မုန္တိုင္းကယ္ဆယ္ေရး ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမဵားကို အထူးတရား႟ံုးက စီရင္ခဵက္ခဵ

နာဂစ္မုန္တိုင္းေဳကာင့္ ေသဆံုးသူေတၾရဲႛ အေလာင္းေတၾကို မီးသ႓ဂႇႂဟ္ေရးလုပ္ငန္းေတၾ လုပ္ကိုင္ေပးခဲ့သူ ေဒၝက္တာေနဝင္းပၝ ေဴခာက္ဦးကို ဒီကေနႛ အင္းစိန္ေထာင္ အထူးတရား႟ံုးက ေထာင္ဒဏ္ ႎႀစ္ႎႀစ္ကေန ေလးႎႀစ္အထိ အသီးသီး ခဵမႀတ္လိုက္ပၝတယ္။ သူတိုႛကို အသင္းအဖၾဲႛပုဒ္မအဴပင္ ၈၈ ေကဵာင္းသားေတၾရဲႛ လႁပ္ရႀားမႁေတၾကို အကူအညီေပးတဲ့အမႁေတၾနဲႛ အဴပစ္ေပးလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
2009-04-10
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေမလ ၇ရက္ေနႛက ံရရႀိေသာ ဓာတ္ပံုတၾင္ လပၾတၨာ႓မိႂႚနယ္ရႀိ ေရဖံုးလၿမ္းေနေသာ လယ္ကၾင္းတခုအတၾင္း လူေသအေလာင္း (ေရႀႚ) ႎႀင့္ ဝက္ေသတေကာင္ တိုႛကို ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ေမလ ၇ရက္ေနႛက ံရရႀိေသာ ဓာတ္ပံုတၾင္ လပၾတၨာ႓မိႂႚနယ္ရႀိ ေရဖံုးလၿမ္းေနေသာ လယ္ကၾင္းတခုအတၾင္း လူေသအေလာင္း (ေရႀႚ) ႎႀင့္ ဝက္ေသတေကာင္ တိုႛကို ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒီအမႁကို လုိက္ပၝေဆာင္ရၾက္ေပးခဲ့တဲ့ ေရႀႛေန ဦးခင္ေမာင္ဴမင့္က အခုလုိ ေဴပာပၝတယ္။

ေရႀႛေန ဦးခင္ေမာင္ဴမင့္။    ။“နာဂစ္ေလေဘးကယ္ဆယ္ေရးနဲႛ ႐ကၾင္းကဵန္တဲ့ အေလာင္းေတၾ သ႓ဂႇႂဟ္ေရးကိစၤလုပ္တာကို စၾဲဆုိတဲ့ပုဒ္မကေတာ့ ဒၝေတၾဟာ ဗကသ ရဲႛ လႁပ္ရႀားမႁဴဖစ္တယ္၊ ဒီအေပၞမႀာ ကိုေနဝင္း၊ ကိုေအာင္ေကဵာ္ဆန္းနဲႛ ကိုဖုန္းဴပည့္႐ကၾယ္တုိႛက အားေပးတယ္ဆုိ႓ပီး ပုဒ္မ (၇) အရ စၾဲထားတာ”

ေဒၝက္တာေနဝင္း၊ ကိုဖုန္းဴပည္႐ကၾယ္၊ ကိုုေအာင္ေကဵာ္ဆန္းတိုႛကို ပုဒ္မ (၇) အရ ေထာင္ဒဏ္ႎႀစ္ႎႀစ္စီ အဴပစ္ေပးလိုက္႓ပီး ေဒၝက္တာေနဝင္းရဲႛ သမီးဴဖစ္သူ မ႓ဖိႂး႓ဖိႂးေအာင္ အပၝအဝင္ ကိုေအာင္သန္ႛဇင္ဦးနဲႛ ရႀိန္းရာဇာထၾန္းတုိႛကိုေတာ့ အသင္းအဖၾဲႛပုဒ္မ (၆) အရ ေထာင္ဒဏ္ေလးႎႀစ္၊ ပုဒ္မ (၇) အရ ႎႀစ္ႎႀစ္၊ ဴပစ္မႁ ႎႀစ္ရပ္တေပၝင္းတည္း အဴပစ္ဒဏ္  ေလးႎႀစ္စီ အသီးသီး အဴပစ္ေပးလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီအမႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ပထမပိုင္းက အင္းစိန္ေထာင္ အထူးတရား႟ံုးအတၾင္းကို ေရႀႛေန ဝင္ခၾင့္မေပးခဲ့ဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္။ အလားတူ နာဂစ္မုန္တိုင္း ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ကိုင္ခဲ့သူ ေလးဦးဴဖစ္တဲ့ မတင္တင္ခဵိႂ၊ မယဥ္ယဥ္ဝိုင္း၊ မနီမိုလိႁင္နဲႛ ကိုဴမတ္သူတိုႛကိုလည္း အလားတူ အသင္းအဖဲၾႛပုဒ္မမဵားနဲႛ မတ္လ ၂၃ ရက္ေနႛက ေထာင္ဒဏ္ သံုးႎႀစ္စီ အသီးသီး အဴပစ္ေပးခဲ့႓ပီး ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတၾ လုပ္ကိုင္သူ ကိုမင္းသိန္းထၾန္းကိုေတာ့ တရားမဝင္ နယ္စပ္ဴဖတ္ေကဵာ္မႁနဲႛ မတ္လအတၾင္းက ေထာင္ဒဏ္ ၁၇ ႎႀစ္ ခဵမႀတ္လိုက္တာဴဖစ္ပၝတယ္။

ေဒၝက္တာေနဝင္းတိုႛရဲႛ အမႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး လိုက္ပၝေဆာင္ရၾက္ေပးသူ ေရႀႛေန ဦးခင္ေမာင္ဴမင့္ကို ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔