ဴမန္မာစစ္အစိုးရအား စီးပၾားေရးပိတ္ဆိုႛမႁ အေမရိကန္သက္တမ္းတိုး

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အေပၞ စၾဲဆိုထားတဲ့အမႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေနာက္ဆံုး စီရင္ခဵက္ခဵမႀတ္ဖိုႛ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရက ဴပင္ဆင္ေနခဵိန္မႀာ ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္ ဴမန္မာ့ လၾတ္ေဴမာက္ေရးနဲႛ ဒီမိုကေရစီ အက္ဥပေဒကို အေမရိကန္သမတ အိုဘားမားက မေနႛက ဇူလိုင္ ၂၈ရက္ အဂႆၝေနႛမႀာ လက္မႀတ္ေရးထိုး သက္တမ္းတိုးလိုက္ပၝတယ္။
2009-07-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ ၂၀၀၈ခုႎႀစ္ မတ္လက ကဵင္းပခဲ့သည့္ ေကဵာက္မဵက္ရတနာ ဴပပၾဲတၾင္ ေကဵာက္ကုန္သည္တဦး အရည္အေသၾး ဳကည့္႟ႁစစ္ေဆးေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ ၂၀၀၈ခုႎႀစ္ မတ္လက ကဵင္းပခဲ့သည့္ ေကဵာက္မဵက္ရတနာ ဴပပၾဲတၾင္ ေကဵာက္ကုန္သည္တဦး အရည္အေသၾး ဳကည့္႟ႁစစ္ေဆးေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

အဲဒီဥပေဒအရ ဴမန္မာႎိုင္ငံက ေကဵာက္မဵက္ရတနာေတၾ အပၝအဝင္ ပိုႛကုန္ေတၾကို အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုထဲ ေနာက္ထပ္ ၃ႎႀစ္ အဝင္မခံပဲ တားဆီးပိတ္ပင္ထားမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီဥပေဒကို စတင္တင္သၾင္းခဲ့သူ ဒီမိုကရက္တစ္ လၿတ္ေတာ္အမတ္ ဂဵိႂးဆက္ ခ႟ိုလီက ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ရက္ရက္စက္စက္ ဖိႎႀိပ္အုပ္ခဵႂပ္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရကို သူတိုႛလုပ္ရပ္ေတၾရဲ့ အကဵိႂးဆက္ေတၾ ရႀိတယ္ဆိုတာ ဴပသရမယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ကမႝာ့အဆင္းရဲဆံုး ႎိုင္ငံစာရင္းဝင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ကမႝာ့အလႀဆံုး ပတၨဴမားေတၾ ထၾက္ရႀိ႓ပီး ေကဵာက္မဵက္ ရတနာေတၾဟာ စစ္အစိုးရရဲ့ အဓိက ႎိုင္ငံဴခားေငၾရရႀိရာ အရင္းအဴမစ္တခု ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဴမန္မာ့ဴပည္က ထၾက္ရႀိတဲ့ ေကဵာက္မဵက္ေတၾကို ဥေရာပသမဂၢႎိုင္ငံမဵားအဖၾဲႚ အီးယူ၊ ဳသစေတးလဵ၊ ကေနဒၝ နဲႛ နယူးဇီလန္ ႎိုင္ငံေတၾကလည္း အဝင္မခံပဲ တားဴမစ္ပိတ္ဆိုႛ ထားဳကတာပၝ။ ဒၝေပမဲ့ ဴမန္မာ့ေကဵာက္မဵက္ေတၾကို တဴခား အာရႀႎိုင္ငံေတၾက ဝယ္ယူေနဳကပၝတယ္။

အလားတူ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုက ဥပေဒနဲႛ တားဆီးပိတ္ပင္ ထားခဲ့ေပမဲ့ ဴမန္မာ့ ေကဵာက္မဵက္ရတနာေတၾဟာ မႎႀစ္ကအထိ အေမရိကန္ေစဵးကၾက္ထဲကို ဂယ္ေပၝက္ အမဵိႂးမဵိႂးကေန ဝင္ေရာက္ေနဆဲပဲလိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔