လြတ်တော်ကိုယ်စားလြယ် ၉၂ဦး ကုလသမဂ္ဂအတြင်းရေးမြြးခဵြပ်ထံ တောင်းဆို

2007-08-03
အီးမေးလ်
မှတ်ချက်ပေးပါ
Share
ပုံနှိပ်ပါ

ban_ki-moon_150px.jpg
နအဖစစ်အစိုးရအနေူဖင့် အူခားအင်အားစုမဵားူဖင့် လက်တြဲဆောင်႟ြက်အောင် ကုလသမဂ္ဂအနေူဖင့် ုကားဝင်ဆောင်႟ြက်ပေးဖိုႛ ကုလသမဂ္ဂ အတြင်းရေးမြြးခဵြပ် ဘန်ကီမြန်းထံသိုႛ ူမန်မာလြတ်တော်ကိုယ်စားလြယ် ၉၂ဦးက စာရေး တောင်းဆိုလိုက်ပၝသည်။ (Photo: AFP)

၁၉၉၀ ေ႟ြးကောက်ပြဲအိံိုင်ရ ူပည်သူႛလြတ်တော် ကိုယ်စားလြယ် ၉၂ ဦးက ကုလသမဂ္ဂ အတြင်းရေးမြြးခဵြပ် မင်္စတာ ဘန်ကီမြန်းကို ုသဂုတ်လ ၁ ရက် ရက်စြဲနဲႛ စာတစောင် ပေးပိုႛလိုက်ပၝတယ်။ အဲဒီပေးစာမြာ နအဖအစိုးရအနေနဲႛ Road Map လမ်းူပေူမပုံကို ေူပာင်းလဲ ူပင်ဆင်မြ တခဵြိႚလုပ်္ဘပီး အတိုက်အခံတေနြဲႛ လက်တြဲဆောင်႟ြက်ဖိုႛ ကုလသမဂ္ဂက ုကားဝင် ဆောင်႟ြက်ပေးပၝလိုႛ ူပည့်သူႛလြတ်တော် အမတ်တေကြ တောင်းဆိုပၝတယ်။

ူပည်သူႛလြတ်တော် ကိုယ်စားလြယ်တြေ ေူပာတာကတော့ လမ်းူပေူမပုံရဲ့ ပထမအဆင့်ူဖစ်တဲ့ နအဖ အမဵြိးသားညီလာခံက ရလာတဲ့အေူခခံမူတေကြို နအဖနဲႛ ညီလာခံကိုယ်စားလြယ်တေရြဲ့ အဆိုူပခြဵက်အူဖစ် သတ်မြတ်ဖိုႛပၝ။ ္ဘပီးမြ လမ်းူပေူမပုံရဲ့ ဒုတိယအဆင့်ကို နအဖ၊ NLDနဲႛ တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတြေ ပၝဝင်တဲ့ ိံိုင်ငံရေး တြေႚဆုံဆြေးေိံြးမအြူဖစ် ူပင်ဆင်ေူပာင်းလဲပစ်ဖိုႛ တောင်းဆိုထားပၝတယ်။ ဒီအဆင့်ကန္ဘေပီး ကဵန် လမ်းူပေူမပုံရဲ့ အဆင့်တေကြို ဘယ်လို ဘယ်ပုံဆက်သြားမယ် ဆိုတာကို ဆြေးေိံြးုကဖိုႛ ူဖစ်ပၝတယ်။

လမ်းူပေူမပုံရဲ့ တတိယအဆင့်မြာတော့ နအဖ၊ NLD နဲႛ တိုင်းရင်းသားတြေ အခဵြိးကဵ ပၝဝင်တဲ့ အေူခခံဥပဒေ ရေးဆြဲရေးကော်မတီကို ဖြဲႚစည်းဖိုႛ၊ ဒီကော်မတီကန္ဘေပီး အမဵြိးသားညီလာခံနဲႛ အူခားအင်အားစုတေရြဲ့ အဆိုူပခြဵက်တြေပေၞ အေူခခ္ဘံပီး ဖြဲႚစည်းပုံမူုကမ်းတရပ်ကို ရေးဆြဲသင့်ပၝတယ်လိုႛ စာမဵကိံြာ ၃ မဵကိံြာပၝ ပေးစာမြာ ဖော်ူပထားပၝတယ်။

အဲဒီနောက် အဆင့် ၄ အူဖစ်နဲႛ ၁၉၉၀ ေ႟ြးကောက်ပြဲအိံိုင်ရ လြတ်တော်အမတ်တေကြို ပၝလီမန်ခေၞပေး္ဘပီး၊ ပၝလီမန်က အေူခခံံဥပဒေကို အတည်ူပြပေးဖိုႛပၝပဲ။ အဲဒီနောက် ကဵန်အဆင့်တေမြြာတော့ ေ႟ြးကောက်ပြဲသစ်တေကြို ကဵင်းပဖိုႛ၊ လြတ်တော်သစ်ခေၞယူပေးဖိုႛနဲႛ နအဖကို ဖဵက်သိမ်း္ဘပီး အေူခခံဥပဒေသစ်နဲႛအညီ အုပ်ခဵြပ်ရေး၊ ဥပဒေူပြရေးနဲႛ တရားစီရင်ရေးအဖြဲႚတေကြို စတင်ဖိုႛပဲ ူဖစ်ပၝတယ်။

ဒီအုကူံပခြဵက်တေကြို ကုလသမဂ္ဂ အတြင်းရေးမြြးခဵြပ် မင်္စတာ ဘန်ကီမြန်းအနေနဲႛ ူမန်မာအစိုးရနဲႛ ိံိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝန်းကို တင်ူပဆြေးေိံြးပေးဖိုႛ ူပည့်သူႛလြတ်တော် ကိုယ်စားလြယ် ၉၂ ဦးက တောင်းဆိုပၝတယ်။ တောင်းဆိုတဲ့ လြတ်တော်ကိုယ်စားလြယ်တေထြဲမြာ အမဵြိးသားဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ် လြတ်တော်ကိုယ်စားလြယ်တေနြဲႛ တိုင်းရင်းသား ိံိုင်ငံရေးပၝတီအသီးသီးက လြတ်တော် ကိုယ်စားလြယ်တြေ ပၝဝင်ုကပၝတယ်။ လက်မြတ်ရေးထိုးရာမြာ ပၝဝင်တဲ့ မြန်အမဵြိးသား ဒီမိုကရေစီအဖြဲႚက ိံိုင်ထြန်းသိန်းက သူတိုႛ အားလုံး စု္ဘပီး သဘောထား ထုတ်ူပန်ထားတာ ူဖစ်ေုကာင်း ေူပာူပပၝတယ်။

တြေႚဆုံ ဆြေးေိံြး္ဘပီးမြ လုပ်တာ ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အခဵက်က အဓိက ူဖစ်ေုကာင်း သူကေူပာပၝတယ်။ သဘောမကဵတဲ့လူတြေ အမဵားဋ္ဌကီးပေၞလာတဲ့ုကားက ဒီအတိုင်းပဲ ဆက်လုပ်မလား၊ လမ်းူပေူမပုံကို ေူပာင်းမလား ဆိုတာကိုတော့ မေူပာိံိုင်ေုကာင်း ိံိုင်ထြန်းသိန်းက ေူပာပၝတယ်။ အတိုက်အခိုက်ရပ်စဲထားတဲ့ အဖြဲႚတေနြဲႛ ူပည်တြင်းမြာရြိတဲ့ အဖြဲႚတေကြတော့ ဒီအတိုင်းလုပ်သြားတာကို သဘောမကဵတဲ့အေုကာင်း မြန်အမဵိြးသား ဒီမိုကရေစီအဖြဲႚက ိံိုင်ထြန်းသိန်းက RFAကို ေူပာပၝတယ်။

နအဖအနေနဲႛ ူမန်မာူပည်သူတေနြဲႛ ိံိုင်ငံတကာရဲ့ အဆိုူပခြဵက်တေကြို နားမထောင်ပဲ၊ လမ်းူပေူမပုံကိုပဲ တဖက်သတ် ဆက်လုပ်သြားမယ်ဆိုရင် ူပည့်သူႛလြတ်တော် ကိုယ်စားလြယ်တေအြနေနဲႛ နအဖရဲ့ အတုအယောင် အေူခခံဥပဒေကို ဆန်ႛကဵင်သြားမြာ ူဖစ်ေုကာင်း၊ နအဖရဲ့ လူထုဆ္ဋိံခံယူပြဲကို ဆန်ႛကဵင်ကန်ႛကြက်ရေး ူပည်သူလူထုကို စည်း႟ုံးလြံႚဆော်သြားမြာ ူဖစ်ေုကာင်း လြတ်တော်အမတ် ၉၂ ဦးရဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အတြင်းရေးမြြးခဵြပ်ကို ပေးစာမြာ ဖော်ူပထားပၝတယ်။

ဒီစာဟာ CRPP ူပည်သူႛလြတ်တော် ကိုယ်စားူပြကော်မတီအနေနဲႛ ထုတ်ူပန်တာ၊ NLDပၝတီအနေနဲႛ ထုတ်ူပန်တာမဟုတ်ပဲ၊ လြတ်တော်အမတ် ၉၂ ဦးက သီးသန်ႛ ထုတ်ူပန် တောင်းဆိုလိုက်တာ ူဖစ်ပၝတယ်။ ၁၉၉၀ ခိုံြစ် ပၝတီစုံဒီမိုကရေစီ ေ႟ြးကောက်ပြဲမြာ ိံိုင်ငံရေးပၝတီအသီးသီးကို ကိုယ်စားူပတြဲ့ လြတ်တော်ကိုယ်စားလြယ် ၄၈၅ ဦး ေ႟ြးခဵယ်တင်ေူမာက်ခံခဲ့ရတာူဖစ်္ဘပီး စစ်အစိုးရက ခုခဵိန်ထိ လြတ်တော်ခေၞပေးဖိုႛ ူငင်းဆန်နေတာ ူဖစ်ပၝတယ်။

ကွန်မင့်များ (0)
Share
ဆိုက်တခုလုံးသို့