သံဃာမဵားကို စစ္အစိုးရက အကၾက္ကဵကဵ ဖိႎႀိပ္ေန

2006-11-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
monk_bar_200px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းတခုမႀ သံဃာမဵား။ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရသည္ ရဟန္းသံဃာမဵားကို အကၾက္ကဵကဵ ဖိႎႀိပ္ေနသည္ဟု အရႀင္ေသာပၝကက RFA ကို မိန္ႛဳကားသၾားခဲ့ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ရဟန္းသံဃာမဵားကို စစ္အစိုးရက အကၾက္ကဵကဵ ဖိႎႀိပ္ထားေဳကာင္း ဂဵာမနီႎိုင္ငံမႀ ဴမန္မာ ရဟန္းတပၝးက RFA ကို ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။ သံဃာ့ တကၠသိုလ္မႀာ တက္ေရာက္ သင္ဳကားခဲ့တဲ့ အရႀင္ေသာပၝကဟာ သူႛရဲ့ ကိုယ္ေတၾႚ ဴဖစ္ရပ္ေတၾနဲႛ ရဟန္း သံဃာမဵား ဳကံႂေတၾႚေနရတဲ့ အခက္အခဲ ဴပႍနာေတၾကို ဖၾင့္ဟ ေဴပာဳကားသၾားခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အခုလို ရင့္ဖၾင့္ ေဴပာဳကားခဲ့တဲ့ အရႀင္ ေသာပၝကဟာ ဂဵာမနီႎိုင္ငံ ကိုလုန္း႓မိႂႚမႀာ သီတင္းသံုး ေနထိုင္ရင္း အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု၊ ပင္ဆယ္လ္ေဗးနီးယား ဴပည္နယ္ စိန္ႛဂဵိႂးဆက္ဖ္ တကၠသိုလ္ရဲ့ ဖိတ္ဳကားခဵက္အရ ဗုဒၭဘာသာအေဳကာင္း၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံ လၾတ္ေဴမာက္ေရး အေဳကာင္း ေဟာေဴပာဖိုႛ ေခတၨ ေရာက္ရႀိေနတုန္းမႀာ RFA နဲႛ ေတၾႚဆံု ေဴဖဳကားသၾားဴခင္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

အရႀင္ေသာပၝကဟာ ဒီႎႀစ္ ဳသဂုတ္လတုန္းက ကမႝာ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးနဲႛ ဴမန္မာ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးအတၾက္ ရည္စူး႓ပီး ဂဵာမနီႎိုင္ငံ ကိုလုန္း႓မိႂႚက ဘာလင္႓မိႂႚအထိ ကီလိုမီတာ ၁,၀၀၀ ခရီးရႀည္ လမ္းေလ႖ာက္ ခဵီတက္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢႂိလ္ ဴဖစ္ပၝတယ္။

စစ္ဖက္အရာရႀိမဵားက သံဃာေတၾအေပၞ ေခၝင္းပံုဴဖတ္ ဂုတ္ေသၾးစုတ္ေနတာ မခံႎိုင္လိုႛ အသံထၾက္ေအာင္ ဆႎၬဴပမိသူ သံဃာ့ တကၠသိုလ္ စာသင္သား ရဟန္းတပၝးကို ေထာင္သံုးႎႀစ္ ခဵလိုက္တဲ့ဴဖစ္ရပ္နဲႛ အရႀင္ေသာပၝကရဲ့ တဴခား ေတၾႚဳကံႂ ခံစားခဵက္ေတၾကို RFAမႀ ဦးကိုကိုေအာင္ ေမးဴမန္းတင္ဆက္ထားတာကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔