ကရင္ေတၾအေပၞ ထိုးစစ္ရပ္စဲေရး ႎုိင္ငံတကာကို ေကအင္ယူ ပန္ဳကား

ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေအာက္ပိုင္း ၊ ကရင္ဴပည္နယ္ ေညာင္ေလးပင္နဲႛ ဖာပၾန္႓မိႂႚနယ္ေတၾမႀာ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရတပ္ေတၾက ႒ကီး႒ကီးမားမား ထိုးစစ္အသစ္ ဆင္ႎဲၿလာတာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဴပည္သူအမဵား အိုးအိမ္စၾန္ႛခၾာ ထၾက္ေဴပးေနရ႓ပီး ဒီအေရးကို ရပ္တန္ႛေအာင္ ႎုိင္ငံတကာက ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ဖိအားေပး ေတာင္းဆိုဖိုႛ ကရင္အမဵိႂးသား အစည္းအ႟ံုး (KNU) က ဒီကေနႛ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၁၆ ရက္မႀာ ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္ေတာင္းဆိုလိုက္ပၝတယ္။
2010-02-16
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အစိုးရ စစ္တပ္၏ လိုက္လံ တိုက္ခိုက္ သတ္ဴဖတ္မႁမဵားေဳကာင့္ ေတာေတာင္မဵားထဲတၾင္ ထၾက္ေဴပး ပုန္းေအာင္းေနရေသာ ကရင္႟ၾာသူ႟ၾာသားမဵား။ (Photo: Free Burma Rangers)
အစိုးရ စစ္တပ္၏ လိုက္လံ တိုက္ခိုက္ သတ္ဴဖတ္မႁမဵားေဳကာင့္ ေတာေတာင္မဵားထဲတၾင္ ထၾက္ေဴပး ပုန္းေအာင္းေနရေသာ ကရင္႟ၾာသူ႟ၾာသားမဵား။ (Photo: Free Burma Rangers)
(Photo: Free Burma Rangers)

ဒီ႓မိႂႚနယ္ေတၾက ေကဵး႟ၾာ ၁၁ ႟ၾာက ဴပည္သူ ၂၅၀၀ ေကဵာ္ဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝၝရီႆနဲႛ ေဖေဖာ္ဝၝရီ လဆန္းပိုင္းေတၾမႀာ အိုးအိမ္စၾန္ႛထၾက္ေဴပးေနရ႓ပီး ေတာထဲမႀာ ပုန္းေအာင္းေနဳကရတယ္လိုႛ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒီလို ကရင္ဴပည္သူေတၾအေပၞ ထိုးစစ္ဆင္ေနတာကို ရပ္တန္ႛေရး ကုလသမဂၢလုံဴခံႂေရးေကာင္စီအေနနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေပၞ ဖိအားေပးဖိုႛ၊ ကရင္ဒုကၡသည္ေတၾကို အကူအညီေပးဖိုႛလည္း ဒီေဳကညာခဵက္မႀာ ေတာင္းဆိုထားတယ္လိုႛ ေကအန္ယူ ဥေရာပ ကိုယ္စားလႀယ္တဦးဴဖစ္တဲ့ မဘၾားဘၾားဖန္းက RFA ကို ေဴပာပၝတယ္။

ေကအန္ယူအဖၾဲႚရဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ကဵင္းပဖိုႛ ဴပင္ဆင္ေနတဲ့ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲဟာ လၾတ္လပ္႓ပီး တရားမ႖တမယ္လိုႛ တဖက္က ေဴပာေနေပမဲ့၊ တဖက္မႀာ အဴပစ္မဲ့ ဴပည္သူေတၾကို ဖိႎႀိပ္သတ္ဴဖတ္ေနတဲ့ အတၾက္ ယံုဳကည္ စရာမရႀိေဳကာင္း၊ ေကအန္ယူအေနနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၊ အင္အယ္ဒီပၝတီနဲႛ တိုင္းရင္းသားအဖၾဲႚေတၾ ၃ ပၾင့္ဆိုင္ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾး့႓ပီး ႎုိင္ငံေရးဴပႍနာ အေဴဖရႀာဖိုႛကို အရင္ကတည္းက ဆက္တိုက္ ေတာင္းဆိုခဲ့႓ပီး အခုလည္း ဆက္လက္ ေတာင္းဆိုေဳကာင္း ဒီေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔