ကခဵင္ဴပည္နယ္ ဖားကန္ႛေဒသ မိုးသည္းထန္လိုႛ ေရလၿမ္းမိုးမႁဳကံႂေတၾႚ

အခုရက္ပိုင္းအတၾင္း ကခဵင္ဴပည္နယ္ ဖားကန္ႛေကဵာက္စိမ္းတၾင္း ေဒသမႀာ မိုးအဆက္မဴပတ္ ရၾာေနတာေဳကာင့္ ေရ႒ကီးေန႓ပီး သၾားလာေရးအခက္အခဲဴဖစ္ အရင္ကေလာက္ မေကာင္းဘူးလိုႛ ဖားကန္ႛ ကုန္သည္က ေဴပာပၝတယ္။ ေကဵာက္စိမ္း ကုမၯဏီေတၾက ေကဵာက္စိမ္း မဆင္မဴခင္ ရႀာေဖၾတူးေဖၞဳကလိုႛ အဲဒီေဒသ ေရ႒ကီးမႁေတၾ တႎႀစ္ထက္တႎႀစ္ ဆိုးဝၝးလာတယ္လိုႛ ဖားကန္ႛ ေကဵာက္ကုန္သည္ေတၾက ေဴပာပၝတယ္။
2008-06-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

အခု ဇၾန္လ လဆန္းပိုင္းေလာက္ ကတည္းက ေကဵာက္စိမ္းထၾက္တဲ့ ဖားကန္ႛနဲႛ ဆိုင္းေတာင္ ေဒသေတၾမႀာ မိုးအဆက္မဴပတ္ ရၾာသၾန္းေနတာေဳကာင့္ ေရ႒ကီး႓ပီးေတာ့ သၾားေရးလာေရးေတၾလည္း အခက္အခဲဴဖစ္ေနပၝတယ္။ ဒီအေဳကာင္းေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း ဳကည့္တဲ့အခၝ ဖားကန္ႛက ေကဵာက္ကုန္သည္တဦးက အခုလို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ေကဵာက္ကုန္သည္တဦး။          ။ သၾားေရးလာေရးလံုးဝကို ဴပတ္ေတာက္သၾားတယ္ စက္ေလႀနဲႛ မဟုတ္ရင္ သၾားလိုႛကိုမရဘူး စက္ေလႀကိုေတာင္မႀ တိုက္ရိုက္စီးလိုႛမရဘူး ဖားကန္ႛနဲႛ ဆိုင္းေတာင္ ကို ၃ မိုင္ခၾဲ ၄ မိုက္ေလာက္ပဲ ေ၀းတာကို ၂ဆင့္ ၃ ဆင့္ စီးရတယ္၊ ဖားကန္ႛနဲႛ ဆိုင္းေတာင္ ဆိုင္ကယ္နဲႛ သၾားမယ္ဆိုရင္ လူတင္ခေရာ၊ ဆိုင္ကယ္တင္ခေရာ တေခၝက္ဆိုရင္ ၄ ေထာင္နဲႛ ၅ ေထာင္ဳကားမႀာ ကုန္တယ္ အႎၨရာယ္လဲ သိပ္မဵားတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ဇၾန္လ ၂၀ ရက္ေနႛကလဲ ေရ႒ကီးေနခဵိန္ ဥရုေခဵာင္းအတၾင္းမႀာ ခုတ္ေမာင္းေနတဲ့ စက္ေလႀ တစီး နစ္ဴမႂပ္သၾားတာေဳကာင့္ စက္ေလႀေပၞက လူတေယာက္ေပဵာက္ဆံုး ေနတယ္လုိႛလည္း သိရပၝတယ္။

ဖားကန္ႛ ဆုိင္းေတာင္ေဒသဟာ မိုးတပတ္ေလာက္ မရၾာပဲေနတဲ့အခၝမႀ ေရကဴပန္ကဵ သၾားေလ့ရႀိပၝတယ္။ ေရဴပန္ကဵသၾားေပမဲ့ လမ္းေပၞ ႎံုးေဴမေတၾ တင္ေန႓ပီးေတာ့ ေကာင္းေကာင္းမၾန္မၾန္ သၾားလာလိုႛမရေသးပဲ တလေလာက္ မိုးမရၾာတဲ့အခၝမႀသာ အဲဒီလမ္းေတၾကို ပံုမႀန္အေနအထားတိုင္း ဴပန္႓ပီးေတာ့ သၾားလိုႛလာလိုႛရတယ္လိုႛလည္း သူကေဴပာပၝတယ္။ ဇၾန္လ ၂၂ ရက္ေနႛ ဒီကေနႛ မနက္ပိုင္းမႀာ အာအက္ဖ္ေအက လံုးခင္းေဒသခံ တေယာက္ကို ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း ဳကည့္တဲ့အခၝ မိုးဆက္လက္ရၾာ ေနဆဲဴဖစ္ တယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

အရင္ႎႀစ္ေတၾကလည္း အခုလိုမိုးရၾာ႓ပီးေတာ့ ေရ႒ကီးမႁေတၾ ဴဖစ္ေနတာပၝ၊ ဒၝေပမဲ့ လၾန္ခဲ့တဲ့ ၅ ႎႀစ္ေလာက္က စ႓ပီးေတာ့ ေရ႒ကီးတာေတၾဟာ တဴဖည္းဴဖည္းနဲႛ ပိုမိုဆိုး၀ၝးလာတယ္လိုႛ ဖားကန္ႛက ေကဵာက္ကုန္သည္က ေဴပာပၝတယ္။ အဲဒီလို ဆိုး၀ၝးလာရတဲ့ အေဳကာင္းအရင္းကေတာ့ စက္ယႎၨယားေတၾနဲႛ ေကဵာက္စိမ္းတူးတဲ့ ကုမၯဏီေတၾေဳကာင့္ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ဒီအေဳကာင္းနဲႛ ပတ္သက္လိုႛလဲ ေစာေစာက ဖားကန္ႛေကဵာက္ကုန္သည္ကပဲ ဆက္ေဴပာပၝတယ္။

ေကဵာက္ကုန္သည္တဦး။          ။ အဓိက ဥရုေခဵာင္းေရ႒ကီးရတဲ့ အေဳကာင္းအရင္းကေတာ့ ကုမၯဏီေတၾကေန စၾန္ႛပစ္ေဴမဇာေတၾ ဝုိင္း႓ပီးပစ္ဳကေတာ့ ဥတုေခဵာင္းက ေကာသၾားတာေပၝ့ ေရစီးေရလာ မေကာင္းေတာ့ဘူးေပၝ့ဗဵာ၊ ဥရုေခဵာင္းဟာ အရင္တံုးကဆိုရင္ သိပ္ကဵယ္တယ္ ဘယ္ေလာက္မိုးရၾာရၾာ ေရ႒ကီးတယ္ဆိုတာ ရၾာေတၾ႓မိႂႛေတၾမႀာ ထိခိုက္တဲ့အထိ မရႀိဘူးေလ အခုေနာက္ပို္င္းေတာ့ ဥရုေခဵာင္းေရဟာ ေဴမာင္းေလာက္ပဲရႀိေတာ့တယ္။ ေခဵာင္းအဴမင္ေတာ့ ကဵယ္တယ္ ေရစီးတဲ့ ဧရိယာက ကဵဥ္းသၾားတာေပၝ့ အဲလိုဴဖစ္ေနတာ၊ တခဵိႂႛေႎၾရာသီဆိုရင္ ခုန္ေတာင္ကူးလိုႛရတယ္။ ဥရုေခဵာင္းေရက တံတားေတာင္ ထိုးစရာမလိုဘူး လူေတာင္ခုန္ကူးလိုႛရတယ္ အဲဒီေလာက္ေတာင္ ကဵဥ္းသၾားတယ္၊ အရင္တံုးကေတာ့ တာမခန္တိုႛ ဖားကန္ႛတိုႛ စက္ေလႀတိုႛနဲႛ သၾားလိုႛရတယ္ အခုဟာက အဲလိုသၾားလိုႛမရေတာ့ဘူး။

အခုအခၝ ဥရုေခဵာင္းပတ္ဝန္းကဵင္မႀာ ေကဵာက္စိမ္းတူးေဖၞေနတဲ့ ကုမၯဏီေတၾထဲမႀာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတၾနဲႛ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ဴမန္မာတေကာင္း၊ စည္သူ၊ ဴခံလံု စတဲ့ ကုမၯဏီေတၾအပၝအဝင္ ကုမၯဏီ ၅၀ ခန္ႛ ရႀိ႓ပီးေတာ့ အဲဒီအထဲမႀာ မဵားေသာအားဴဖင့္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတၾနဲႛ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ကုမၯဏီေတၾဴဖစ္တယ္လိုႛ ဖားကန္ႛေကဵာက္ ကုန္သည္ေတၾက ေဴပာဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔