အဖၾဲႛခဵႂပ္အဖၾဲႛဝင္ သံုးဆယ္နီးပၝး ဖမ္းဆီးခံရ

လူထုေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို စီရင္ခဵက္ခဵမယ္လိုႛ ေဴပာထားတဲ့ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္ မတုိင္ခင္ညက ရန္ကုန္တိုင္းနဲႛ မေကၾးတိုင္းအတၾင္းက အန္အယ္လ္ဒီ ပၝတီဝင္ ၃ဝ နီးပၝးကို သက္ဆိုင္ရာက လိုက္လံဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။
2009-07-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ေရၾးေကာက္ခံ လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္တဦး အပၝအဝင္ နယ္အႎႀံႛအဴပားက ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ အန္အယ္လ္ဒီပၝတီဝင္ေတၾရဲႛ စာရင္းနဲႛ ေနာက္ဆံုးသိရတဲ့ အေဴခအေနေတၾကို အန္အယ္လ္ဒီ ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူ ဦးအုန္း႒ကိႂင္က အခုလိုေဴပာဴပပၝတယ္။

ဦးအုန္း႒ကိႂင္။    ။“ေရနံေခဵာင္းက ကိုဴမင့္ေငၾ၊ ကိုတင့္လၾင္၊ ကိုသန္းေမာင္၊ ကိုခင္ဝင္း၊ ေနာက္ ေအာင္လံက ဦးေအးဴမင့္၊ ကိုမင္းေမာင္၊ ေတာင္တၾင္းက ကိုစိုး၊ ကိုပၝေလး၊ ကိုေကဵာ္ႎိုင္၊ ႓မိႂႛသစ္က ဦးသာေအာင္က လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္၊ ဇင္မမထၾန္း၊ ဦးသန္းဴမင့္ ဒဂံု႓မိႂႛသစ္က ထိန္ဝင္း၊ မခင္ဝင္းဳကည္၊ မင္းဘူးစကု က ဦးေသာင္းစိုး၊ ေနမဵိႂးေကဵာ္၊ ပၾင့္ဴဖႃက ကိုေအာင္ဝင္း၊ ကိုေအာင္တင္လင္း၊ မဂႆလာဒံုက မခင္ဴမတ္သူ၊ ေဒၝပံုက ကိုေနလင္းေကဵာ္၊ သာေကတက ကိုေနလင္းစိုး၊ ေနာက္႓ပီး ပခုကၠႃက ကိုပိုက္ကို၊ ကိုေကဵာ္ဴမင့္ေအး၊ ကိုေဌးဝင္း၊ ေနာက္ ဦးတင္ႌၿန္ႛ ပၝ။ ဘာလိုႛဖမ္းတယ္ဆိုတာကေတာ့ မသိဘူးဗဵ၊ အဲဒီ သက္ဆုိင္ရာေဒသေတၾမႀာရႀိတဲ့ ရဲတိုႛ ရပ္ကၾက္တာဝန္ရႀိတဲ့သူေတၾက လာ႓ပီးေတာ့ ေခၞသၾားတာေတၾပဲ သိတယ္”

မဂႆလာဒံု႓မိႂႛနယ္ လူငယ္အဖၾဲႛဝင္ မခင္ဴမတ္သူနဲႛ ဒဂံုဴမိႂႛသစ္က ကိုထိန္ဝင္းတိုႛကို ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ အေဴခအေနနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အန္အယ္လ္ဒီလူငယ္ မဴဖႃဴဖႃသင္းက ခုလိုေဴပာဴပပၝတယ္။

မဴဖႃဴဖႃသင္း။    ။“ခင္ဴမတ္သူကုိကဵေတာ့ မေနႛညက ညေနေစာင္းေလာက္က သူႛအေဖကို ေခၞတယ္တဲ့။ သူႛအေဖကို ေခၞ႓ပီးေတာ့ ဒီေနႛ အင္းစိန္ကို မသၾားဖိုႛ တားေပးပၝလိုႛ ေဴပာတယ္။ ေဴပာေတာ့ သူႛအေဖက ဘာမႀ ဝန္မခံေပးဘူးတဲ့။ ဝန္မခံေပးတဲ့ အခၝကဵေတာ့ ည ၁ နာရီခၾဲေလာက္မႀာ လာေခၞသၾားတယ္တဲ့။ ခနပၝဆို႓ပီး ေဴပာတယ္တဲ့၊ အခု သူႛကို မဂႆလာဒံု ရဲစခန္းမႀာ ထားတယ္။ သူတိုႛ သၾားေတၾႛလိုႛေတာ့ ရတယ္တဲ့။ မနက္က သူႛအမနဲႛ ေတၾႛလိုက္တယ္ေလ၊ စခန္းမႀႃးက ေဴပာတယ္တဲ့။ ကာလအခဵိန္ တခုအထိ ဳကာေအာင္ သူတိုႛေခၞထားမယ္ဆိုတဲ့ ပံုစံမဵိႂး ေဴပာတယ္တဲ့။ အဓိကေတာ့ အင္းစိန္ေထာင္ေရႀႛ မသၾားဖိုႛေပၝ့။ ကိုထိန္ဝင္းကေတာ့ ညက ပၝသၾားတာပဲ ဳကားတယ္”

မေကၾးတိုင္း ေရနံေခဵာင္း႓မိႂႛက အန္အယ္လ္ဒီ ဥကၠႉ ဦးခင္ဝင္း၊ အဖၾဲႛဝင္ေတၾ ဴဖစ္ဳကတဲ့ ဦးတင့္လၾင္၊ ဦးဴမင့္ေငၾနဲႛ ဦးသန္းေအာင္တိုႛကို ည ၁ နာရီေကဵာ္ေလာက္မႀာ ေရနံေခဵာင္းရဲစခန္းက ခနေလး ေမးစရာရႀိလိုႛပၝ ဆို႓ပီး ေခၞသၾားလိုႛ အဝတ္တထည္ ကိုယ္တခုနဲႛပဲ လိုက္သၾားတာလိုႛ ဦးတင့္လၾင္ရဲႛဇနီး ေဒၞခင္ေမာ္သန္းက ေဴပာပၝတယ္။

မင္းဘူး၊ စကုနဲႛ ပၾင့္ဴဖႃ႓မိႂႛက ပၝတီဝင္ေတၾ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ အေဳကာင္းကို မေကၾးတိုင္း အန္အယ္လ္ဒီ ပၝတီဝင္တဦးက အာအက္ဖ္ေအကို ခုလိုေဴပာဴပပၝတယ္။

အန္အယ္လ္ဒီပၝတီဝင္။    ။“ကဵမတိုႛ ဒီမႀာေတာ့ တိတိကဵကဵ မသိရေသးဘူးရႀင္၊ ဘယ္ကိုေခၞတယ္ဆိုတာ။ မင္းဘူးက ဦးေသာင္းစိုးပၝတယ္။ ေနာက္တခၝ စကုက ေနမဵိႂးေကဵာ္လည္း ပၝသၾားတယ္။ ဦးေသာင္းစိုးက အမႀတ္ ၂ ထဲမႀာ၊ အမႀတ္ ၂ ရဲစခန္းေပၝ့။ ေနမဵိႂးေကဵာ္က အမႀတ္ ၁ ရဲစခန္းထဲမႀာတဲ့။ ေနာက္တခၝ ပၾင့္ဴဖႃက ကိုေအာင္ဝင္းနဲႛ ကဵန္တဲ့တေယာက္က ပၾင့္ဴဖႃရဲစခန္းထဲမႀာပဲ ရႀိတယ္တဲ့”

ေတာင္တၾင္း႒ကီး အန္အယ္လ္ဒီ ဒုဥကၠႉ ဦးေမာင္စိုး၊ အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးပၝေလးနဲႛ အဖၾဲႛဝင္ ကိုေကဵာ္ႎုိင္တိုႛကို ည ၁၂ နာရီေလာက္မႀာ လာေခၞသၾား႓ပီး ဘယ္မႀာထားတယ္ဆိုတာ မသိရေသးတဲ့အေဳကာင္း ေတာင္တၾင္း႒ကီး အန္အယ္လ္ဒီပၝတီဝင္ တဦးက ေဴပာပၝတယ္။

ေတာင္တၾင္း႒ကီးပၝတီဝင္။    ။“အခု သူတိုႛ အိမ္ေတၾကေတာ့ လိုက္ေတာ့ လိုက္ေနဳကတုန္း။ ဘာမႀေတာ့ အေထၾအထူး မေဴပာဘူးဗဵ။ သူတိုႛက ဒီတိုင္းပဲ၊ ခန လိုက္ခဲ့ပၝအံုး ဒီေလာက္ပဲေဴပာတာ။ ကဵေနာ္တိုႛကေတာ့ တၾက္ထား႓ပီးသားေပၝ့ဗဵာ”

မေကၾးတိုင္း ေအာင္လံ႓မိႂႛနယ္ အဖၾဲႛခဵႂပ္အဖၾဲႛဝင္ ဦးေအးဴမင့္နဲႛ ကိုမင္းေမာင္တိုႛႎႀစ္ဦးကို ညအခဵိန္မေတာ္ အေဳကာင္းဴပခဵက္မရႀိ လာဖမ္းသၾားခဲ့ပံုကို မိသားစုနဲႛနီးစပ္တဲ့ ေဒသခံအမဵိႂးသမီးက အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

ေဒသခံအမဵႂိးသမီး။    ။“ညက တနာရီေလာက္ကလိုႛ ေဴပာတယ္၊ အဖမ္းခံရတာ။ ဦးေအးဴမင့္ရယ္ ကိုမင္းေမာင္ရယ္ မိသားစုဆီက ေခၞသၾားတုန္းကေတာ့ ဧည့္စာရင္း ဝင္စစ္သလိုနဲႛ။ အဲလိုမဵိႂး ဝင္စစ္႓ပီးေတာ့ သူတိုႛနဲႛ လိုက္ခဲ့ဖိုႛ ေခၞတယ္ေပၝ့ေနာ္။ အဲဒီေတာ့ သူတိုႛအမဵိႂးသမီးေတၾက လာေခၞတဲ့ သူေတၾရဲႛ နာမည္ေတၾဘာေတၾကို ေတာင္းထားတယ္တဲ့။ ဦးေအးဴမင့္ကို ေခၞသၾားတဲ့သူေတၾရဲႛ နာမည္ကိုေတာ့ မသိဘူးရႀင့္။ ကိုမင္းေမာင္ကို ေခၞသၾားတာေတာ့ ႓မိႂႛနယ္မႀႃးဦးစိုးသန္းတဲ့၊ ဒုရဲအုပ္ ေကဵာ္ထူးတဲ့ အဲလိုေဴပာတယ္။ အဲဒီမႀာေတာ့ ၁ဝ ဦးေလာက္ ပၝတယ္ေဴပာတယ္၊ ႓မိႂႛနယ္အာဏာပိုင္ေတၾပဲ”

သူတိုႛရဲႛမိသားစုဝင္ေတၾက ဒီကေနႛမနက္ ေအာင္လံ႓မိႂႛနယ္ ရဲစခန္းကို သၾားေရာက္ စံုစမ္းတဲ့အခၝ ရဲစခန္းမႀာမရႀိပဲ ဘယ္ေနရာမႀာပိုႛ ထားတယ္ဆိုတာကိုလည္း မေဴပာဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္။

ခုလိုဖမ္းဆီးမႁေတၾ လုပ္ေနတဲ့ အေဳကာင္းအရင္းကို ေသခဵာမသိရေသးေပမယ့္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛအမႁ အမိန္ႛခဵမယ္ဆိုတဲ့ရက္နဲႛ တိုက္ဆိုင္ေနတာေဳကာင့္ တကယ္လိုႛမဵား ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဴပစ္ဒဏ္ခဵခဲ့ရင္ အစိုးရဆန္ႛကဵင္ေရး လႀႂပ္ရႀားမႁ တစံုတရာ ဴဖစ္လာႎိုင္တာကို ႒ကိႂတင္ကာကၾယ္တဲ့သေဘာနဲႛ စစ္အစိုးရက လက္ဦးမႁယူေနတာ ဴဖစ္ႎိုင္တယ္လိုႛ ႎိုင္ငံေရးသံုးသပ္သူတခဵိႂႛက ေဴပာဆိုေနဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔