ရမြ်းူပည်နယ် ဘိန်းစိုက်ပဵိြးမြ တိုးတက်လာ

ရမြ်းူပည်အရြေႚပိုင်း မိုင်းတုန်၊ မိုင်းပန်ဒေသမြာဆိုရင် ုသဂုတ်လကတည်းက စိုက်ထားတဲ့ ဘိန်းခင်းတြေ အခုအခၝ ရိတ်သိမ်း္ဘပီးန္ဘေပီလိုႛ သိရပၝတယ်။ ရြမ်းူပည်တောင်ပိုင်းနဲႛ အရြေႚပိုင်းမြာ ဘိန်းစိုက်ပဵိြးမြ တိုးတက်လာတာနဲႛ အဲဒီလိုတိုးတက်လာရတဲ့ အေုကာင်းကိုတော့ မူးယစ်ဆေးဝၝးနဲႛ ပတ်သက်လိုႛ အူမဲတမ်း လေ့လာစောင့်ုကည့်နေတဲ့ ရမြ်းသံတော်ဆင့် သတင်းဌာန အယ်ဒီတာ ဦးခြန်ဆိုင်းက အခုလို ေူပာူပပၝတယ်။

2008-12-15
Share
drug_burning_A_305px.jpg ူမန်မာ စစ်အစိုးရသည် မူးယစ်ဆေးဝၝး တိုက်ဖဵက်ရေးကို မိမိတိုႛ လုပ်ဆောင်နေေုကာင်း ူပသသည့်အနေူဖင့် ဖမ်းဆီးမိသော မူးယစ်ဆေးဝၝး မဵိြးစုံ ဒေၞလာ ၂၇၂ . ၅သန်းဖိုးကို ၂၀၀၇ခိုံြစ် ဇြန်လ ၂၆ရက်နေႛက လား႟ိြး္ဘမိြႚတြင် မီး႟ိြႚူပနေပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဦးခြန်ဆိုင်း။      ။ “ တနေရာနဲႛ တနေရာမတူဘူး၊ တခဵိြႚနေရာတေကြ ၅၀ ရာခိုငိံြန်းလောက်အထိ တိုးတယ်လိုႛ ေူပာတယ်၊ ဒၝပေမဲ့ အနိမ့်ဆုံး ကတော့ ၁၅ ရာခိုငိံြန်းလောက်အထိ တိုးတယ်လိုႛေူပာတာ၊ တိုးတာကတော့ တဖက်ကလည်း စရိတ်စက အမဵိြးမဵိြး ဋ္ဌကီးလာတာကိုး ၊ ဋ္ဌကီးလာတဲ့အခၝကဵတော့ အမဵားအားူဖင့် ဒီနအဖ စစ်တပ်တေကြ သူတိုႛကလည်း သူတိုႛရဲ့စားဝတ်နေရေးတိုႛ ဘာတိုႛ အဓိက လူထုကို အားကိုးရတာကိုး၊ အားကိုးရတဲ့အခၝကဵတော့ လူထုအနေနဲႛ စိုက်ပဵိြးမယ်ဆိုရင် တခဵိြႚကလည်း သိသာသိစေ မူမင်စေနဲႛပေၝ့ဗဵာ၊ တခဵြိြႚကလည်း စိုက်ပၝစိုက်ပၝလိုႛ အားပေးတဲ့ဟာလည်း ရြိတယ်၊ ခင်ဗဵားတိုႛလည်း စိုက်မြ ခင်ဗဵားတိုႛလည်း စားရမယ် ကဋ္ဋန်တော်တိုႛလည်း စားရမယ် ေူပာတယ်၊ နောက်္ဘပီးတော့ တခဵိြႚကေူပာတာကတော့ ၂၀၁၀ ေ႟ြးကောက်ပြဲအတြက် စည်း႟ုံးတဲ့ သဘောနဲႛ သူတိုႛကို အခြင့်ပေးထားတယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်။ ”

ဒၝကတော့ ရမြ်းူပည်တောင်ပိုင်းနဲႛ အရြေႚပိုင်းဒေသက ဘိန်းစိုက်ပဵိြးမြ အေူခအနေူဖစ်ပၝတယ်။ နောက်္ဘပီးတော့ ရြမ်းူပည်ေူမာက်ပိုင်း ပလောင်တိုင်းရင်းသား အမဵားစုနေထိုင်တဲ့ ဒေသမြာလည်း မိံြစ်ကထက် ဘိန်းစိုက်ပဵိြးမြ မဵားူပားလာတယ်လိုႛ ပလောင်လူငယ် မိုင်ဖုန်းကေဵာ်က အခုလို ေူပာပၝတယ်။

မိုင်ဖုန်းကေဵာ်။  ။ “ နမ့်ခမ်း္ဘမိြႚနယ်မြာရြိတဲ့ ပလောင်႟ြာတဝိုက်တြေ၊ ္ဘပီးတော့ ကြတ်ခိုင် အနောက်ဖက်ူခမ်းရြိတဲ့ မန်တုံ တဝိုက်၊ ပလောင်႟ြာ၊ တ႟ုတ်႟ြာတော်တော်မဵားမဵားက ဘိန်းစိုက်ုကတယ်၊ ဘိန်းပင်တေကြ တခဵိြႚဟာတေကြ ပြင့်တော့စပြင့်န္ဘေပီ၊ တခဵိြႚက အသီးတောင် မသီးသေးဘူး၊ တခဵိြႚနေရာတေဆြိုရင် စိုက်တုံးပဲ တခဵိြႚနေရာတေကြ အပင်တော်တော်ူမင့်န္ဘေပီ၊ တ႟ုတ်တေလြည်း စိုက်တယ် ပလောင်တေလြည်း စိုက်တယ်၊ ပလောင်တေကြတော့ အလုပ်သမားပိုမဵားတာပေၝ့ တ႟ုတ်တေကြ ငေရြြင်၊ ေုကးရြင် ဆိုတော့ အဲဒီမြာ ပလောင်တေကြ အလုပ်မရြိတော့ အလုပ်သြားလုပ်ရတာပေၝ့ ပလောင်လုပ်ငန်းရြင်နဲႛ တ႟ုတ်လုပ်ငန်းရြင် တြက်ုကည့်မယ်ဆိုရင် တ႟ုတ်က ပိုမဵားတယ်။ ”

ရြမ်းူပည်ေူမာက်ပိုင်းမြာ ဘိန်းစိုက်ပဵိြးမမြဵားလာရတဲ့ အေုကာင်းအရင်းနဲႛ ပတ်သက်လိုႛလည်း ပလောင်လူငယ် မိုင်ဖုံးကေဵာ်က အခုလို ဆက်လက်ရြင်းူပပၝတယ်။

မိုင်ဖုန်းကေဵာ်။  ။ “ ဒီံြစ်မြာ စီးပြားရေး တအားကဵပ်တည်း္ဘပီးတော့ လူတေကြ လုပ်စရာမရြိတော့ အဲဒီဘိန်းဘက်ကို ူပန်လြည့်လာုကတယ်။ ္ဘပီးတော့ နအဖ ဘက်က လူတေလြည်း အခၝတိုင်းလောက် လုံူခံြရေးက သိပ်မတင်းကဵပ်ဘူး၊ တော်႟ုံတန်႟ုံကိင်္စဆိုရင် ပိုက်ဆံ ငြေ ဘာညာပေး္ဘပီးတော့ ရြင်းလိုႛရတဲ့ သဘောူဖစ်နေတယ်၊ ဒေသခံတပ်ရင်းမြြးတိုႛ တပ်ခြဲမြြးတိုႛ သူတိုႛလာစစ်တဲ့အခဵိန်မြာဆိုရင် ေူပလည်အောင် ရြင်းလိုႛရတယ်။ တခဵိြႚေူပာတာကတော့ ေ႟ြးကောက်ပြဲအတြက် အစိုးရက ခြင့်ူပထြားတယ်လိုႛ ေူပာတယ်။ အစိုးရထောက်ခံမရြအောင်လေ ကုန်သည်တြေ၊ ဒေသခံလူတေကြ စီးပြားရေးလည်း ကဵပ်တယ်ဆိုတော့ အဲဒီဘိန်းကို အရငိံြစ်ထက် လြတ်လြတ်လပ်လပ် စိုက်လိုႛရတယ်။ အရငိံြစ်ထက် ူပန်တြက်ုကည့်မယ်ဆိုရင် ၅ ဆ ၁၀ ဆလောက်ကို စိုက်လိုႛရတယ်။ ”

ပလောင်ဒေသဟာ ဘိန်းစိုက်ပဵိြးမြ မဵားူပားလာ႟ုံတင်မကပဲနဲႛ ၂၀၀၅ ခိုံြစ် ဧ္ဘပီလက ပလောင်ူပည်နယ်လြတ်ေူမာက်ရေး တပ်မတော် (PSLA) ူမန်မာစစ်အစိုးရထံ လက်နက်ခဵ္ဘပီးနောက်ပိုင်းမြာ ဒေသအတြင်း မူးယစ်ဆေးဝၝးသုံးစြဲသူတေလြည်း မဵားူပားလာတယ်လိုႛ ကိုမိုင်ဖုန်းကေဵာ်က ေူပာပၝတယ်။

မိုင်ဖုန်းကေဵာ်။  ။ “  မူးယစ်ဆေးဝၝးဟာ အခုလောက်တော့ သိပ်မဆိုးဘူး ရြိတာတော့ ရြိတယ်။ အခုဟာက အိုးပင်းသဘောလိုမဵိြး ူဖစ်နေတာ တခဵိြႚ႟ြာဆိုရင် တခဵိြႚ႟ြာတေမြြာဆိုရင် လူငယ်တြေ ၈၀ ရာခိုငိံြန်းလောက်ကို မူးယစ်ဆေးဝၝး သုံးစြဲနေုကတယ်။ ရာမတိုႛ၊ ဘိန်းမဲ၊ ဘိန်းူဖတြိုႛ သုံးနေုကတယ်။ အရင်တုံးကတော့ ( PSLA) က လုပ်ပိုင်ခြင့်ရြိတယ်၊ အရင်တုံးက လက်နက်မအပ်ခင်မြာ မူးယစ်ဆေးဝၝးူဖတ်ပေးတဲ့ ကင့်မ် တေရြြိတယ်။ ္ဘပီးတော့ မူးယစ်ဆေးဝၝး သုံးစြဲတဲ့လူတြေ၊ ရောင်းဝယ်တဲ့လူတေကြို ဖမ်းတယ်၊ အခုကဵတော့ ( PSLA) က လုပ်ပိုင်ခြင့်လည်း မရြိတော့ဘူး အစိုးရက အကုန်ပိတ်ထားတယ်။ ”

ယူအင်န်အိုဒီစီ ခေၞ ကုလသမဂ္ဂ မူးယစ်ဆေးနဲႛ ရာဇဝတ်မြိံြိမ်နင်းရေးအဖြဲႚက ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ ဘိန်းစိုက်ဧရိယာ ၂၉ ရာခိုငိံြန်း ူမင့်တက်လ္ဘာပီး၊ ဘိန်းထုတ်လုပ်မဟြာလည်း ၄၆ ရာခိုငိံြန်းအထိ ူမင့်တက်လာတယ်လိုႛ ၂၀၀၈ ခိုံြစ် ဇြန်လမြာ ထုတ်ူပန်တဲ့ အစီအရင်ခံစာမြာ ဖော်ူပထားပၝတယ်။ ူမန်မာစစ်အစိုးရဟာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖြဲႚတေနြဲႛ ိံိုင်ငံရေးူင်္ပံနာကို မေူဖရြင်းိံိုင်သေးသလို ၁၀ စိုံြစ် မဵားစြာ ူဖစ်ပေၞနေတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝၝး ူင်္ပံနာကိုလည်း အခုထိအခဵိန် မေူဖရြင်းိံိုင်သေးေုကာင်းပၝ။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့