖ္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ ေဆၾးေႎၾးတဲ့အပိုင္းက ဒၝေနာက္ဆံုးပဲလိုႛ ေဴပာလိုက္တယ္။ ဒၝပဲ မပခ က ေဴပာခဲ့တာ။ တဴခား ဘာမႀ သူတိုႛမေဴပာေသးဘူး ဒၝေပမဲ့ အထက္ကေန အေနအထားတခုအထိ ေပဵာ့ေပဵာင္း႓ပီးေတာ့မဵား ေဆၾးေႎၾးလာမလား ဆို႓ပီးေတာ့ ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္ေတာ့ ရႀိတာေပၝ့။”

ေကအိုင္အိုဖက္က အသၾင္ကူးေဴပာင္းေရးနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ကခဵင္ေဒသ ကာကၾယ္ေရးတပ္၊ ဒၝမႀမဟုတ္ ဴပည္ေထာင္စုထဲမႀာ ပၝဝင္တဲ့တပ္အဴဖစ္ အသၾင္ေဴပာင္းဖၾဲႚဖိုႛကို လိုလားတဲ့အေဳကာင္း စစ္အစိုးရကို တင္ဴပထားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေကအိုင္အို ထိန္းခဵႂပ္ရာ မိုင္ဂဵာယန္နဲႛ ေဒသအခဵိႂႚမႀာ ေကအိုင္အိုဖက္က နယ္ဴခားေစာင့္တပ္ဖၾဲႚေရးကိစၤကို လက္ခံလိုက္႓ပီ ဆိုတဲ့ သတင္းေတၾ ထၾက္ေနေပမဲ့ ဒၝေတၾဟာ သတင္းမႀားေတၾပၝလိုႛ ေစာေစာက ေကအုိင္အို အရာရႀိက ေဴပာပၝတယ္။ ႎႀစ္ဖက္ ဆက္ဆံေရး အေဴခအေနကို အဆက္မဴပတ္ ေစာင့္ဳကည့္ေလ့လာေနတဲ့ ကခဵင္လူမႁဖၾံႚ႓ဖိႂးေရး ကၾန္ရက္အဖၾဲႚဥကၠႉ ဦးေအာင္ဝၝ ကေတာ့ ေနာက္ဆံုးဴဖစ္ေနတဲ့ အေဴခအေနနဲႛပတ္သက္လိုႛ အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

“အသၾင္ကူးေဴပာင္းေရးကာလအတၾက္ ဆို႓ပီးမႀ အခဵိန္ယူ ေဆၾးေႎၾးရေအာင္ ဆို႓ပီးမႀ ေနာက္ဆံုး ေဆၾးေႎၾးမႁ ဴပႂလုပ္တယ္လိုႛပဲ ဳကားေနရတယ္။ တကယ္လိုႛမဵား ဒီဟာကို လက္မခံပဲနဲႛ ေဆၾးေႎၾးမႁ ဖဵက္လာမယ္ဆိုရင္ ႎႀစ္ဦးႎႀစ္ဖက္ေတာ့ စစ္တိုက္႟ံုပဲ ရႀိတယ္ေလ၊ အဲဒီကေန လၾဲ႓ပီးမႀ ဘာမႀမရႀိေတာ့ဘူး အဓိကေတာ့ ေဆၾးေႎၾးမႁဆိုတဲ့ဟာကို ႎႀစ္ဦးႎႀစ္ဖက္ လက္ခံပံုရတယ္။”

စစ္အစိုးရ အပစ္ရပ္ တိုင္းရင္းသားအဖၾဲႚေတၾကို နယ္ဴခားေစာင့္တပ္အသၾင္ ေဴပာင္းဖၾဲႚဖိုႛ စတင္အဆိုဴပႂခဲ့တဲ့ ၂၀၀၉ ခုႎႀစ္ ဧ႓ပီလက စလိုႛ တႎႀစ္တာကာလအတၾင္း ေကအိုင္အို အဖၾဲႚနဲႛ ၁၆ ႒ကိမ္တိတိ ေဆၾးေႎၾးညၟိႎိႁင္းမႁေတၾ လုပ္ခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔