ကုလ ဴမန္မာသံအဖၾဲႚ အတၾက္ သံအမတ္႒ကီးတဦး အသစ္္ ထပ္ခန္ႛ

စစ္အစိုးရအေပၞ ကုလသမဂၢ လုံဴခံႂေရးေကာင္စီရဲ့ ေဝဖန္မႁေတၾကို ခုခံကာကၾယ္ဖိုႛ အဓိကကဵတဲ့ အေမရိကန္ႎုိင္ငံ နယူးေယာက္႓မိႂႚရႀိ ဴမန္မာႎိုင္ငံ အဴမဲတမ္း ကုိယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚ႟ုံးမႀာ သံအမတ္ေနရာသစ္ တေနရာ ထပ္မံ တုိးခဵဲႚ ဖၾဲႚစည္းလုိက္တယ္လုိႛ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာနရဲ့ အမိန္ႛစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။
2010-01-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္႓မိႂႚရႀိ ကမႝာ့ ကုလသမဂၢ ဌာနခဵႂပ္ အေဆာက္အအံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္႓မိႂႚရႀိ ကမႝာ့ ကုလသမဂၢ ဌာနခဵႂပ္ အေဆာက္အအံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ ဴမန္မာအဴမဲတမ္း ကုိယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚ႟ုံး ဒုတိယေခၝင္းေဆာင္ သံမႀႃး႒ကီး ဦးေကဵာ္စၾာမင္းကုိ ႎုိင္ငံဴခားေရးဌာန ဖၾဲႚစည္းပုံမႀာ မရႀိေသးတဲ့ သံအမတ္အဴဖစ္ ရာထူးသစ္ကုိ တုိးခန္ႛခဲ့တယ္လုိႛ RFA က ဖတ္ခၾင့္ရတဲ့၊ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဦးဥာဏ္ဝင္း လက္မႀတ္ထုိးထားတဲ့ အမိန္ႛစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္

ဒၝေဳကာင့္ ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ ဴမန္မာအဴမဲတမ္း ကုိယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚ႟ုံးမႀာ ဴမန္မာအဴမဲတမ္း ကုိယ္စားလႀယ္ ဦးသန္းေဆၾအဴပင္ ဦးေကဵာ္စၾာမင္းပၝ ေခၝင္းေဆာင္မႁအပုိင္း ထပ္တုိးလာတဲ့သေဘာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ဥေရာပ သံတမန္တဦးက ေဴပာပၝတယ္

စစ္အစိုးရရဲ့ ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ ဴမန္မာအဴမဲတမ္း ကုိယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚ႟ုံးဟာ လုံဴခံႂေရးေကာင္စီ သဘာပတိက ဴပင္းထန္တဲ့ ေဳကညာခဵက္ေတၾ မထုတ္ႎုိင္ေအာင္ စစ္အစိုးရကုိယ္စား စည္း႟ုံးေဆာင္႟ၾက္ေပးေနတဲ့ အဖၾဲႚလဲ ဴဖစ္ပၝတယ္

၂၀၀၉ ႎႀစ္ထဲမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အိမ္ကုိ အေမရိကန္ႎုိင္ငံသား ဂ႗န္ယက္ေတာ ဝင္ေရာက္မႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေပၞ လုံုဴခံႂေရးေကာင္စီက ေဝဖန္မႁ မဴပႂႎုိင္ေအာင္ လုံဴခံႂေရးေကာင္စီ အဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံေတၾကုိ စည္း႟ုံးဖိုႛ ဴမန္မာ အဴမဲတမ္း ကုိယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚ႟ုံးကုိ စစ္အစိုးရက လ႖ိႂႚဝႀက္တာဝန္ေပးခဲ့ပၝတယ္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔