ေသာင္းကဵန္းဆန္ႚကဵင္ေရးအဖၾဲႚေခၝင္းေဆာင္ပိုင္ မူးယစ္ေဆးဝၝးမဵား ဖမ္းဆီးမိ

2007-01-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

drugs_carry_200px.jpg
နအဖ စစ္အစိုးရ၏ ၂၀၀၆ ဇၾန္လ ၂၆ရက္ေနႛက မူးယစ္ေဆး မီး႟ိႁႚ ဖဵက္ဆီးပၾဲတခုတၾင္ ဖမ္းဆီးရမိေသာ မူးယစ္ေဆးဝၝးမဵားကို ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ မီး႟ႁိႚဖဵက္ဆီးဴပဖိုႛ ရဲတပ္ဖၾဲႚဝင္မဵား သယ္ေဆာင္ေနပံု။ ထိုေနႛက မီး႟ိႁႚဴပေသာ မူးယစ္ေဆးမဵားသည္ ယခင္တႎႀစ္က ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ ပမာဏ၏ အစၾန္းထၾက္မ႖သာ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ရႀမ္းဴပည္ေဴမာက္ပိုင္းမႀာ ဘိန္းဴဖႃ၊ ဘိန္းမည္းနဲႛ ယာဘ ေခၞ စိတ္႔ကေဆးဴပား တသန္းေလာက္ကို ခ႟ိုင္မူးယစ္ေဆးက ဖမ္းမိခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ရႀမ္းဴပည္ေဴမာက္ပိုင္း နနႛ္ခမ္း႓မိႂႚနယ္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းမႀာရႀိတဲ့ ပန္ေဆးေကဵး႟ၾာမႀာ မူဆယ္ခ႟ိုင္ မူးယစ္ေဆးဝၝး တိုက္ဖဵက္ေရးအဖၾဲႚက ဇန္နဝၝရီလ ၂၈ရက္ေနႛက ဖမ္းဆီးမိခဲ့တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဖမ္းမိခဲ့တဲ့ထဲမႀာ သိန္းဴဖႃ ကီလို ၂၀၊ ဘိန္းမည္း ကီလို ၉,၅၀၀၊ စိတ္႔ကေဆးဴပား တသန္းေကဵာ္ အဴပင္ တ႟ုတ္ ယၾမ္ေငၾ သိန္း ၂၀၀ နဲႛ ကဵပ္ေငၾ သိန္း ၅၀၀ ပၝဝင္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒီလို ဖမ္းမိတဲ့အိမ္ေတၾဟာ ပန္ေဆး သကဆဖ ေသာင္းကဵန္းသူ ဆန္ႛကဵင္ေရးအဖၾဲႚရဲ့ မိသားစုဝင္ ခိုလံုလီေရႀာ တ႟ုတ္အမဵိႂးသမီး ႎႀစ္ဦးရဲ့ ေနအိမ္ေတၾဴဖစ္ဳကတယ္လိုႛဆိုပၝတယ္။

အဲဒီ ေဒသမႀာ ပန္ေဆးေကဵး႟ၾာက ေသာင္းကဵန္းသူ ဆန္ႛကဵင္ေရးအဖၾဲႚ သကဆဖ ေခၝင္းေဆာင္ ပန္ေဆးေကဵာ္ဴမင့္ဆိုသူ လႁပ္ရႀားရာ နယ္ေဴမဴဖစ္တယ္လိုႛ ပေလာင္လူငယ္အဖၾဲႚ သတင္းနဲႛ ဴပန္ဳကားေရးအဖၾဲႚမႀႃး တာဝန္ခံ ကိုဖုန္းေကဵာ္က RFAကို ုေဴပာဴပပၝတယ္။

သူတိုႛအဖၾဲႚဟာ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ခင္ႌၾန္ႚလက္ထက္တုန္းက ဖၾဲႚခဲ့တာ ဴဖစ္႓ပီး အဖၾဲႚေခၝင္းေဆာင္ ပန္ေဆးေကဵာ္ဴမင့္ဟာ ၉သံုးလံုး၊ Star Light စီးကရက္စက္႟ံုေတၾ ေထာင္ထားတဲ့အဴပင္ ကုန္ကူးတဲ့လုပ္ငန္း၊ သစ္လုပ္ငန္းနဲႛ မူးယစ္ေဆးလုပ္ငန္းစတဲ့ လုပ္ငန္းေပၝင္းစံု လုပ္ကိုင္ေနသူ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ကိုဖုန္းေကဵာ္က ေဴပာပၝတယ္။

ပန္ေဆးေကဵာ္ဴမင့္လိုႛ လူသိမဵားတဲႛ သကဆဖ ေခၝင္းေဆာင္ အေဴခစိုက္တဲ့ ပန္ေဆး႟ၾာမႀာ ခိုလံုလီေရႀာ တ႟ုတ္လူမဵိႂးေတၾဟာ ေဒသမႀာ တာဝန္ကဵတဲ့ စစ္တိုင္းမႀႃးေတၾနဲႛ ပူးေပၝင္း႓ပီး ဘိန္းစိုက္ပဵိႂးတာေတၾ၊ ဘိန္းဴဖႃခဵက္တာေတၾ၊ ယာဘ ေဆးဴပားထုတ္လုပ္တာေတၾ ရႀိေန႓ပီး အဲဒီကတဆင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္း သာမက တ႟ုတ္ႎိုင္ငံထဲကိုပၝ ဴဖန္ႛဴဖႃးေနတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဘိန္းဖမ္းဆီးရမိရာ ေနအိမ္ႎႀစ္အိမ္က ဖမ္းဆီးေခၞေဆာင္သၾားတဲႛ လူ ၁၀ဦးစလံုးကို မူဆယ္အခဵႂပ္မႀာ ခဵႂပ္ထားတယ္လိုႛ ပေလာင္လူငယ္အဖၾဲႚ သတင္းနဲႛဴပန္ဳကားေရးတာဝန္ခံ ကိုဖုန္းေကဵာ္က ေဴပာပၝတယ္။

၂၀၀၄ခုႎႀစ္ကလည္း နန္ႛခမ္း႓မိႂႚ အနီးက သကဆဖေခၝင္းေဆာင္နဲႛ ကၾတ္ခိုင္ဗဵႃဟာမႀႃးတိုႛ ဆက္စပ္ဖမ္းဆီးတဲႛ Star Light စီးကရက္စက္႟ံုမႀာ စိတ္႔ကေဆးဴပား တသန္းေလာက္နဲႛ ဘိန္းဴဖႃေတၾ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေပမဲ့ စက္႟ံုပိုင္ရႀင္ေတၾကို အေရးယူတာမရႀိခဲ့ပဲ စက္႟ံုအလုပ္သမား ၁၀ဦးကိုသာ မူးယစ္ေဆးဝၝးမႁနဲႛ ဴပစ္ဒဏ္ ခဵမႀတ္ခဲ့တယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔