ေဴမာက္ကုိရီးယား စစ္ပစၤည္းမဵားကုိ တ႟ုတ္သေဘႆာမဵားဴဖင့္ ဴမန္မာဴပည္ပိုႛေန

ေဴမာက္ကုိရီးယားႎုိင္ငံကေန ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ တင္ပုိႛေနတဲ့ ႎဵႃကလီယား ဆက္စပ္ပစၤည္းေတၾနဲႛ စစ္လက္နက္ ပစၤည္းေတၾကုိ အရင္ကလုိ ေဴမာက္ကုိရီးယား သေဘႆာေတၾနဲႛ အသံုးမဴပႂေတာ့ပဲ တ႟ုတ္ႎုိင္ငံက သေဘႆာေတၾကုိ အသံုးဴပႂ တင္ပုိႛေနတယ္လုိႛ RFA က စံုစမ္းသိရပၝတယ္။
2010-07-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
၂ဝဝ၇ ခုႎႀစ္ ေမလ ၂၁ ရက္ေနႛက ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ဴဖင့္ ေဴမာက္ကိုရီးယားသေဘႆာ Kang Nam သီလဝၝဆိပ္ကမ္္းတၾင္ ဆိုက္ကပ္ထားစဥ္။ (Photo: AFP)
၂ဝဝ၇ ခုႎႀစ္ ေမလ ၂၁ ရက္ေနႛက ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ဴဖင့္ ေဴမာက္ကိုရီးယားသေဘႆာ Kang Nam သီလဝၝဆိပ္ကမ္္းတၾင္ ဆိုက္ကပ္ထားစဥ္။ (Photo: AFP)
AFP

ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾက္ ႎဵႃကလီးယားနဲႛ တဴခား စစ္လက္နက္ပစၤည္းေတၾ တင္ေဆာင္လာတဲ့ ေဴမာက္ကုိရီးယား သေဘႆာတစင္းဟာ ဇူလုိင္လ ၂၄ ရက္ေနႛညက တ႟ုတ္ေရပုိင္နက္အတၾင္း ေရာက္ရႀိလာခဲ့ေဳကာင္း၊ အဲဒီသေဘႆာေပၞမႀာ ပၝလာတဲ့ ကုန္ပစၤည္းေတၾကုိ တ႟ုတ္သေဘႆာ တစင္းေပၞ ေဴပာင္းတင္႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ထၾက္ခၾာမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ အဲဒီတ႟ုတ္သေဘႆာဟာ ရန္ကုန္ သီလဝၝဆိပ္ကမ္းကုိ အခုရက္ပုိင္းအတၾင္း ဝင္ေရာက္ဆုိက္ဖုိႛ ရႀိတယ္လုိႛ ခုိင္လံုတဲ့ သတင္းရပ္ကၾက္က သိရပၝတယ္။ ရန္ကုန္ သီလဝၝဆိပ္ကမ္းမႀာေတာ့ လံုဴခံႂေရးတင္းကဵပ္ ထားတယ္လုိႛ ဆိပ္ကမ္းနဲႛ နီးစပ္သူေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

အခုလုိ ေဴမာက္ကုိရီးယားက စစ္လက္နက္ပစၤည္းေတၾကုိ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ တင္ပုိႛရာမႀာ တ႟ုတ္သေဘႆာေတၾ ေဴပာင္းလဲ သံုးစၾဲလာတာဟာ ႎုိင္ငံတကာ ေရတပ္သေဘႆာေတၾရဲ့ ေဴခရာခံ ေဖာ္ထုတ္မႁေတၾကုိ ေရႀာင္ကၾင္းႎုိင္ေအာင္ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ဴမန္မာ့စစ္ေရးေလ့လာသူ ဦးေဌးေအာင္က သံုးသပ္ပၝတယ္။

“အခုလို အေရး႒ကီးတဲ့ ဒီ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ ပစၤည္းေတၾကို ဒီ ေဴမာက္ကိုရီးယား သေဘႆာေတၾနဲႛ တင္ပိုႛေနတယ္ဆိုတဲ့ ကိစၤေတၾက ဒီ ႎိုင္ငံတကာကေန႓ပီးေတာ့ ဖိ႓ပီးေတာ့ အဴမဲတမ္း ဒီ အာ႟ံုစိုက္ေနတဲ့ အေနအထားမဵိႂး ရႀိပၝတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲလိုအေနအထားမဵိႂးေတၾအရ ဆိုလိုႛရႀိရင္ ဒီေဴမာက္ကိုရီးယား အေနနဲႛေပၝ့ေလ၊ ဒီ ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛ စာခဵႂပ္ ခဵႂပ္ဆိုထားတဲ့ ဒီ စစ္ပစၤည္းေတၾကို ေပးပိုႛဖိုႛ ေနရာမႀာ အဲ သူတိုႛ သေဘႆာေတၾကို သံုး႓ပီးေတာ့ ေပးပိုႛဖိုႛ အခက္အခဲ ရႀိႎိုင္တဲ့ အေနအထား ေတၾႚရပၝတယ္။ အဲဒၝေဳကာင့္၊ ေဴမာက္ကိုရီးယား အေနနဲႛေပၝ့ေလ၊ ဒီ ႎိုင္ငံတကာကေန႓ပီးေတာ့ အာ႟ံုမစိုက္ႎိုင္တဲ့ ဒီ တ႟ုတ္သေဘႆာေတၾကို ဳကားခံ အလၿဲအေဴပာင္း လုပ္တယ္လိုႛ ယူဆရင္လည္း ယူဆႎိုင္ပၝတယ္။”

လၾန္ခဲ့တဲ့ႎႀစ္ေတၾအတၾင္း Kang Nam သေဘႆာအပၝအဝင္ စစ္လက္နက္ပစၤည္းေတၾ သယ္ယူတင္ေဆာင္ လာတဲ့ ေဴမာက္ကုိရီးယားသေဘႆာေတၾ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ အဝင္အထၾက္ ရႀိခဲ့ပၝတယ္။ ၂၀၀၉ ခုႎႀစ္ ဇူလုိင္လအတၾင္းလည္း ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ဦးတည္ထၾက္ခၾာလာတဲ့ ေဴမာက္ကုိရီးယား သေဘႆာတစင္းကုိ အေမရိကန္ ေရတပ္က ေနာက္ေယာင္ခံ လုိက္ခဲ့တဲ့အတၾက္ အဲဒီသေဘႆာဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ဝင္ေရာက္ ဆုိက္ကပ္ဴခင္း မဴပႂပဲ လႀည့္ဴပန္သၾားခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာ-ေဴမာက္ကုိရီးယား စစ္ေရး၊ ႎုိင္ငံေရးဆက္ဆံမႁ ေနာက္ဆံုးအေဴခအေနနဲႛပတ္သက္႓ပီး စစ္ေရးႎုိင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ ဦးေဌးေအာင္ကုိ RFA အဖၾဲႚသား ကုိေကဵာ္ေကဵာ္ေအာင္က ဆက္သၾယ္တင္ဴပထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔