ူမန်မာူပည်အတြက်ဆုတောင်းပြဲ ရောမ္ဘမိြႚတြင် ကဵင်းပ


2007-12-03
Share

ူမန်မာိံိုင်ငံမြ သံဃာိံြင့် လူထုဆ္ဋိံူပပြဲမဵားကို စစ်အစိုးရက အုကမ်းဖက် ိံြိမ်နင်းူခင်းအပေၞ ဆန်ႛကဵင်သည့် လြပ်ရြားမမြဵား အီတလီံိုင်ငံတြင် ကဵင်းပခဲ့ရာ စက်တင်ဘာ ၂၇ရက်နေႛက ရောမ္ဘမိြႚတြင် ကဵင်းပခဲ့သည့် လူထုစုဝေးပြဲတခု ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။ >>

ူမန်မာိံိုင်င္ဘံငိမ်းခဵမ်းရေးနဲႛ လြတ်လပ်ခငြ့်ရရြိရေးတိုႛအတြက် ဝတ်ူပဆြုတောင်းပြဲတရပ်ကို အီတလီံိုင်ငံ ရောမ္ဘမိြႚတော်မြာ ကဵင်းပခဲ့တယ်လိုႛ သိရပၝတယ်၊၊ ဒီဝတ်ူပဆြုတောင်းပြဲကို ရောမ္ဘမိြႚ ဆန်မာစယ်လို ခရစ်ယာန်ဘုရားကေဵာင်းမြာ ိံိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေႛက ကဵင်းပခဲ့တာူဖစ်ပၝတယ်၊၊

ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ ္ဘငိမ်းခဵမ်းစြာ ဆ္ဋိံူပသူတေကြို စစ်အစိုးရက အုကမ်းဖကိံြိမ်နင်းခဲ့တဲ့ ၂လူပည့်ေူမာက်တဲ့ အထိမ်းအမြတ်အူဖစ် JPIC လိုႛခေၞတဲ့ ရောမ္ဘမိြႚက တရားမ္တွတရေး၊ ္ဘငိမ်းခဵမ်းရေးနဲႛ ေူဖာင့်မတ်ရေး ူမၟင့်တင်သူမဵားအဖြဲႚက ဦးဆောင် ကဵင်းပခဲ့တာ ူဖစ်ပၝတယ်၊၊ ူမန်မာလူမဵိြး ခရစ်ယာန် သင်းအုပ်ဆရာတြေ၊ မယ်သီလရင်တြေ၊ ရောမ္ဘမိြႚမြာ ခရစ်ယာန် စာပေကဵန်းဂန်တြေ သင်ယူလေ့လာနေသူတြေ အပၝအဝင် လူ ၂၅၀လောက် တက်ရောက်ခဲ့ုကပၝတယ်၊၊

မုကာသေးခင်ကူဖစ်ပြားခဲ့တဲ့ ဆ္ဋိံူပသူတေအြပေၞ စစ်အစိုးရက အုကမ်းဖက်ခဲ့တဲ့အေုကာင်းကို မယ်သီလရြင်တပၝးက အကဵဉ်း႟ုံး မိတ်ဆက်ေူပာုကားခဲ့္ဘပီးတဲ့နောက် အာဏာရြင်ူမန်မာစစ်အစိုးရ လက်အောက်မြာ ဖိံြိပ်အုကမ်းဖက်အုပ်ခဵြပ်မြတေနြဲႛ ိံြစ်ပေၝင်းမဵားစြာ ရင်ဆိုင်နေုကရတဲ့ ူမန်မာူပည်သူ တေရြဲ့ လက်တလောနဲႛ အနာဂတ်ကောင်းမြန်ရေးတိုႛအတြက် အတူတကြ ဝတ်ူပဆြုတောင်းမြတြေ စတင်ူပလြုပ်ခဲ့ုကတယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်၊၊

ခရစ်ယာန် ဘုန်းတော်ဋ္ဌကီးတပၝးကလည်း ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ ရဟန်းသံဃာထုဆ္ဋိံူပပြဲဋ္ဌကီး ္ဘပီးသြားတော့ အခုအခၝ မိမိတိုႛရဲ့ အသံတေကြိုူမၟင့်္ဘပီး ဆ္ဋိံထုတ်ဖော်ဖိုႛ အလြည့်ရောက်္ဘပီူဖစ်ေုကာင်း၊ ူမန်မာူပည်သူတေဟြာ ဘယ်တုန်းကနဲႛမမြတူအောင် မိမိတိုႛရဲ့ အကူအညီတေကြို လိုအပ်လဵက်ရြိုကေုကာင်း၊ တိတ်ဆိတ်နေမယ်ဆိုရင် သူတိုႛရဲ့ ေုကကြဲစရာအေူခအနေတေကြို ထပ်္ဘပီးအူပစ်ဖိုႛရာ ရောက်သြား ိံိုင်ေုကာင်း ဟောုကားခဲ့ပၝတယ်၊၊ ဒၝ့ူပင် အသိစိတ်ရြိတဲ့ ကမႝာဋ္ဌကီးအနေနဲႛ ူမန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ အုကမ်းဖက်မြတေကြို ဘယ်လောက်ုကာအောင် သည်းခံိံိုင်မြာလဲ၊ စစ်အစိုးရအနေနဲႛ အာဏာတည်ူမဲရေးအတြက်ဆို ဘယ်လိုရာဇဝတ်ူပစ်မမြဵိြးကိုပဲူဖစ်ူဖစ် ကဵြးလြန်ဖိုႛ အဆင်သင့်ပဲလား စသူဖင့်လည်း ဘုန်းတော်ဋ္ဌကီး မေးခြန်းထုတ် မိန်ႛုကားခဲ့ပၝတယ်၊၊

ဒီအခမ်းအနားမြာ လူအမဵားစိတ်ထဲမြာ ခံစားမအြူဖစ်ရဆုံးကတော့ ူမန်မာိံိုင်ငံရဲ့သကေဿတအူဖစ် ူမန်မာလို ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ ခရစ်ယန်သီလရြငိံြစ်ပၝးက ူမန်မာစောင်းတလက်ကို စင်ူမင့်ပေၞကို ယူဆောင်ူပသတဲ့အခဵိန်ပဲ ူဖစ်ပၝတယ်၊၊ အဲဒီနောက် ူမန်မာ၊ အီတလီ၊ အိံ္ဋိယ၊ ကမေႝာဒီးယား၊ ဗီယက်နမ်၊ ထိုင်း၊ ဟောင်ကောင်၊ ထိုင်ဝမ်၊ ကိုရီးယား၊ ဖိလစ်ပိုင်စတဲ့ ိံိုင်ငံတေကြ သီလရြင်တေကြ သီခဵင်းတပုဒ်ကို ဝိုင်းဖြဲႚသီဆို္ဘပီး ဒီဆုတောင်းပြဲ အခမ်းအနားကို ႟ုတ်သိမ်းခဲ့ေုကာင်း သိရပၝတယ်။ ူမန်မာိံိုင်င္ဘံငိမ်းခဵမ်းရေးနဲႛ လြတ်လပ်ခငြ့်ရရြိရေးတိုႛအတြက် ဝတ်ူပဆြုတောင်းပြဲတရပ်ကို အီတလီံိုင်ငံ ရောမ္ဘမိြႚတော်မြာ ကဵင်းပခဲ့တယ်လိုႛ သိရပၝတယ်၊၊ ဒီဝတ်ူပဆြုတောင်းပြဲကို ရောမ္ဘမိြႚ ဆန်မာစယ်လို ခရစ်ယာန်ဘုရားကေဵာင်းမြာ ိံိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေႛက ကဵင်းပခဲ့တာူဖစ်ပၝတယ်၊၊

ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ ္ဘငိမ်းခဵမ်းစြာ ဆ္ဋိံူပသူတေကြို စစ်အစိုးရက အုကမ်းဖကိံြိမ်နင်းခဲ့တဲ့ ၂လူပည့်ေူမာက်တဲ့ အထိမ်းအမြတ်အူဖစ် JPIC လိုႛခေၞတဲ့ ရောမ္ဘမိြႚက တရားမ္တွတရေး၊ ္ဘငိမ်းခဵမ်းရေးနဲႛ ေူဖာင့်မတ်ရေး ူမၟင့်တင်သူမဵားအဖြဲႚက ဦးဆောင် ကဵင်းပခဲ့တာ ူဖစ်ပၝတယ်၊၊ ူမန်မာလူမဵိြး ခရစ်ယာန် သင်းအုပ်ဆရာတြေ၊ မယ်သီလရင်တြေ၊ ရောမ္ဘမိြႚမြာ ခရစ်ယာန် စာပေကဵန်းဂန်တြေ သင်ယူလေ့လာနေသူတြေ အပၝအဝင် လူ ၂၅၀လောက် တက်ရောက်ခဲ့ုကပၝတယ်၊၊

မုကာသေးခင်ကူဖစ်ပြားခဲ့တဲ့ ဆ္ဋိံူပသူတေအြပေၞ စစ်အစိုးရက အုကမ်းဖက်ခဲ့တဲ့အေုကာင်းကို မယ်သီလရြင်တပၝးက အကဵဉ်း႟ုံး မိတ်ဆက်ေူပာုကားခဲ့္ဘပီးတဲ့နောက် အာဏာရြင်ူမန်မာစစ်အစိုးရ လက်အောက်မြာ ဖိံြိပ်အုကမ်းဖက်အုပ်ခဵြပ်မြတေနြဲႛ ိံြစ်ပေၝင်းမဵားစြာ ရင်ဆိုင်နေုကရတဲ့ ူမန်မာူပည်သူ တေရြဲ့ လက်တလောနဲႛ အနာဂတ်ကောင်းမြန်ရေးတိုႛအတြက် အတူတကြ ဝတ်ူပဆြုတောင်းမြတြေ စတင်ူပလြုပ်ခဲ့ုကတယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်၊၊

ခရစ်ယာန် ဘုန်းတော်ဋ္ဌကီးတပၝးကလည်း ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ ရဟန်းသံဃာထုဆ္ဋိံူပပြဲဋ္ဌကီး ္ဘပီးသြားတော့ အခုအခၝ မိမိတိုႛရဲ့ အသံတေကြိုူမၟင့်္ဘပီး ဆ္ဋိံထုတ်ဖော်ဖိုႛ အလြည့်ရောက်္ဘပီူဖစ်ေုကာင်း၊ ူမန်မာူပည်သူတေဟြာ ဘယ်တုန်းကနဲႛမမြတူအောင် မိမိတိုႛရဲ့ အကူအညီတေကြို လိုအပ်လဵက်ရြိုကေုကာင်း၊ တိတ်ဆိတ်နေမယ်ဆိုရင် သူတိုႛရဲ့ ေုကကြဲစရာအေူခအနေတေကြို ထပ်္ဘပီးအူပစ်ဖိုႛရာ ရောက်သြား ိံိုင်ေုကာင်း ဟောုကားခဲ့ပၝတယ်၊၊ ဒၝ့ူပင် အသိစိတ်ရြိတဲ့ ကမႝာဋ္ဌကီးအနေနဲႛ ူမန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ အုကမ်းဖက်မြတေကြို ဘယ်လောက်ုကာအောင် သည်းခံိံိုင်မြာလဲ၊ စစ်အစိုးရအနေနဲႛ အာဏာတည်ူမဲရေးအတြက်ဆို ဘယ်လိုရာဇဝတ်ူပစ်မမြဵိြးကိုပဲူဖစ်ူဖစ် ကဵြးလြန်ဖိုႛ အဆင်သင့်ပဲလား စသူဖင့်လည်း ဘုန်းတော်ဋ္ဌကီး မေးခြန်းထုတ် မိန်ႛုကားခဲ့ပၝတယ်၊၊

ဒီအခမ်းအနားမြာ လူအမဵားစိတ်ထဲမြာ ခံစားမအြူဖစ်ရဆုံးကတော့ ူမန်မာိံိုင်ငံရဲ့သကေဿတအူဖစ် ူမန်မာလို ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ ခရစ်ယန်သီလရြငိံြစ်ပၝးက ူမန်မာစောင်းတလက်ကို စင်ူမင့်ပေၞကို ယူဆောင်ူပသတဲ့အခဵိန်ပဲ ူဖစ်ပၝတယ်၊၊ အဲဒီနောက် ူမန်မာ၊ အီတလီ၊ အိံ္ဋိယ၊ ကမေႝာဒီးယား၊ ဗီယက်နမ်၊ ထိုင်း၊ ဟောင်ကောင်၊ ထိုင်ဝမ်၊ ကိုရီးယား၊ ဖိလစ်ပိုင်စတဲ့ ိံိုင်ငံတေကြ သီလရြင်တေကြ သီခဵင်းတပုဒ်ကို ဝိုင်းဖြဲႚသီဆို္ဘပီး ဒီဆုတောင်းပြဲ အခမ်းအနားကို ႟ုတ်သိမ်းခဲ့ေုကာင်း သိရပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့