သုံးဘီးပိုင်ရြင်မဵား လိုင်စင်မရသူဖင့် ဒုက္ခတြေႚ

ရြမ်းူပည်နယ်အရြေႚပိုင်း ထိုင်း ူမန်မာ နယ်စပ်္ဘမိြႚတ္ဘမိြႚူဖစ်တဲ့ တာခဵီလိတ်္ဘမိြႚမြာ ူမန်မာိံိုင်ငံ ုကပ်ေူပး နေူပည်တော်ကနေ အသိအမြတ်ူပြပေးထားတဲ့ ေ႟ဋ္ဌြတိဂံနယ်ေူမက Good Brother ဂြတ်ဘရားသား ကုမဍ္ဎဏီထုတ် သုံးဘီး တေကြို ကိုယ်စားလြယ်တေကြ လာရောက် ရောင်းခဵပေးနေပေမဲ့ သက်ဆိုင်ရာက နယ်ဝင်ခြင့် မူပတြာေုကာင့် လိုင်းေူပးဆြဲုကဖိုႛ အခက်တြေႚနေုကရတယ်လိုႛ တာခဵီလိတ်္ဘမိြႚခံတေကြ ေူပာပၝတယ်။

2008-12-15
Share
border_check_305px.jpg ူမန်မာနယ်စပ်္ဘမိြႚ ူဖစ်သော တာခဵီလိတ်ကို ထိုင်းိံိုင်ငံဘက်ူခမ်း မယ်ဆိုင်္ဘမိြႚမြ လြမ်းူမင်နေရပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

အင်ဂဵင် ၁၅၀အား ရြ္ဘိပီး ခရီးသည် ၁၀ ယောက် လိုက်ပၝ စီးလိုႛရတဲ့ အူပာရောင် သုံးဘီးကားတေကြို တာခဵီလိတ် ္ဘမိြႚမြာရြိတဲ့ ဂြတ်ဘရားသားကုမဍ္ဎဏီ ကိုယ်စားလြယ်တေကြ ္ဘပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ခိုံြစ် မေလ ကတည်းက လာရောက် ရောင်းခဵပေးနေတာ ူဖစ်ပေမဲ့ အခုခဵိန်ထိ နယ်ဝင်ခြင့် မရရြိုကတာ ူဖစ်တယ်လိုႛ သုံးဘီးပိုင်ရြင်တဦးက အခုလိုရြင်းူပပၝတယ်။

သုံးဘီးပိုင်ရြင်တဦး။     ။ “ တာခဵီလိတ်က ဝယ်ထားတာ သူက တာခဵီလိတ် နယ်ဝင်ရမြာကိုး၊ ကဵိြင်းတုံဝယ်လိုႛရြိရင် ကဵိြင်းတုံ နယ်ဝင်၊ မ္ဈိံလေးဆို မ္ဈိံလေး၊ အခုဟာ ဒီ ကဵနော်တိုႛ မ္ဈိံလေးကနေ ဝယ်တော့ မ္ဈိံလေးကနေ ဒီဖက်မြာ ကိုယ်စားလြယ် လြတ်ထားတယ်လေ၊ အဲဒီ ကိုယ်စားလြယ်ကနေ ကဵနော်တိုႛ တာခဵိလိတ် ကိုယ်စားလြယ်ကို ဝယ်တဲ့အခၝမြာ ကဵနော်တိုႛကို နယ်ဝင် နယ်ေူပာင်းပေး္ဘပီးသား၊ သူတိုႛက ဒီမြာရောက်တော့ ကဵနော်တိုႛက နယ်ဝင်မရဘူး ူဖစ်နေတာလေ၊ နယ်ဝင် မဝင်ရတော့ ကဵနော်တိုႛမြာ သက်တမ်းတေလြည်း ကုန်န္ဘေပီး၊ နယ်ဝင်သူတိုႛ သတ်မြတ်ထားတာ နယ်ေူပာင်း နယ်ဝင် ၁၅ ရက် သတ်မြတ်ထားတယ်ဆိုတော့ အခုကဵနော်ဥင်္စာက သက်တမ်းက တိံြစ်ကေဵာ်သြား္ဘပီးလေ၊ နယ်ဝင်လည်းမရ သက်တမ်းလည်း တိုးလိုႛမရ နယ်ဝင်ခြင့်လည်း မပေးဘူးလေ၊ နယ်ဝင်ခြင့်မရတော့ ကဵနော်တိုႛတေကြ ေူပးဆြဲလိုႛမရဘူးလေ။ ”

ဒီသုံးဘီးတေကြို ကုမဍ္ဎဏီကိုယ်စားလြယ်တေကြနေ လာရောက် ရောင်းခဵခဵိန်တုန်းကလည်း နယ်ဝင်ခြင့်နဲႛ ေူပးဆြဲခြင့်လိုင်စင်တေကြို အားလုံး တာဝန်ယူ ဆောင်႟ြက်ပေးမယ်ဆို္ဘပီး သုံးဘီးတစီးကို ထိုင်းဘတ်ငြေ ၉ သောင်း ၂ ထောင်နဲႛ ဝယ်ယူခဲ့ရတာ ူဖစ်ပၝတယ်။

နယ်ဝင်ခြင့်မရုကတဲ့ သုံးဘီးတေဟြာ ကုမဍ္ဎဏီနာမည်ူဖစ်န္ဘေပီး ကိုယ်ပိုင်နာမည်တြေ မလြဲေူပာင်းရသေးတာ ေုကာင့် တာခဵီလိတ်္ဘမိြႚတြင်း မောင်းိံြင်သြားလာရင် ဖမ်းဆီးခံရတယ်ဆိုရင်တော့ သက်ဆိုင်ရာက ဒဏ်ငြေ အူဖစ် ကဵပ်ငြေ ၃ သောင်း ဒဏ်႟ိုက်ခံရတယ်လိုႛ ဆက်ေူပာပၝတယ်။

ဒီကိင်္စနဲႛပတ်သက်္ဘပီး သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရြိသူတေကြို ေူပာဆိုခဲ့ပေမဲ့ အထက်အမိန်ႛအရ ပိတ်ထားတယ်လိုႛသာ ေူပာဆိုတာေုကာင့် ဝယ်ယူထားတဲ့သုံးဘီးတေကြို ဘယ်လို ဆက်လုပ်ရမြန်းမသိ ူဖစ်နေုကတယ်လိုႛ ေူပာဆို ပၝတယ်။

သုံးဘီးပိုင်ရြင်တဦး။     ။ “ ကုမဍ္ဎဏီသြားမေးတော့ ကုမဍ္ဎဏီက လုံးဝ တာဝန်မယူဘူး ူဖစ်နေတာ၊ အခုဟာ၊ ကုမဍ္ဎဏီေူပာတဲ့ဟာ သူက ငၝလည်း မေူဖရြင်းိံိုင်တော့ဘူးကြာ၊ ငၝဘယ်လိုမြ မလုပ်ပေးိံိုင်ဘူးပေၝ့ ၊ မင်းတိုႛကို ငၝလည်း စိတ်ညစ်လ္ဘာပီး ငၝလည်း တဖကိံိုင်ငံ သြားနေတော့မယ်လိုႛတောင် ေူပာလိုက်သေးတယ်၊ ကညနကို သြားေူပာတော့လည်း ေူပာတဲ့အခၝမြာ ကညန က လုံးဝ မင်းတိုႛဟာကို တရားဝင် မပေးဘူးလိုႛပဲ ေူပာတယ်၊ အထက်က ပိတ်ထား တယ်၊ နယ်ဝင်မပေးဘူး ဒီအတိုင်းပဲ သူေူပာတယ် သြားမေးတိုင်းလည်း အဲဒၝပဲ ေူပာတယ်၊ ဘယ်သူ ဘယ်ဝၝ ပိတ်တယ်ဆိုတာလည်း မေူပာဘူး၊ ဘာေုကာင့်ပိတ်တယ် ဆိုတာလည်း မေူပာဘူး၊ မင်းတိုႛဟာ လုံးဝ နယ်ဝင်မရဘူး မင်းတိုႛက ပိတ်ထားတယ် အဲဒၝပဲသူေူပာနေတာပဲ၊ ကဵနော်တိုႛလည်း ဘယ်လို ဆက်လုပ် ရမယ်မြန်း မသိတော့ဘူးပေၝ့ အဲ့ဒၝ၊ ကဵနော်တိုႛဟာတေကြ သက်တမ်းလည်း လြန်ကုန်္ဘပီ။ ”

ကဵိြင်းတု္ဘံမိြႚမြာတော့ ဒီသုံးဘီးတေကြို ၂ ရက် ၃ ရက်အတြင်း နယ်ဝင်ခြင့်တြေ ရရြိန္ဘေပီး လိုင်းေူပးဆြဲခြင့်တေပြၝ ရရြိ နေပေမဲ့ တာခဵီလိတ်္ဘမိြႚမြာတော့ အစောပိုင်း ရောင်းခဵပေးခဲ့တဲ့ သုံးဘီး အစီး ၂၀ လောက်သာ နယ်ဝင်ခြင့် ရရြိလိုက်္ဘပီး နောက်ပိုင်းရောင်းခဵပေးခဲ့တဲ့ အစီး ၆၀ ကေဵာ်ကတော့ နယ်ဝင်ခြင့် မရရြိုကသလို ေူပးဆြဲလိုႛလည်း မရတာေုကာင့် သုံးဘီးပိုင်ရြင်တြေ အခက်တြေႚနေုကပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့