ဴမန္မာႎုိင္ငံ အလုပ္သမားမဵား အစည္းအရံုး ပၝဝင္လႁပ္ရႀား

၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပံု ကာလအတၾင္း ဖၾဲႛစည္းခဲ့တဲ့ အထက္ဗမာႎုိင္ငံ အလုပ္သမားသမဂၢကို အမည္ေဴပာင္း ဖၾဲႛစည္းလိုက္တဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံ အလုပ္သမားမဵား အစည္းအရံုးက ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾင္း ဴဖစ္ပၾားေနတဲ့ အလုပ္သမား လႁပ္ရႀားမႁေတၾမႀာ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္က အလုပ္သမားထု အားလံုး ပူးေပၝင္းပၝဝင္ဳကဖိုႛ တိုက္တၾန္းႎိႁးေဆာ္တဲ့ လႁပ္ရႀားမႁေတၾကို မေနႛက မႎၨေလးနဲႛ ရန္ကုန္႓မိႂႛေတၾမႀာ ဴပႂလုပ္ခဲ့တယ္လိုႛ သတင္းရရႀိပၝတယ္၊၊
2010-02-20
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
လိႈင္သာယာ စက္မႈဇံုရိွ စက္ရံုတခုတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္ေန႔က ဆႏၵျပေနေသာ အလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: freeforcountry.blogspot.com)
လိႈင္သာယာ စက္မႈဇံုရိွ စက္ရံုတခုတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္ေန႔က ဆႏၵျပေနေသာ အလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: freeforcountry.blogspot.com)
(Photo: freeforcountry.blogspot.com)

ဒီ လႁပ္ရႀားမႁေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံ အလုပ္သမားမဵား အစည္းအရံုးရဲႛ ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူ တဦးက ဴပည္တၾင္းလ႖ိႂႛဝႀက္ တေနရာကေန အာအက္ဖ္ေအကို အခုလို ေဴပာပၝတယ္၊၊

ေဴပာေရးဆုိခၾင့္ရႀိသူ။    ။“ကဵမတိုႛ ဒီေနႛဴပႂလုပ္တဲ့ လႁပ္ရႀားမႁကေတာ့ လိႁင္သာယာနဲႛ သမိုင္း အထည္ခဵႂပ္စက္ရံုေတၾမႀာ ရႀိတဲ့ ကဵမတုိႛ ညီအကို ေမာင္ႎႀမ အလုပ္သမားေတၾဟာ မိမိတုိႛရပိုင္ခၾင့္ေတၾကို ရရႀိဖုိႛအတၾက္ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာနဲႛ ဆႎၬ ေဖာ္ထုတ္တဲ့ လႁပ္ရႀားမႁ႒ကီးမႀာ ဴမန္မာတႎုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာနဲႛ အလုပ္သမားထု႒ကီးမႀ ပူးေပၝင္းပၝဝင္ ေဆာင္ရၾက္လာရန္အတၾက္ ဖိတ္ေခၞတဲ့ လႁပ္ရႀားမႁပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္”

အလုပ္သမား အခၾင့္အေရးအတၾက္ ေတာင္းဆိုမႁေတၾေအာင္ဴမင္တဲ့အထိ ဴငိမ္းခဵမ္းစၾာ လႁပ္ရႀားေဆာင္ရၾက္သၾားမႀာဴဖစ္လိုႛ ဴပည္သူလူထုအေနနဲႛ သူတိုႛကို ဝိုင္းဝန္းကူညီေပးဳကဖိုႛ ေမတၨာရပ္ခံခဲ့တယ္လိုႛ အလုပ္သမားတစ္ဦးက ေဴပာပၝတယ္၊၊

အလုပ္သမားတဦး။    ။“သူတုိႛကေတာ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ေတာင္းဆုိသၾားမႀာပဲ။ အဲဒီအေပၞမႀာမႀ စစ္တပ္က ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရဲ ဳကံ့ဖၾံႛက ေသာ္လည္းေကာင္း အင္အားသံုး႓ပီးေတာ့ ပစ္ခတ္တာေတၾ ဴဖစ္လာတဲ့အခၝမႀာ ႎိုင္ငံတကာမႀာ ရႀိတဲ့သူေတၾက ႎုိင္ငံတကာအစိုးရေတၾကို ေဴပာေပးဖုိႛရယ္၊ အထဲမႀာရႀိတဲ့ သူေတၾကလည္း သူတုိႛေတၾကို တတ္ႎိုင္တဲ့ဘက္ကေန ပံ့ပိုးကူညီဖုိႛ အဲဒၝေလးကို သူတိုႛက ေမတၨာရပ္ခံထားပၝတယ္”

အလုပ္သမားမဵား အစည္းအရံုး အေနနဲႛ လႁပ္ရႀားမႁေတၾကို စာတိုက္ကေနတဆင့္ အလုပ္သမားေတၾကို လံႁႛေဆာ္စာ ေပးပိုႛဴခင္း နဲႛ နီးစပ္ရာ အလုပ္သမားထု႒ကီးကို လက္ဆင့္ကမ္း လံႁႛေဆာ္စာ ဴဖန္ႛေဝဴခင္း စတဲ့ ပံုစံႎႀစ္မဵိႂးနဲႛ ဴပႂလုပ္ခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔