႓ဂိႂလ္တုစေလာင္းသတင္း ေဖာ္ဴပေသာ ဂဵာနယ္မဵား ပိတ္ပင္ခံရ

2008-01-15
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

satellite_dish_200px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ တိုက္ခန္းတခု၏ ေခၝင္မိုးေပၞတၾင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ႓ဂိႂဟ္တုစေလာင္းမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: HardieBoys' photostream) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

႓ဂိႂလ္တုစေလာင္းေတၾ ေစဵးတက္တယ္ဆုိတဲ့သတင္းကုိ ေရးသားေဖာ္ဴပခဲ့တဲ့အတၾက္ ရန္ကုန္မႀာထုတ္ေဝတဲ့ သတင္းဂဵာနယ္တခဵိႂႚကုိ စစ္အစုိးရ စာေပစိစစ္ေရးက ထုတ္ေဝခၾင့္ ယာယီပိတ္ခဲ့တယ္လုိႛ RFAက စံုစမ္းသိရပၝတယ္။

ႎုိင္ငံဴခား ႟ုပ္ဴမင္သံဳကားအစီအစဥ္ေတၾကုိ ဖမ္းယူဳကည့္႟ႁႎုိင္တဲ့ ႓ဂိႂလ္တုစေလာင္းေတၾ အေပၞ အာဏာပုိင္ေတၾက အခၾန္တုိးဴမၟင့္ေကာက္ခံတယ္ဆုိတဲ့သတင္းကုိ ေရးသားေဖာ္ဴပခဲ့တဲ့အတၾက္ ဴပည္တၾင္းထုတ္အပတ္စဥ္ဂဵာနယ္ တခဵိႂႚကို စာေပစိစစ္ေရးက အေရးယူတဲ့အေနနဲႛ ပိတ္ခဲ့တာလုိႛ RFAက စံုစမ္းသိရပၝတယ္။

ရန္ကုန္႓မိႂႛက အပတ္စဥ္ဂဵာနယ္တေစာင္ရဲ့ အယ္ဒီတာတဦးရဲ့ေဴပာဴပခဵက္အရ ေဒၝက္တာတင္ထၾန္းဦး ထုတ္ေဝတဲ့ ဴမန္မာတိုင္းမ္ဂဵာနယ္နဲႛ တဴခားဂဵာနယ္တေစာင္ကုိ တပတ္စီ ထုတ္ေဝခၾင့္ ပိတ္ခဲ့တာလုိႛဆုိပၝတယ္။

အခုတပတ္ ဇန္နဝၝရီလ ၁၁ရက္ကေန ၁၇ ရက္ေနႛစၾဲနဲႛထုတ္တဲ့ ဴမန္မာတုိင္းမ္မႀာ ႓ဂိႂလ္တုစေလာင္း လုိင္စင္ေဳကးေတၾ ေခတၨဆုိင္းငံ့ထားလုိႛေရးသားခဲ့ပၝတယ္။ ႓ဂိႂလ္တုစေလာင္းနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဘာမႀမေရးဖုိႛ စိစစ္ေရးကမႀာထားတဲ့ဳကားက ဴမန္မာတုိင္းမ္နဲႛ ေဖးဗရိတ္ဂဵာနယ္ေတၾက ေရးသားေဖာ္ဴပခဲ့တဲ့အတၾက္ စိစစ္ေရးက အခုလုိအေရးယူတာလုိႛ ရန္ကုန္အေဴခစုိက္ ေနာက္ထပ္ စာနယ္ဇင္းဆရာတဦးက ေဴပာပၝတယ္။

ဒီသတင္းကုိ ေဖာ္ဴပမိခဲ့တဲ့အတၾက္ ဴမန္မာတုိင္းမ္မႀာ လက္ေထာက္အယ္ဒီတာနဲႛ သတင္းေထာက္ေတၾလုပ္ေနတဲ့ ကုိဝင္းေကဵာ္ဦးနဲႛ တဴခားဝန္ထမ္း ၃ ဦးလည္း အလုပ္ထုတ္ခံရတယ္လုိႛ ထုိင္းႎုိင္ငံထုတ္ ဧရာဝတီသတင္း အင္တာနက္စာမဵက္ႎႀာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ အယ္ဒီတာ ကုိဝင္းေကဵာ္ဦးဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ကခဵင္ဴပည္နယ္ေနႛအခမ္းအနားမႀာ သတင္းစာဆရာအဖၾဲႚေခၝင္းေဆာင္အဴဖစ္နဲႛ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့အဴပင္ ဴမန္မာတုိင္းမ္ရဲ့ ဝၝရင့္သတင္းေထာက္တဦးဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ကခဵင္ဴပည္နယ္ေနႛမႀာလည္း သတင္းစာဆရာအဖၾဲႚ ေခၝင္းေဆာင္အေနနဲႛ ေဴမာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္တုိင္းမႀႃးနဲႛ မိတ္ဆက္စကားေဴပာခဲ့သူဴဖစ္႓ပီး ဒီရက္ပုိင္းအတၾင္း အစုိးရမီဒီယာေတၾမႀာ ပၝခဲ့သူဴဖစ္လုိႛ အခုလုိ အလုပ္ဴဖႂတ္ခံရတယ္ဆုိတာ မေသခဵာဘူးလုိႛလည္း စာနယ္ဇင္းသမားတဦးက RFAကုိေဴပာဴပပၝတယ္။

ဴမန္မာတုိင္းမ္ဂဵာနယ္က ဝန္ထမ္းေတၾကေတာ့ ဒီကိစၤကုိ ထုတ္ေဖာ္အတည္ဴပႂဴခင္းမရႀိပၝဘူး။ ဴမန္မာတုိင္းမ္ဂဵာနယ္ဟာ စစ္ေထာက္လႀမ္းေရးအရာရႀိ႒ကီးေတၾနဲႛ နီးစပ္မႁရႀိခဲ့႓ပီး ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးခင္ႌၾန္ႛ ရာထူးက ဖယ္ရႀားမခံရမီအခဵိန္က စာေပစိစစ္ေရးကို တုိက္႟ုိက္ ဴဖတ္သန္း႓ပီး စိစစ္တာမရႀိပဲ ထုတ္ေဝခၾင့္ရခဲ့တဲ့ တေစာင္တည္းေသာ အခၾင့္ထူးခံဂဵာနယ္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ၂၀၀၅ ခုႎႀစ္ကတည္းက စစ္အစုိးရ စာေပစာနယ္ဇင္းအဖၾဲႚ ဦးေဆာင္အဖၾဲႚဝင္ တဦးဴဖစ္တဲ့ ေဒၝက္တာတင္ထၾန္းဦးက လၿဲေဴပာင္းတာဝန္ယူခဲ့႓ပီး ေနာက္ပုိင္းမႀာေတာ့ တဴခားစာနယ္ဇင္းေတၾလို စစ္အစုိးရ စာေပစိစစ္ေရးအေန တုိက္႟ုိက္စစ္ေဆးတာကုိ ခံလာရတဲ့ ဂဵာနယ္ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔