ရဲခဵႂပ္ႎႀင့္ ဝန္႒ကီးကို တရားခံဴပသက္ေသ ေခၞသဴဖင့္ ေရႀႚေနကိုပၝ ဖမ္းဆီး

လိႁင္သာယာ တရား႟ံုးမႀာ အမႁလိုက္ေနတဲ့ လူငယ္ေရႀႚေန ကိုညီညီ္ေထၾးကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ရက္ ဒီကေနႛ အာဏာပိုင္ေတၾက ထိန္းသိမ္းလိုက္ပၝတယ္။ မဵက္ဴမင္သက္ေသေတၾအဆိုအရ လိႁင္သာယာ တရား႟ံုးေရႀႚက လက္ဖက္ရည္ဆိုင္က ဖမ္းဆီးသၾားတာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2008-10-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေရႀႚေန ကိုညီညီေထၾးနဲႛ အတူ ရႀိေနခဲ့သူတဦးက ခုလို ေဴပာဴပပၝတယ္။

အတူရႀိေနသူ။   ။ “က႗န္ေတာ္တိုႛနဲႛ လက္ဖက္ရည္ အတူတူ ေသာက္ေနတာ၊ ေသာက္ေနတဲ့အခဵိန္မႀာ လိႁင္သာယာ႟ံုးက CRO ကေန႓ပီးေတာ့ အဲဒီ ညီညီေထၾးကို အမႁစစ္ဖိုႛ ေခၞေနပၝတယ္ ဆို႓ပီး လာေခၞသၾားတယ္။ ေခၞ႓ပီးေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛဘက္က မဵိႂးေကဵာ္ဇင္တိုႛနဲႛ မဵိႂးေကဵာ္ဇင္အေမေရာ ရန္ႎိုင္ထၾန္းတိုႛဘက္ကေရာ အဲဒီမႀာ လိုက္သၾားတယ္။ လိုက္သၾားေတာ့ ဴပန္လည္း လာလည္း လာေရာ ဖမ္းသၾား႓ပီ ဆို႓ပီးေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛကို စာအုပ္ေတၾ ေပးလိုက္တယ္။ စာအုပ္ေတၾနဲႛ ဖိုင္တၾဲေတၾ အကုန္လံုးကို က႗န္ေတာ္တိုႛကို ေပးလိုက္တယ္။ နာရီေရာ ပၝတယ္။ သူႛကို အခဵႂပ္ခန္းထဲ ထည့္လိုႛ နာရီပၝ က႗န္ေတာ္တိုႛကို ေပးလိုက္တာ။”

ေရႀႚေန ကိုညီညီေထၾးကို ဖမ္းဆီးလိုက္တာဟာ လိႁင္သာယာ ႓မိႂႚနယ္ တရား႟ံုးမႀာ အမႁစစ္ေဆးေနတဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး ဆုေတာင္းပၾဲ သၾားေရာက္သူ ၁၁ဦး အမႁနဲႛ ပတ္သက္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ဒီအမႁကို ကိုညီညီေထၾးနဲႛ အတူ လူငယ္ေရႀႚေန ေနာက္တဦးဴဖစ္တဲ့ ကိုေစာေကဵာ္ေကဵာ္မင္းတိုႛ လိုက္ပၝ ေဆာင္႟ၾက္ေနတာပၝ။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာလ၂၃ရက္ ႟ံုးခိဵန္းမႀာ တရားခံလိုႛ စၾပ္စၾဲခံရသူေတၾထဲက ကိုရန္ႎိုင္ထၾန္း ကိုမီးေသၾးနဲႛ ကိုမဵိႂးေကဵာ္ဇင္တိုႛက ရဲခဵႂပ္ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ခင္ရီနဲႛ ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီး ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ေကဵာ္ဆန္းတိုႛကို တရားခံသက္ေသအဴဖစ္ ေခၞေပးဖိုႛ ေတာင္းဆိုခဲ့ဳကပၝတယ္။ ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး တရားသူ႒ကီးက ေရႀႚေနေတၾကို မိမိ အမႁသည္ကို ထိန္းသိမ္းဖိုႛ ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။ ေရႀႚေန ကိုညီညီေထၾးက မိမိတိုႛေရႀႚေနေတၾဟာ အမႁသည္ရဲ့ ညၾန္ဳကားခဵက္အရပဲ ေဆာင္႟ၾက္ေပးရတာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဴပန္ေဴဖခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကိုညီညီ္ေထၾးဟာ တရားသူ႒ကီးနဲႛ သၾားေတၾႚေနစဥ္ အဖမ္းခံရတာပၝ။ အလားတူ တဴခား ေရႀႚေနတဦးဴဖစ္တဲ့ ကိုေစာေကဵာ္ေကဵာ္မင္းဟာလည္း တရားသူ႒ကီးနဲႛ သၾားေတၾႚခဲ့႓ပီး ဴပန္ထၾက္လာတာေဳကာင့္ အဖမ္းမခံရဴခင္း ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေရႀႚေန ကိုေစာေကဵာ္ေကဵာ္မင္းက RFAကို ေဴပာပၝတယ္။ ကိုေစာေကဵာ္ေကဵာ္မင္းအေနနဲႛ အခုခဵိန္မႀာ တိမ္းေရႀာင္ေန႓ပီး ေအာက္တိုဘာ ၃၀ရက္ မနက္ဴဖန္ တရားခၾင္ကို သၾားဖိုႛ သင့္မသင့္ စဥ္းစားေနတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ေရႀႚေန ကိုေစာေကဵာ္ေကဵာ္မင္းကို RFAသတင္းေထာက္ ကိုေနလင္းက ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔