စက္မႁ(၁) ဝန္႒ကီး ဦးေအာင္ေသာင္းႎႀင့္ မိသားစု ပုိင္ဆုိင္မႁမဵားအေဳကာင္း

ဝန္႒ကီး ဦးေအာင္ေသာင္းနဲႛ မိသားစုရဲ့ ပုိင္ဆုိင္မႁတန္ဖိုးက ေဒၞလာသန္းေပၝင္းမဵားစၾာ ရႀိႎုိင္ပၝတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံတလၿား မိသားစုနာမယ္မဵိႂးစုံနဲႛ ထားတဲ့ စက္႟ုံေတၾ၊ ဴခံေဴမေတၾ၊ အပန္းေဴဖ ဥယဵာဥ္ေတၾ၊ ကုိယ္ပုိင္တုိက္တာေတၾ အမဵားအဴပား ဴဖစ္ပၝတယ္၊
2009-12-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
စစ္အစိုးရေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ၏ အနီးကပ္ လူယံုအဴဖစ္ သတင္း႒ကီးေသာ အမႀတ္ (၁) စက္မႁဝန္႒ကီးဌာန ဝန္႒ကီး ဦးေအာင္ေသာင္းကို အခမ္းအနားတခုတၾင္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo from blogspot.com)
စစ္အစိုးရေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ၏ အနီးကပ္ လူယံုအဴဖစ္ သတင္း႒ကီးေသာ အမႀတ္ (၁) စက္မႁဝန္႒ကီးဌာန ဝန္႒ကီး ဦးေအာင္ေသာင္းကို အခမ္းအနားတခုတၾင္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo from blogspot.com)
(Photo from blogspot.com)

ဒီအေဳကာင္းေတၾကို ဝန္႒ကီးဦးေအာင္ေသာင္းရဲ့ အဂတိလိုက္စားမႁမဵား ေနာက္ဆက္တၾဲ အစီအစဥ္အဴဖစ္ ဦးစိန္ေကဵာ္လိႁင္က သုံးသပ္ထားပၝတယ္။

ဦးေအာင္ေသာင္း၏ ပိုင္ဆိုင္မႁမဵား။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔