နုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား

ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္တာဝန္ရွိၿပီး အဲ့ဒီႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ အေကာင္အထည္ေပၚလာဖို႔အတြက္ စိတ္ရွည္သည္းခံၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားရမွာကို နား လည္ထားေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ က ပထမဆံုး တိုင္းျပည္ကို ေျပာၾကားတဲ့မိန္႔ခြန္းမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္က သံတမန္ခမ္းမေဆာင္ မတ္လ ၃ဝ ရက္ေန႔က သမၼတႏွစ္ဦး တာဝန္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္စဥ္

ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ တာဝန္ရွိၿပီး အဲ့ဒီႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ အေကာင္အထည္ေပၚလာဖို႔အတြက္ စိတ္ရွည္သည္းခံၿပီး ေဆာင္ရြက္သြား ရမွာကို နားလည္ထားေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ က ပထမဆံုး တိုင္းျပည္ကို ေျပာၾကားတဲ့မိန္႔ခြန္းမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတ ႏွစ္ဦးနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေတြ၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ မယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ေရွ႕ေမွာက္မွာ ကတိသစၥာျပဳၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ က ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။

"ဒီေန႔၊ ဒီခ်ိန္မွာ ေလးနက္စြာတင္ျပလိုတဲ့ အခ်က္တစ္ခုရွိပါတယ္၊ ဒီအခ်က္ကေတာ့ မၾကာခင္ကပဲ က်ေနာ္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ကတိသစၥာျပဳ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ ပါတယ္၊ အဲ့ဒီကတိသစၥာကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမယ့္ တာဝန္ရွိေၾကာင္းကိုလည္း အစဥ္သတိထားေနမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါ့အျပင္ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ သင့္ေတာ္မယ့္ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္၊ စံညႊန္းမ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီမယ့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေရး အတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ တာဝန္ရွိပါတယ္၊ ႏွစ္ရွည္လ မ်ား ျပည္သူလူထုလိုလားေတာင္းတေနတဲ့ ဒီႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာေရးအတြက္ စိတ္ရွည္၊ သည္းခံေဆာင္ရြက္သြားရမွာကိုလည္း သိနားလည္ထားပါတယ္"

ဒါ့အျပင္ လႊတ္ေတာ္ နဲ႔ အစုိးရသစ္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ရဲ့ မူ၀ါဒေတြနဲ႔ ကိုက္ညီစြာ ဖဲြ႔စည္းထားတာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာပါတယ္။

 

သူ႔အစိုးရလက္ထက္မွာ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္ စု ျဖစ္ေပၚေရးကို ေရွးရႈတဲ့ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္ေရး၊ ျပည္သူလူထုရဲ့ လူေနမႈဘ၀ အဆင့္ အတန္းျမင့္မားေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္ က ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ၁၈ ဦး အမည္ေတြနဲ႔ တာ၀န္ယူမယ့္ ဝန္ႀကီးဌာနေတြကို ေၾကညာရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ႏုိင္ငံျခားေရး၊ သမၼတရံုး၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္နဲ႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၄ခုကို တာဝန္ယူမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

ဒါ့အျပင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ က ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိန္ဝင္း က ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္ က နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့သလို သာသနာေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးအျဖစ္ သူရဦးေအာင္ကို၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေဒါက္တာေဖျမင့္၊ ပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဦးသန္႔စင္ေမာင္၊ သယံဇာတနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဦးအုန္းဝင္း၊ အလုပ္သမား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဦးသိန္းေဆြ၊ စက္မႈ၀န္ၾကီးအျဖစ္ ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိ ဆုိၿပီး ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

ဝန္္ႀကီး ၁၈ ဦးနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ ဥကၠဌသစ္ ဦးလွသိန္းနဲ႔ အဖဲြ႔၀င္ ၄ဦး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံုရံုး ဥကၠဌသစ္ ဦးမ်ဳိးညြန္႔နဲ႔ အဖဲြ႔၀င္ ၈ဦး တို႔လည္း ကတိသစၥာျပဳခဲ့ပါတယ္။

ေန႔လည္ပိုင္းမွာ အစိုးရ တာ၀န္လဲႊေျပာင္းေရး အခမ္းအနားကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့ရာ ဦးသိန္းစိန္က သမၼတ တာ၀န္နဲ႔လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေၾကညာခ်က္နဲ႔ အေဆာင္အေယာင္စလြယ္ကို နုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ထံ ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။