အာဆီယံပဋိညာဥ္စာတမ္းကို ဖိလိပိုင္ အတည္ဴပႂေတာ့မည္

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ လူႛအခၾင့္အေရး အေဴခအေနေတၾ တိုးတက္လာေရး အေထာက္အကူ ဴဖစ္ႎုိင္ဖိုႛ အာဆီယံ ပဋိညာဥ္စာတမ္းကို ဒီႎႀစ္ထဲမႀာ အတည္ဴပႂမယ္လိုႛ ဖိလစ္ပိုင္ႎုိင္ငံက ဳသဂုတ္လ ၂၈ရက္ ဒီကေနႛမႀာ ေဴပာပၝတယ္။
2008-08-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အာဆီယံ ပဋိညာဥ္စာတမ္း အတည္ဴပႂလၿာကို ၂၀၀၈ခုႎႀစ္ ဇူလိုင္ ၂၁ရက္က လက္မႀတ္ေရးထုိး႓ပီးေနာက္ ဴမန္မာ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဦးဉာဏ္ဝင္း (ဝဲ) က အာဆီယံ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ဆူရင္ ပစ္ဆူဝမ္ (ယာ)အား ေပးအပ္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
အာဆီယံ ပဋိညာဥ္စာတမ္း အတည္ဴပႂလၿာကို ၂၀၀၈ခုႎႀစ္ ဇူလိုင္ ၂၁ရက္က လက္မႀတ္ေရးထုိး႓ပီးေနာက္ ဴမန္မာ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဦးဉာဏ္ဝင္း (ဝဲ) က အာဆီယံ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ဆူရင္ ပစ္ဆူဝမ္ (ယာ)အား ေပးအပ္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဖိလစ္ပိုင္ အထက္လၿတ္ေတာ္က ႎိုင္ငံဴခားေရးရာ ေကာ္မတီ အ႒ကီးအကဲ Ms. Miriam Santiago က အခုလို ေဴပာလိုက္တာဴဖစ္႓ပီး ဒီလို ဖိလစ္ပိုင္က ပဋိညာဥ္ကို အတည္ဴပႂ ကဵင့္သံုးတာဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ လူႛအခၾင့္အေရး အေဴခအေနေတၾ ေကာင္းလာေစဖိုႛ အေထာက္ကူဴပႂဖိုႛ ရည္႟ၾယ္တယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ဒီလို ဖိလစ္ပိုင္ႎုိင္ငံက အတည္ဴပႂဖိုႛ ေဴပာလိုက္တာဟာ အစက အာဆီယံအဖၾဲႚ ပဋိညာဥ္စာတမ္းကို အတည္ဴပႂ ကဵင့္သံုးဖိုႛ ဝန္ေလးေနတဲ့ ရပ္တည္ခဵက္ကေန ေဴပာင္းလဲလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဖိလစ္ပိုင္ႎုိင္ငံဟာ အရင္ ဴမန္မာအတိုက္အခံ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေနအိမ္ အကဵယ္ခဵႂပ္က ဴပန္လၿတ္မေပးမခဵင္း အာဆီယံ ပဋိညာဥ္စာတမ္းကို ဖိလစ္ပိုင္က လက္မႀတ္ထိုး အတည္ဴပႂမႀာမဟုတ္ဘူးလိုႛ အ႒ကိမ္႒ကိမ္ ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။

ဖိလစ္ပိုင္ အထက္လၿတ္ေတာ္အမတ္ Ms. Santiago က အထက္လၿတ္ေတာ္အေနနဲႛ ဒီႎႀစ္ကုန္ ထိုင္းႎုိင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚမႀာ ကဵင္းပမဲ့ အာဆီယံ ႎႀစ္ပတ္လည္ ထိပ္သီးညီလာခံ မတိုင္ခင္ အတည္ဴပႂႎုိင္မယ္လိုႛ ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။�ဒီေနႛအခိိဵန္အခၝမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံက လုိက္နာ ကဵင့္သံုးလာႎိုင္တဲ့ အာဆီယံ ပဋိညာဥ္လို လူႛအခၾင့္အေရး ဥပေဒမိဵႂး တဴခားဘယ္ဥပေဒကိုမႀ အာဆီယံအဖၾဲႚဝင္ေတၾ မေတၾႚေသးပၝဘူးလိုႛလည္း ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။

အာဆီယံ ၁၀ ႎုိင္ငံမႀာ အင္ဒိုနီးရႀား၊ ထိုင္းနဲႛ ဖိလစ္ပိုင္ႎုိင္ငံေတၾပဲ ဒီပဋိညာဥ္ကို အတည္ဴပႂဖိုႛ ကဵန္ပၝေတာ့တယ္။ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ဒီပဋိညာဥ္ကို ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လထဲက အတည္ဴပႂခဲ့ပၝတယ္။

ဖိလစ္ပိုင္ အထက္လၿတ္ေတာ္မႀာ အာဆီယံ ပဋိညာဥ္ကို အတည္ဴပႂဖိုႛ ေထာက္ခံမဲ ၃ ပံု ၂ ပံု လိုပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔