ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀတဆင့္ ခိုလံႁခၾင့္ေတာင္းေသာ ေဴမာက္ကိုရီးယား မိသားစု

2006-12-19
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
N_Korea_200px.jpg
ေဴမာက္ကိုရီးယား ႓မိႂႚေတာ္ ဴပံႂယမ္း ႓မိႂႚလယ္ေခၝင္တၾင္ ေစဵးဝယ္ေနသူမဵား။ ငတ္မၾတ္ေနသူ ၆သန္းခၾဲ ရႀိမည္ဟု ကမႝာ့ စားနပ္ရိကၡာအဖၾဲႚမႀ ခန္ႚမႀန္းထားေသာ ေဴမာက္ကိုရီးယားမႀ ထၾက္ေဴပးသူ မဵားစၾာရႀိပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံက ထၾက္ခၾာလာတဲ့ ေဴမာက္ကုိးရီးယား ႎုိင္ငံသား ဒုကၡသည္ မိသားစုတစုဟာ လၾန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ရက္ေလာက္က ထုိင္းႎုိင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚကုိ ေလေဳကာင္းခရီးနဲႛ ေရာက္လာပၝတယ္၊၊ အခု အဲဒီ မိသားစုဟာ ဒုကၡသည္အဴဖစ္နဲႛ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုမႀာ သၾားေရာက္ အေဴခခဵ ေနထုိင္လုိေဳကာင္း ထုိင္းႎုိင္ငံမႀာရႀိတဲ့ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မဵားဆုိင္ရာ မဟာမင္း႒ကီး႟ံုးမႀာ ေတာင္းဆုိထားတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္၊၊

အသက္ ၃၆ႎႀစ္အ႟ၾယ္ရႀိတဲ့ ေဴမာက္ကုိရီးယား ႎုိင္ငံသား မစၤတာ လီ ဆုိသူဟာ သူႛဇနီးအပၝအဝင္ ၄ႎႀစ္အ႟ၾယ္ သားငယ္ေလးနဲႛ အတူ ထုိင္းႎုိင္ငံကုိ ေရာက္လာတာပၝ၊၊ ေဴမာက္ကုိရီးယားႎုိင္ငံက ထၾက္ေဴပးလၾတ္ေဴမာက္လာခဲ့တဲ့ အဲဒီမိသားစုဟာ တ႟ုတ္နယ္စပ္မႀာ လၾန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၃ခုႎႀစ္ကတည္းက ေနထုိင္ခဲ့ပၝတယ္၊၊ အဲဒီေနာက္ ဒီႎႀစ္ ႎႀစ္ဆန္းပုိင္း အေရာက္မႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံထဲကုိ တိတ္တဆိတ္ ဝင္ေရာက္႓ပီ္း ေနထုိင္ခဲ့ဳကပၝတယ္၊၊

အဲဒီေနာက္ ရန္ကုန္႓မိႂႚက အေမရိကန္သံ႟ံုးကုိ သၾားေရာက္႓ပီး ခိုလႁံခၾင့္အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့ပၝတယ္၊၊ ဒၝေပမယ့္ အေမရိကန္သံ႟ံုးက သူတုိႛမိသားစုေတာင္းတဲ့ အကူအညီကို မေပးႎိုင္တာေဳကာင့္ ရန္ကုန္႓မိႂႚက ေတာင္ကုိရီးယား ႎုိင္ငံသံ႟ံုးမႀာ အကူအညီ ထပ္မံ ေတာင္းခံခဲ့ပၝတယ္၊၊ မစၤတာလီ တုိႛ မိသားစုဟာ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုကုိ သၾားဖုိႛ အမႀန္တကယ္ ရည္႟ၾယ္ထားေပမယ့္ ေတာင္ကုိရီးယား သံ႟ံုးမႀာ အကူအညီ ေတာင္းခံရာမႀာေတာ့ ေတာင္ကုိရီးယားႎုိင္ငံမႀာပဲ သၾားေရာက္အေဴခခဵလုိေဳကာင္း လိမ္လည္ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္၊၊

ေနာက္ဆံုးမႀာေတာ့ ေတာင္ကုိရီးယားသံ႟ံုးက မစၤတာလီတုိႛ မိသားစုကုိ ကူညီေပးဖုိႛ သေဘာတူလုိက္႓ပီး ေတာင္ကုိရီးယားႎုိင္ငံ ဆုိးလ္႓မိႂႚေတာ္ကုိ ေလေဳကာင္းခရီးနဲႛ သၾားေရာက္ဖုိႛ စီစဥ္ေပးခဲ့ပၝတယ္၊၊ အဲဒီမိသားစု စီးနင္းလုိက္ပၝလာတဲ့ ေလယာဥ္ဟာ ထုိင္းႎုိင္ငံ ဗန္ေကာက္ေလဆိပ္မႀာ ခရီးတေထာက္နားပၝတယ္၊၊ အဲဒီအခဵိန္ မစၤတာ လီတုိႛ မိသားစုက ေလယာဥ္ေပၞကုိ ဴပန္မတက္ေတာ့ပဲ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုကုိ သၾားေရာက္႓ပီး အေဴခခဵ ေနထုိင္လုိေဳကာင္း ေတာင္းဆုိခဲ့ပၝတယ္၊၊

အခု မစၤတာလီ တုိႛ မိသားစုကုိ ထုိင္းအစုိးရအာဏာပုိင္ေတၾက တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္သူေတၾ အဴဖစ္ထိန္းသိမ္းထား႓ပီး သူတုိႛရဲ့ ဒုကၡသည္ အယူခံလၿာကုိလည္း ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မဵားဆုိင္ရာ မဟာမင္း႒ကီး႟ံုးကုိ တင္ဴပထားတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္၊၊

မစၤတာ လီရဲ့ အေဴပာအရ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ေနထုိင္တဲ့ ေဴမာက္ကုိရီးယားႎိုင္ငံသား ဒုကၡသည္ ၃၀ေလာက္ဟာလည္း ေတာင္ကုိးရီးယားႎုိင္ငံမႀာ ေနထုိင္ဖုိႛ ထၾက္ခၾာသၾားဳက႓ပီလုိႛ သိရပၝတယ္၊၊ ဴမန္မာစစ္အစုိးရဟာ အဲဒီ ေဴမာက္ကုိရီးယားဒုကၡသည္ေတၾကုိ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ တႎႀစ္ေကဵာ္အထိ ေနထုိင္ခၾင့္ဴပႂထားခဲ့တယ္လုိႛလည္း မစၤတာ လီက ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔