ကခဵင္လၾတ္ေဴမာက္ေရးအဖၾဲႚ ဗိုလ္ခဵႂပ္သိန္းေဇာ္နဲႛေတၾႚ

ကခဵင္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအဖၾဲႚ KIO ဥကၠႉနဲႛ အတၾင္းေရးမႀႃး၊ စစ္အစိုးရအရာရႀိေတၾနဲႛ ဒီကေနႛ ေတၾႚဆံုဖိုႛ ဧ႓ပီလ ၂၇ရက္ မေနႛက ဴမစ္႒ကီးနား႓မိႂႚကို ထၾက္ခၾာသၾားေဳကာင္း KIO သတင္းရပ္ကၾက္က သိရႀိရပၝတယ္။ KIO ဥကၠႉနဲႛ အတၾင္းေရးမႀႃးဟာ နယ္ဴခားေစာင့္တပ္ ဖၾဲႚစည္းေရးနဲႛပတ္သက္႓ပီး ေဆၾးေႎၾးဖိုႛ ဴဖစ္ႎိုင္တယ္လိုႛ ယူဆေပမဲ့ အတိအကဵ ေဴပာဆိုႎိုင္ဴခင္း မရႀိေဳကာင္း KIO အရာရႀိတဦးက RFA ကို ေဴပာပၝတယ္။
2010-04-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ (KIO) ဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာ လိုင္ဇာၿမိဳ႕တြင္ ဧၿပီ ၁၆ ရက္က က်င္းပေသာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရး လူထုအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္သည့္ KIO ၊ KIA ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: RFA)
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ (KIO) ဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာ လိုင္ဇာၿမိဳ႕တြင္ ဧၿပီ ၁၆ ရက္က က်င္းပေသာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရး လူထုအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္သည့္ KIO ၊ KIA ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: RFA)
(Photo: RFA)

ဴမစ္႒ကီးနား႓မိႂႚ ေဴမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခဵႂပ္ကို ထၾက္ခၾာသၾားတဲ့ KIO ဥကၠႉ ဦးေဇာင္းဟရားနဲႛ အတၾင္းေရးမႀႃး ေဒၝက္တာလာဂဵတိုႛဟာ ဝန္႒ကီး ဗိုလ္ခဵႂပ္သိန္းေဇာ္နဲႛ ေတၾႚဆံုဖိုႛဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ဗိုလ္ခဵႂပ္သိန္းေဇာ္ဟာ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲအ႓ပီး၊ ေနာင္တက္လာမဲ့အစိုးရအဖၾဲႚမႀာ ကခဵင္ဴပည္နယ္ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္အဴဖစ္ တာဝန္ယူမဲ့သူ ဴဖစ္တယ္လိုႛ တစ္ေဴပးေနသူပၝ။ ဒၝ့ဴပင္ နယ္ဴခားေစာင့္တပ္ ဖၾဲႚစည္းေရးအတၾက္ တိုင္းရင္းသား အဖၾဲႚမဵား စဥ္းစားဖိုႛ ေနာက္ထပ္တလ ထပ္တိုးေပးတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတၾလည္း ထၾက္ေနတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ KIO အရာရႀိတဦးက ခုလိုု ေဴပာပၝတယ္။

“ေနာက္ဆံုးေနႛဆိုတာကလည္း ဘာထူးဴခားတာ ဘာမႀ မရႀိပၝဘူး။ သူတိုႛ စစ္အစိုးရအေနကလည္း ဘာဴပႍနာမႀ မရႀိပၝဘူး။ ႓ပီးရင္ သူတိုႛ ေဴပာတာကေတာ့ နည္းနည္း ရက္က ေနာက္ထပ္ တလေလာက္ ဴပန္ဆုတ္ေပးသလိုလို ဘာလိုလိုလည္း ဳကားတယ္ကၾာ။ ေနာက္ထပ္ တလေလာက္ပဲ အခဵိန္ဴပန္ေပးတယ္ေပၝ့။ ဒီက ဥကၠႉေတၾ ဘာညာအကုန္လံုး ဴမစ္႒ကီးနား သၾားလိုက္တယ္။ မေနႛက သၾားတယ္။”

အခုေတၾႚဆံုမႁဟာ ဗိုလ္ခဵႂပ္ သိန္းေဇာ္က KIO ဥကၠႉနဲႛ အတၾင္းေရးမႀႃးကို သီးဴခားဖိတ္ေခၞ႓ပီး နယ္ဴခားေစာင့္တပ္ ဖၾဲႚစည္းေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ထပ္မံနားခဵဖိုႛ ဴဖစ္ႎိုင္တယ္လိုႛ KIO အရာရႀိေတၾက ယူဆေနပၝတယ္။

စစ္အစိုးရအေနနဲႛ နယ္ဴခားေစာင့္တပ္ ဖၾဲႚစည္းေရးနဲႛပတ္သက္႓ပီး KIOအဖၾဲႚနဲႛ UWSAအဖၾဲႚတိုႛကို ဧ႓ပီလ ၂၂ရက္ေနႛ ေနာက္ဆံုးထား႓ပီး အေဳကာင္းဴပန္ဖိုႛ အေဳကာင္းဳကားထားတာ ႎႀစ္ဖၾဲႚလံုးက နယ္ဴခားေစာင့္တပ္ ဖၾဲႚစည္းေရးကို လက္မခံႎိုင္ေဳကာင္း အေဳကာင္းဴပန္႓ပီး ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ စစ္အစိုးရက နယ္ဴခားေစာင့္တပ္အဴဖစ္ လက္မခံတဲ့ အပစ္ရပ္အဖၾႚဲ့မဵားကို ဒီကေနႛ ဧ႓ပီလ ၂၈ရက္ေနႛ ေနာက္ပိုင္းမႀာ တရားမဝင္အဖၾဲႚမဵားအဴဖစ္ သတ္မႀတ္မႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း အေဳကာင္းဳကားထားတာေဳကာင့္ KIO အဖၾဲႚနဲႛ စစ္အစိုးရအရာရႀိမဵုား ဒီကေနႛ ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾးတာဟာ စိတ္ဝင္စားစရာဴဖစ္တယ္လိုႛ တ႟ုတ္ဴမန္မာနယ္စပ္ အပစ္ရပ္အဖၾဲႚမဵား သတင္းရပ္ကၾက္မႀာ ေဴပာဆိုေနဳကပၝတယ္။

KIO အဖၾဲႚနဲႛ စစ္အစိုးရအရာရႀိမဵား ေတၾႚဆံုဴခင္းဟာ အခုတ႒ကိမ္ပၝနဲႛ ဆိုရင္ ၁၇ ႒ကိမ္ ရႀိသၾား႓ပီ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (1)
Share

အမည္မေဖာ္လိုသူ

stop kia/kio

Apr 28, 2010 11:04 PM

ဆိုက္တခုလံုးသို႔