မိတဉီလာက အဖြဲႚခဵြပ်ဝင် ၂ ဦး ထောင်ဒဏိံြစ်ရြည်ခဵခံရ


2007.11.12

မ္ဇိံလေးတိုင်း မိတဉီလာခရိုင်တြင်းမြာ စက်တဘဿာလ လြပ်ရြားမကြာလအတြင်း အာဏာပိုင်တြေ ဖမ်းဆီးူခင်းခံခဲ့ရတဲ့ အမဵိြးသား ဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ် အဖြဲႚဝင် ၆ ဦးအနက် လူငယ်အဖြဲႚဝင် ကိုသီဟနဲႚ ကိုတင်ကိုတိုႚ ၂ ဦး ခုခဵိန်ထိ မလြတ်ေူမာက်သေးေုကာင်းနဲႛ ကိုသီဟကို မ္ဇိံလေး အိုးဘိုထောင်အတြင်းမြာ ထောင်ဒဏ် ိံြစ်ရြည် ခဵမြတ်ခဲ့တယ်လိုႚ စုံစမ်းသိရြိရပၝတယ်။

စက်တဘဿာလ ၇ ရက်နေႛက ူပလြုပ်ခဲ့တဲ့ မ္ဇိံလေးတိုင်းစည်းမဵားနဲႛ ္ဘမိြႚနယ် ၃၀ အစည်းအဝေးကအူပန် အဖြဲႛခဵြပ် လူငယ်အဖြဲႛဝင် ကိုသီဟနဲႛကိုတင်ကိုတိုႛ ၂ ဦးကို ဝမ်းတြင်း္ဘမိြႚနဲႚ မိတဉီလ္ဘာမိြႚုကားမြာ အာဏာပိုင်တေကြ ဖမ်းဆီးခဲ့တာပၝ။ သူတိုႛ ၂ ဦးအနက် ကိုသီဟကို ္ဘပီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေႛက ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) တရားမဝင် စာရြက်စာတမ်းူဖန်ႛဝေမနြဲႚ ထောင် ၂ ိံြစ်၊ ပုဒ်မ ၁၂၄ (က) ူပည်သူလူထုကို ဆူပူအောင်လံြႛဆော်မနြဲႛ ထောင်တသက်တကဋ္ဋန်း၊ စုစုပေၝင်း ထောင်ဒဏ် ၂၂ ိံြစ် မ္ဇိံလေး အိုးဘိုထောင်တြင်း ခဵမြတ်ခဲ့တယ်လိုႛ ကိုသီဟရဲႚဇနီး မိံြင်းူဖြအောင်က အာအက်ဖ်အေကို ေူပာပၝတယ်။ စီရင်ခဵက်ခဵ္ဘပီးနောက် ကိုသီဟကို ထောင်ေူပာင်းလိုက်တဲ့ အေုကာင်းကိုလည်း မိံြင်းူဖြအောင်က အခုလို ဆက်ေူပာူပပၝတယ်။

မိံြင်းူဖြအောင်။ ။ "အိုးဘိုထောင်ကန္ဘေပီးတော့ အင်းစိန်ထောင်ကို ပိုႚလိုက်တယ်၊ ဘယ်နေႚေူပာင်းတယ်ဆိုတာတော့ မသိဘူး။ စိတ်လည်းမကောင်းဘူး၊ အံ့လည်းအံ့ုသတယ်ပေၝ့နော်။ ကဵမရဲႚအမဵြိးသားက စာရြက်လေးတခုတည်းနဲႚ ဒီလောက်ထိခဵပစ်ရသလားပေၝ့။ လက်နက်ကိုင်ဆောင်မြ လည်းမဟုတ် ဘာလည်းမဟုတ်ပေၝ့နော်။ သူတိုႚလုပ်ခဵင်သလို လုပ်ပစ်တာ။"

မိတဉီလ္ဘာမိြႚ အင်အယ်လ်ဒီ လူငယ်အဖြဲႚဝင် ကိုသီဟကို အာဏာပိုင်တေဘြက်က စြဲခဵက်တြေ တင်္ဘပီး အခုလို ထောင်ဒဏိံြစ်ဋ္ဌကီး ခဵမြတ်လိုက်တဲ့အပေၞ မိတဉီလ္ဘာမိြႚ အင်အယ်လ်ဒီ အဖြဲႚခဵြပ် အတြင်းရေးမြြး ဒေၞ ူမင့်ူမင့်အေးကလည်း ခုလို တုံႛူပန် ေူပာဆိုတာပၝတယ်။

ဒေၞူမင့်ူမင့်အေး။ ။ "မိတဉီလ္ဘာမိြႚနယ်နေနဲႚူဖစ်ူဖစ် အဖြဲႚဝင်တဦးအနေနဲႚူဖစ်ူဖစ် ကဵမတိုႚက ဆူပူလံြႚဆော်မြတြေ တရားမဝင် စာရြက်စာတမ်းူဖန်ႚဝေမြတေဘြာမြ မလုပ်ခဲ့ဘူးပၝဘူး။ ဒီလိုမဵြိးအဖြဲႚခဵြပ် လူငယ်တယောက်ကို ဋ္ဌကီးမားတဲ့ူပစ်ဒဏ် ဋ္ဌကီးဋ္ဌကီးမားမား ခဵမအြတြက် ကဵမတိုႛက အံ့ုသတယ်။ နောက်္ဘပီး တရားစီရင်တဲ့နေရာမြာလည်း သက်သေလည်းမပၝဘူး၊ ထောင်ထဲမြာပဲ အကဵဉ်းရုံးစစ်္ဘပီးတော့ ဘာမြ ခုခံခေဵပခြင့်မရြိဘူး၊ ရြေႚနေခေၞခြင့်လည်းမရြိဘူး။ ဒီလိုူပစ်ဒဏ် ခဵမြတ်တယ်ဆိုတာလည်း ္ဘပီးမသြိရတယ်။ ဒၝမူဖစ်သင့်တဲ့ ကိင်္စလိုႛလည်းူမင်ပၝတယ်။"

္ဘပီးခဲ့တဲ့အပတ်ကစလိုႛ အင်းစိန်ထောင်ရြိ ကိုသီဟကို တလကို ထောင်ဝင်စာ ၂ ဋ္ဌကိမ် တြေႚခြင့်ရခဲ့ပၝတယ်။ ဒၝပေမယ့် ကိုသီဟတိုႚမိသားစုမြာ လင်မယားိံြစ်ယောက်ထဲူဖစ်္ဘပီး ကိုသီဟရဲႚဇနီးမြာ ကိုယ်ဝန်အရင့်အမာနဲႛမိုႛ ထောင်ဝင်စာ ပုံမြန်တြေႚဖိုႛ အခက်အခဲရြိ နေေုကာင်း၊ ကိုသီဟအတြက် ပေးခဲ့တဲ့ ငေကြို အာဏာပိုင်တေဘြက်က ူဖတ်ယူတာမဵြိး ကိုလည်း ုကံခြဲ့ရေုကာင်း ္ဘပီးခဲ့တဲ့ သောုကာနေႛက ထောင်ဝင်စာသြားတြေႛခဲ့တဲ့ ဇနီးူဖစ်သူ မိံြင်းူဖြအောင်က ေူပာူပပၝတယ်။

မိံြင်းူဖြအောင်။ ။ "သူႚကဵန်းမာရေးကတော့ကောင်းတယ် သြားကိုက်တာတခုပဲတဲ့ ကဵမက ကိုယ်ဝန်ဋ္ဌကီးနဲႚ မသြားိံိုင်တော့ဘူး ၃ သောင်းပေးခဲ့တယ်။ တသောင်းကို ၂၀၀၀ ူဖတ်တယ်၊ ကိုသီဟကိုယ်တိုင် ကလည်းေူပာတယ်။ ပိုက်ဆံပေးခဲ့ရမလားဆိုတော့ ပေးခဲ့လိုက်တဲ့ ဒၝပေမဲ့ တသောင်းကို ၂၀၀ဝူဖတ်တယ်တဲ့။ ဘေးကနေထိုင်္ဘပီးတော့မြတ်နေတာပဲ၊ ဘာမမြလြတ်လပ်ဘူး ကဵန်းမာရေးကောင်းလား၊ နေကောင်းလား၊ စီပြားရေးပဲေူပာခြင့်ရြိတယ်။"

စက်တဘဿာလအတြင်း ကိုသီဟနဲႛအတူ အဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့ ကိုတင်ကိုကတော့ မ္ဇိံလေး ရေစြာယံ ရဲတပ်မ ၄ စခန်းတြင်း ၁၀ ရက်လောက် စစ်ဆေးထိန်းသိမ်းခ္ဘံပီးနောက် ူပန်လြတ်လာခဲ့ပၝတယ်။ ဒၝပေမယ့် စက်တဘဿာလ ၂၅ ရက်နေႛမြာတော့ အာဏာပိုင်တေကြ ကိုတင်ကို ကို ိံိုင်ငံရေး လြပ်ရြားမမြြာ ပၝဝင်ပတ်သက်တယ်ဆို္ဘပီး ဒုတိယအဋ္ဌကိမ် ူပန်လည်ဖမ်းဆီးခဲ့ပၝတယ်။ ကိုတင်ကိုဟာ အခုခဵိန်ထိ အိုးဘိုထောင်တြင်းမြာပဲ အကဵဉ်းကဵခံနေရတယ်လိုႛ မိတဉီလ္ဘာမိြႚ အဖြဲႚခဵြပ်အဖြဲႚဝင်တေကြ ေူပာုကားခဲ့ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။