ေသဆံုးဖမ္းဆီးခံရသူအေရအတၾက္ ပင္နဲ႟ိုးခန္ႛမႀန္းႎိုင္

2007-11-16
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

killed_victim_200px.jpg
သံဃာႎႀင့္ လူထု ဆႎၬဴပပၾဲမဵားကို စစ္အစိုးရက စက္တင္ဘာလကုန္ပိုင္းတၾင္ အဳကမ္းဖက္ ပစ္ခတ္ႎႀိမ္နင္းခဲ့ရာ ေသဆံုးခဲ့ရသူတဦး ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾကို ေလ့လာဆန္းစစ္ဖိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ၅ရက္ဳကာ သၾားေရာက္ခဲ့တဲ့ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ပင္နဲ႟ိုး ဟာ ထိုင္းႎိုင္ငံကို ႎိုဝင္ဘာ ၁၆ရက္ ဒီကေနႛေရာက္ရႀိသၾား႓ပီး သူႛခရီးစဥ္နဲႛပတ္သက္လိုႛ ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

သူႛရဲ့ေလ့လာေတၾႚရႀိခဵက္ေတၾကို ေရႀႚလာမဲ့ လဆန္း ၁၁ရက္ေနႛ မႀာ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရးေကာင္စီကို တင္သၾင္းမႀာဴဖစ္႓ပီး၊ ႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾမႀာ စစ္အစိုးရရဲ့ အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္းမႁေဳကာင့္ လူေတၾ ဘယ္ေလာက္ေသခဲ့ရတယ္၊ အဖမ္းဆီးခံရတယ္ဆိုတာ သူႛအေနနဲႛ ခန္ႛမႀန္းဆံုးဴဖတ္ႎိုင္ခဲ့တယ္လိုႛ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူး ကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာပင္နဲ႟ိုးက ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံကအဴပန္ ထိုင္းႎိုင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚမႀာ သတင္းစာဆရာေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုတဲ့အခၝ မစၤတာ ပင္နဲ႟ိုးက သူေတၾႚရႀိခဵက္ေတၾကို စာရင္းဴပႂစုေနေဳကာင္း၊ ေနာက္သီတင္းႎႀစ္ပတ္ေလာက္အဳကာမႀာ ကိန္းဂဏန္းေတၾ ေဴပာဆိုႎိုင္မႀာဴဖစ္ေဳကာင္း ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။ စက္တင္ဘာဆႎၬဴပပၾဲေတၾကို ႎႀိမ္နင္းခဲ့စဥ္က လံု႓ခံႂေရးတပ္ဖၾဲႚေတၾရဲ့ ပစ္ခတ္မႁေဳကာင့္ လူ ၁၀ေယာက္ေသဆံုးခဲ့တယ္လိုႛ စစ္အစိုးရက ေဳကညာခဲ့ေပမဲ့ ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာရႀိတဲ့ သံတမန္ေတၾနဲႛ မဵက္ဴမင္သက္ေသေတၾကေတာ့ ရာဂဏန္းအထိ ရႀိႎိုင္တယ္လိုႛ ေဴပာဆိုေနဳကပၝတယ္။

သူႛခရီးစဥ္မႀာ အစိုးရအရာရႀိေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုစကားေဴပာေနရတာမဵားလိုႛ အဴပည့္အ၀ ေအာင္ဴမင္တယ္ မဆိုႎိုင္ေပမဲ့ အဖမ္းခံထားရသူေတၾ အေတာ္မဵားမဵား ဴပန္လၾတ္လာလိုႛ ဝမ္းသာေဳကာင္း ၊ မလၾတ္ေသးပဲ ဆက္လက္အဖမ္းခံေနရသူေတၾအတၾက္လည္း ပူပန္စိုးရိမ္မိေဳကာင္း မစၤတာ ပင္နဲ႟ိုးက ေဴပာဳကားသၾား ပၝတယ္။

မစၤတာပင္နဲ႟ိုးဟာ ဝၝရင့္သတင္းစာဆရာ႒ကီး ဦးဝင္းတင္၊ လူႛအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားသူ မစုစုေႎၾးတိုႛအဴပင္ ၈၈မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္တခဵိႂႚကိုလည္း ေတၾႚဆံုခၾင့္ရခဲ့တယ္ လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ စေနနႛက ကနဦးသတင္းေတၾမႀာ ကိုမင္းကိုႎိုင္နဲႛ ေတၾႚဆံုခဲ့ရတယ္လိုႛ ေဖာ္ဴပဳကေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမႀာေတာ့ ကိုမင္းကိုႎိုင္မဟုတ္ဖူးလိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔