ဝတၨရားေႎႀာင့္ယႀက္မႁဴဖင့္ NLDအဖၾဲႚဝင္ကို ေထာင္ဒဏ္ခဵမႀတ္

အိမ္မႀာအသံုးမလိုတဲ့ ဘက္ထရီအိုး ေရာင္းလိုက္႓ပီး၊ ဝယ္သၾားသူေတၾကို လမ္းမႀာ ရဲက တားဆီးစစ္ေဆးတဲ့အခၝ သူေရာင္းလိုက္တာပၝလိုႛ ဳကားက ဝင္ေရာက္ေဴဖရႀင္းေပးသူ၊ တၾံေတး႓မိႂႚနယ္က အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ အဖၾဲႚဝင္ ေဒၞစႎၬာကို ရဲက တာဝန္၀တၨရား ေႎႀာင့္ယႀက္မႁနဲႛ တရားစၾဲဆို႓ပီး ပုဒ္မႎႀစ္ခုနဲႛ ဳသဂုတ္လ ၂၆ရက္က ေထာင္ တႎႀစ္နဲႛ တလ ခဵမႀတ္လိုက္္ပၝတယ္။
2008-08-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာႎိုင္ငံ၊ ရန္ကုန္႓မိႂႚအနီးရႀိ နာမည္ဆိုးဴဖင့္ ကမႝာေကဵာ္ေသာ အင္းစိန္ေထာင္ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo:RFA/Tyler Chapman)
ဴမန္မာႎိုင္ငံ၊ ရန္ကုန္႓မိႂႚအနီးရႀိ နာမည္ဆိုးဴဖင့္ ကမႝာေကဵာ္ေသာ အင္းစိန္ေထာင္ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo:RFA/Tyler Chapman)
(Photo:RFA/Tyler Chapman)

တၾံေတး႓မိႂႚက ရဲ ဒုတပ္ဳကပ္ စိုးဝင္းေအာင္က တရားလိုလုပ္႓ပီး ေဒၞစႎၬာကို ပုဒ္မ ၃၅၃ ဝတၨရားေႎႀာင့္ယႀက္မႁ၊ ပုဒ္မ ၂၉၄ ဆဲေရးတိုင္းထၾာမႁတိုႛနဲႛ ေဖေဖာ္ဝၝရီလက တရားစၾဲဆိုခဲ့တာပၝ။တၾံံေတး႓မိႂႚနယ္ တရား႟ံုးကေန ေဒၞစႎၬာကို ဴပစ္မႁထင္ရႀားတယ္ဆို႓ပီး ဒီလ ၂၆ရက္က စီရင္ခဵက္ ခဵမႀတ္႓ပီး အင္းစိန္ေထာင္ကို ခဵက္ခဵင္း ပိုႛလိုက္တယ္လိုႛ ေဒၞစႎၬာရဲ့သားက RFAကို ေဴပာပၝတယ္။

ေဒၞစႎၬာ၏သား။         ။ “ပဵက္တဲ့ ဘက္ထရီအိုးကို ေရာင္းတာကို သူတိုႛကေန႓ပီးေတာ့ အဲဒီေကာင္ေလးႎႀစ္ေယာက္ကို ခိုးလာတယ္ဆို႓ပီးေတာ့ ေဴပာတာ၊ ရဲက ခိုးလာတယ္ ဆို႓ပီးေတာ့။ အဲဒၝကို အေမက သၾားရႀင္းဴပတာ၊ မဟုတ္ဖူး၊ က႗န္မ ေရာင္းလိုက္တာပၝ အဲဒီလို ေဴပာတဲ့ဟာကို သူတိုႛက ဒီအမႁကိုေပၝ့ေနာ္၊ ဝတၨရားေႎႀာင့္ယႀက္ပၝတယ္ ဆို႓ပီးေတာ့ ၃၅၃နဲႛ တႎႀစ္ ၂၉၄နဲႛ တလ ခဵတယ္။ အဲဒီအမႁ၊ အေမနဲႛတူတဲ့ ၃၅၃ ရဲကို ဝရင္းတုတ္နဲႛ ႟ိုက္ခၾဲ႓ပီးေတာ့ ၃၅၃ ဝတၨရားေႎႀာင့္ယႀက္မႁကို ကဵေတာ့ သူတိုႛက ဒဏ္ေငၾ ၁,၀၀၀တည္းနဲႛ ႓ပီးဆံုးတယ္ခင္ဗဵ။”

တၾံေတး႓မိႂႚနယ္မႀာ ရဲသားတဦးကို ဝၝးရင္းတုတ္နဲႛ ႟ိုက္တဲ့အတၾက္ အလားတူ ပုဒ္မ ၃၅၃နဲႛ တရားစၾဲဆိုခံရတဲ့ လူတေယာက္ကိုေတာ့ အခုႎႀစ္ ေဴခာက္လပိုင္းတုန္းက ဒဏ္ေငၾ တေထာင္ပဲ ခဵမႀတ္တဲ့အမႁမဵိႂး ရႀိ႓ပီး၊ သူႛအေမ ေဒၞစႎၬာကိုေတာ့ ဒီပုဒ္မနဲႛေပမဲ့ ေထာင္ခဵလိုက္တယ္လိုႛ သားဴဖစ္သူက ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔