ေနာက္ထပ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၆ ဦး လႊတ္ေတာ္မ်ား အတည္ျပဳ

မႏၱေလး၊ မေကြး၊ စစ္ကိုင္း၊ ကယား၊ ခ်င္း၊ မြန္ စတဲ့ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေတြက တိုင္း နဲ႔ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၆ ဦးကို ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။

မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးမင္းမင္းဦး ကို ေတြ႔ရစဥ္

မႏၱေလး၊ မေကြး၊ စစ္ကိုင္း၊ ကယား၊ ခ်င္း၊ မြန္ စတဲ့ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြက တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၆ဦးကို ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။

မႏၱေလးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဒါက္တာ ျမင့္နုိင္၊ မေကြးတုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဒါက္တာ ေအာင္မိုးညိဳ ၊ ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဦးဆလိုင္း လ်ွန္လြယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဦးမင္းမင္းဦးနဲ႔ ကယားျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရိႈ တို႔ ျဖစ္ပါတယ္

ကယားျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရိႈက အသက္ ၃၇ႏွစ္သာ ရွိၿပီး တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြထဲမွာ အသက္အငယ္ဆံုး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္ အဆုိျပဳတဲ့ တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ၁၄ဦးထဲမွာ ရန္ကုန္၊ တနသၤာရီ၊ ဧရာ၀တီ၊ ပဲခူး၊ ရွမ္း၊ ကရင္ စတဲ့ တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ၆ဦးကို မေန႔က အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာခက္ေအာင္နဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဦးညီပုကို မနက္ျဖန္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေတြမွာ အတည္ျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကမယ့္ တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အသစ္ေတြထဲမွာ အမ်ဳိးသမီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၂ဦး ပါ၀င္ပါတယ္။

အတည္ျပဳခံရတဲ့ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တခ်ဳိ႔ဟာ လာမယ့္ မတ္လ ၃၁ရက္ေန႔မွာ သက္ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ အသီးသီးေရွ႕ေမွာက္မွာ ကတိသစၥာျပဳမွာျဖစ္သလို တခ်ဳိ႔က ဧၿပီ ၁ရက္ေန႔မွာ ကတိသစၥာျပဳမွာ ျဖစ္ပါတယ္။