အရပ္သားမဵား ငတ္မၾတ္ေအာင္ စစ္အစိုးရက ေဴမဴမၟႂပ္မိုင္းမဵားသံုးဟုဆို

2006-12-20
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
landmines_200px.jpg
နအဖစစ္တပ္က သံုးစၾဲေသာ ေဴမဴမၟႂပ္မိုင္းမဵား။ (Photo courtesy of Free Burma Rangers)

ဴမန္မာ စစ္အစိုးရဟာ အဳကမ္းဖက္ဖိုႛနဲႛ အရပ္သားေတၾ ငတ္မၾတ္ေအာင္ ေဴမဴမၟႂပ္မိုင္းေတၾ သံုးေနတယ္လိုႛ အေမရိကန္ နယူးေယာက္ အေဴခစိုက္ Human Rights Watch လူႛအခၾင့္အေရး ေစာင့္ဳကည့္ေရး အဖၾဲႚက ဒီဇင္ဘာ ၂၀ရက္၊ ဗုဒၭဟူးေနႛမႀာ ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။

ႎိုင္ငံတကာမႀာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ၂၀၀၆ခုႎႀစ္ တေလ႖ာက္လံုုးလံုး လူသတ္မိုင္းေတၾ သံုးေနေသးတဲ့ တခုတည္းေသာ အစိုးရပၝပဲလိုႛ လူႛအခၾင့္အေရး ေစာင့္ဳကည့္ေရး အဖၾဲႚက ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ အရပ္သားေတၾကို မိုင္းရႀင္းခိုင္းတယ္လိုႛလည္း စၾပ္စၾဲလိုက္ပၝတယ္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖၾဲႚနဲႛ တိုက္ပၾဲေတၾ ဴဖစ္ပၾားေနတဲ့ ကရင္ဴပည္နယ္မႀာ စစ္တပ္က လူေတၾ ေထာင္နဲႛခဵီထၾက္ေဴပးရေအာင္ တိုက္ခိုက္တဲ့ အေဳကာင္းနဲႛ စစ္တပ္က ေဴမဴမၟႂပ္္မိုင္းေတၾ သံုး႓ပီး သးီႎႀံရိတ္သိမ္းတာကို အေႎႀာင့္အယႀက္ေပးလိုႛ လူေတၾ ငတ္မၾတ္ရတဲ့ အေဳကာင္း လူႛအခၾင့္အေရး အဖၾဲႚက ေဖာ္ဴပပၝတယ္။

အရပ္သားေတၾနဲႛ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ေတၾကို ခၾဲထုတ္ဖိုႛ ဴမန္မာတပ္ဟာ ေဴမဴမၟႂပ္မိုင္းနဲႛ တဴခား ေဖာက္ခၾဲေရး ပစၤည္းေတၾခဵထား႓ပီး အရင္သားေတၾကို ေသရာပၝ ဒဏ္ရာ ရေစတယ္လိုႛ လူႛအခၾင့္အေရး ေစာင့္ဳကည့္ေရး အဖၾဲႚရဲ့ အာရႀေရးရာ ႌၿန္ဳကာေးရးမႀႃး ဘရက္ဒ္ အာဒမ္စ္က ေဴပာပၝတယ္။

အိမ္ေတၾနား စပၝးခင္းေတၾနားနဲႛ ႟ၾာသားေတၾ လယ္မရိတ္ႎိုင္ေအာင္ လယ္ကၾင္းေတၾဆီသၾားရာလမ္း တေလ႖ာက္မႀာ ဴမန္မာစစ္သားေတၾဟာ ေဴမဴမၟႂပ္္မိုင္းေတၾကို ႎိုဝင္ဘာလက စခဵထားတယ္လိုႛ ႟ၾာသားေတၾနဲႛ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားေတၾက ေဴပာတယ္လိုႛ လူႛ အခၾင့္အေရး ေစာင့္ဳကည့္ေရး အဖၾဲႚက ေဴပာပၝတယ္။

မၾန္ဴပည္နယ္က မီးဖိုေခဵာင္တခုမႀာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ အပတ္က မိုင္းတလံုး ေပၝက္ကၾဲလိုႛ အနည္းဆံုး လူသံုးေယာက္ေသ႓ပီး ေဴခာက္ေယာက္ ဒဏ္ရာရခဲ့ပၝတယ္။

ဆယ္ႎႀစ္အတၾင္း ဴမန္မာတပ္ေတၾရဲ့ အ႒ကီးမားဆံုး ထိုးစစ္တခုမႀာ ကရင္ဴပည္နယ္ ေဴမာက္ပိုင္းမႀာ ၂၀၀၆ခုမႀာ အရပ္သားေတၾ ေဴမဴမၟႂပ္မိုင္းထိလိုႛ ေသေဳကဒဏ္ရာရခဲ့ပၝတယ္။ ၂၀၀၆ခုအတၾက္ ထုတ္ဴပန္တဲ့ ႎိုင္ငံတကာ ေဴမဴမၟႂပ္မိုင္း တားဆီးေရး အစီရင္ခံစာ တေစာင္အရ ၂၀၀၅ခုမႀာ အစိုးရတပ္နဲႛ လက္နက္ကိုင္ အဖၾဲႚေတၾက ဴမၟႂပ္ထားတဲ့ မိုင္းေတၾေဳကာင့္ လူ ႎႀစ္ရာသံုးဆယ့္တေယာက္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရင္ရ ဒၝမႀမဟုတ္ ေသဆံုးရတယ္လိုႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ သတင္းမရရႀိပဲ ေသေကဵ ဒဏ္ရာရသူေတၾက ဒၝထက္ပုိမဵားမယ္လိုႛလည္း ဆိုပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔