၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားမဵား လႁပ္ရႀားမႁအသစ္တခု စတင္ဆင္ႎၿဲ

2007-01-04
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

prayers_200px.jpg
၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားမဵား၏ လူထု လႁပ္ရႀားမႁတခု ဴဖစ္ေသာ အဴဖႃေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ဆုေတာင္းပၾဲမဵား ကဵင္းပဴခင္းကို ေအာက္တိုဘာ ၂၉ရက္ေနႛက ေ႟ၿတိဂံု ေစတီေတာ္ ရင္ဴပင္တၾင္ ဴပႂလုပ္ေနသည့္ ဴမင္ကၾင္းဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

၈၈မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾက အဳကမ္းမဖက္ လႁပ္ရႀား ေဆာင္႟ၾက္မႁ ေနာက္တခု စတင္လိုက္ပၝတယ္။ ဇန္နဝၝရီ ၄ရက္ လၾတ္လပ္ေရးေနႛမႀာပဲ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾက ရင္ဖၾင့္တင္ဴပစာ လႁပ္ရႀားမႁတခုကို စတင္ ေဆာင္႟ၾက္ေနဳက႓ပီလိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒီလႁပ္ရႀားမႁကို ဘယ္လိုပံုစံနဲႛ ေဆာင္႟ၾက္သၾားမလဲ၊ ဘယ္လိုရည္႟ၾယ္ခဵက္နဲႛ ေဆာင္႟ၾက္သလဲစတာေတၾကို ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္တဦး ဴဖစ္တဲ့ ကိုဴမေအးက ရႀင္းလင္း ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဴဖစ္ပဵက္ေနတဲ့ ဴပႍနာအားလံုးအတၾက္ တိုင္းဴပည္ကို အုပ္ခဵႂပ္ေနတဲ့ နအဖ ဥကၠႉ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿဟာ တာဝန္အရႀိဆံုးဴဖစ္တာေဳကာင့္ ဴပည္သူလူထုက မိမိတိုႛ ေတၾႚဳကံႂ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ဒုကၡသုကၡ အဝဝကို ရင္ဖၾင့္တင္ဴပဳကဖိုႛ နအဖ ဥကၠႉ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿရဲ့ လိပ္စာကို အသင့္တပ္ေပးထားတဲ့ စာအိတ္ေတၾ ဴဖန္ႛခဵိေပး႓ပီး ဴပည္သူေတၾ စာေရးတိုင္ဳကားဖိုႛ တိုက္တၾန္း လႁံႛေဆာ္တဲ့လႁပ္ရႀားမႁ ဴဖစ္ေဳကာင္း ကိုဴမေအးက ေဴပာပၝတယ္။

ဒီလႁပ္ရႀားမႁကို ဇန္နဝၝရီ ၄ရက္ေနႛကေန ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၄ရက္ေနႛအထိ ေဆင္႟ၾက္သၾားမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံသားေတၾအေနနဲႛ မိမိတိုႛ ဳကံႂေတၾႚေနရတဲ့ အခက္အခဲေတၾကို တိုင္းဴပည္ေခၝင္းေဆာင္ဆီ တင္ဴပခၾင့္ရႀိတယ္ဆိုတာ သိရႀိ နားလည္လာဖိုႛလည္း ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုဂဵင္မီ ေခၞ ကိုေကဵာ္မင္းယုက ေဴပာပၝတယ္။

ဇန္နဝၝရီ ၄ရက္ေနႛ ေနႛလည္ပိုင္းက ဝၝရင့္ ႎုိင္ငံေရးသမား႒ကီးေတၾ ဴပႂလုပ္ခဲ့တဲ့ လၾတ္လပ္ေရးေနႛ အခမ္းအနားနဲႛ NLD ပၝတီရဲ့ လၾတ္လပ္ေရးေနႛအခမ္းအနားေတၾမႀာ စာအိိတ္ေပၝင္း တေသာင္း စတင္ဴဖန္ႛေဝခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေတၾဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္အတၾင္းမႀာ အလားတူ အဳကမ္းမဖက္ လႁပ္ရႀားမႁမဵိႂး နႀစ္႒ကိမ္ ဴပႂလုပ္ခဲ့႓ပီးဴဖစ္ပၝတယ္။

ဆက္စပ္းသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔