၂၀၀၇ ခုႎႀစ္အတၾက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲႚ အထူးဴခားဆံုးပုဂၢိႂလ္အဴဖစ္ အရႀင္ ဂမၲီရကုိ ေရၾးခဵယ္

2008-01-01
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

sept1_24_150px.jpg
သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁ႒ကီး အဴမင့္ဆံုးအခဵိန္ဴဖစ္ေသာ စက္တဘႆာလ ၂၃ ရက္ေနႚက ရန္ကုန္႓မိႂႚ။ ႓မိႂႚေတာ္ခန္းမ ေရႀႚတၾင္ သိန္းႎႀင့္ခဵီေသာ ရဟန္း၊ ရႀင္၊ လူမဵား ခဵီတက္လာပုံ။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

Person of the year 2007 ေခၞ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္အတၾက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲႚ အထူးဴခားဆံုး ပုဂၢိႂလ္အဴဖစ္ ႓ပီးခဲ့တဲ့ေရၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရးကို ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဆရာေတာ္ အရႀင္ ဂမၲီရကို ဴမန္မာ အင္တာနက္ ဝက္ဆိုက္တခုဴဖစ္တဲ့ The Burma Digest က မဲေပးစနစ္နဲႚ ေရၾးခဵယ္လိုက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးရာ အင္တာနက္ စာမဵက္ႎႀာေလာကမႀာ လူသိမဵားထင္ရႀားတဲ့ The burma Digest ဝက္ဆိုက္ဟာ ႎႀစ္စဥ္လိုလို တႎႀစ္အတၾင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံေရးေလာကမႀာ ထူးဴခားတဲ့ပုဂၢိႂလ္ေတၾကို အင္တာနက္ပရိသတ္ရဲႚမဲဆႎၬနဲႚ ေရၾးခဵယ္ေလ့ရႀိပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္အတၾက္ အထူးဴခားဆံုးပုဂၢိႂလ္ Person of the year 2007 အတၾက္ ပရိတ္သတ္ေပးတဲ့ မဲနဲႚေရၾးခဵယ္ခဲ့ရာမႀာ အရႀင္ဂမၲီရ ေရၾးခဵယ္ခံရေဳကာင္း ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေနႚက ေဳကညာခဲ့ပၝတယ္။ မဲအမဵားစုကို အီးေမးကတဆင့္ေပးပိုႚဳကတယ္လိုႚ ေဳကညာခဵက္မႀာေဖၞဴပပၝတယ္။

ဦးဂမၲီရဟာ သက္ေတာ္ ၂၉ ႎႀစ္ရႀိ႓ပီဴဖစ္႓ပီး ဗုဒၭစာေပေလ့လာသင္ယူေနသူ စာသင္သား ရဟန္းတပၝး ဴဖစ္ပၝတယ္။ ပခုကၠႃ႓မိႂႚမႀာ ဆႎၬဴပသံဃာေတၾကို စစ္အစိုးရက ရိုက္ႎႀက္ဖမ္းဆီးခဲ့ရာက ေရၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရးလိုႚ ကမၲာတဝႀမ္းေကဵာ္ဳကားခဲ့တဲ့ သံဃာ့ဆႎၬထုတ္ေဖၞပၾဲ႒ကီးထဲမႀာ ပၝဝင္ဦးေဆာင္ခဲ့ပၝတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပၝင္းစုရဲႚ ေခၝင္းေဆာင္လည္း ဴဖစ္ခဲ့ပၝတယ္။ စက္တင္ဘာလ ၂၆၊ ၂၇ ရက္ေနႚ စစ္တပ္က သံဃာ့ဆႎၬထုတ္ေဖၞပၾဲေတၾကို ရက္ရက္စက္စက္ ေခဵမႁန္းတဲ့အခၝ လၾတ္ကင္းရာကို တိမ္းေရႀာင္ခဲ့ရပၝတယ္။ တိမ္းေရႀာင္ေနစဥ္အတၾင္း မိသားစုဝင္ေတၾကို စစ္အစိုးရက ဖမ္းဆီးခဲ့ပၝတယ္။

အခုေတာ့ အရႀင္ဂမၲီရကို စစ္အစိုးရဖမ္းမိသၾားခဲ့႓ပီး အင္းစိန္ေထာင္မႀာ အကဵဥ္းခဵထားပၝတယ္။ ႎိုင္ငံေတာ္သစၤာေဖၝက္မႁနဲႚ အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္တသက္ ကဵမႀတ္ခံရဘၾယ္ရႀိတယ္လိုႚလည္း ထင္ဴမင္ယူဆေနဳကပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔