အိႎိၬယေရာက္ ကခဵင္တိုင္းရင္းသားေတၾ ဴမန္မာအေရးလႁပ္ရႀားသူေတၾ စု႟ံုးဆႎၬဴပ

၄၉ ႎႀစ္ေဴမာက္ ကခဵင္ေတာ္လႀန္ေရးေနႛဴဖစ္တဲ့ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၅ ရက္ ဒီကေနႛမႀာ အိႎိၬယႎိုင္ငံေရာက္ ကခဵင္တိုင္းရင္းသားေတၾက ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾနဲႛအတူ နယူးေဒလီ႓မိႂႚလယ္က ဂဵန္တားမန္တားပန္းဴခံမႀာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖၾဲႚေတၾကို နယ္ဴခားေစာင့္တပ္ အသၾင္ေဴပာင္းခိုင္းတာ၊ ဧရာဝတီဴမစ္ အထက္ပိုင္းမႀာ ဴမစ္ဆံုေရကာတာ တည္ေဆာက္ေနတာေတၾကို စု႟ံုးဆႎၬဴပ ကန္ႛကၾက္ခဲ့ဳကပၝတယ္။
2010-02-05
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမစ္ဆံုေရကာတာ တည္ေဆာက္မႁ ႟ုပ္သိမ္းေရးႎႀင့္ KIO ကို နယ္ဴခားေစာင့္တပ္ အသၾင္မေဴပာင္းေရးအတၾက္ အိႎၬိယႎိုင္ငံ၊ နယူးေဒလီ႓မိႂႚတၾင္ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၅ ရက္ေနႛက ကခဵင္ႎႀင့္ ဴမန္မာအဖၾဲႚအစည္းမဵား ကန္ႛကၾက္ဆႎၬဴပေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဴမစ္ဆံုေရကာတာ တည္ေဆာက္မႁ ႟ုပ္သိမ္းေရးႎႀင့္ KIO ကို နယ္ဴခားေစာင့္တပ္ အသၾင္မေဴပာင္းေရးအတၾက္ အိႎၬိယႎိုင္ငံ၊ နယူးေဒလီ႓မိႂႚတၾင္ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၅ ရက္ေနႛက ကခဵင္ႎႀင့္ ဴမန္မာအဖၾဲႚအစည္းမဵား ကန္ႛကၾက္ဆႎၬဴပေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒီဆႎၬဴပပၾဲမႀာ နယူးေဒလီအေဴခစိုက္ ကခဵင္အမဵိႂးသားအစည္းအ႟ံုး တာဝန္ခံ ကိုအင္ဒရူးရႀင္းက ပင္လံုစာခဵႂပ္နဲႛ မညီပဲ နယ္ဴခားေစာင့္တပ္အဴဖစ္ အတင္းအဓမၳ ေဴပာင္းခိုင္းေနတဲ့ကိစၤကို ဆက္လက္ တိုက္ပၾဲဝင္ဖိုႛ တိုက္တၾန္းသၾားပၝတယ္။

“နအဖဖက္က တိုက္တၾန္းတာကေတာ့ နယ္ဴခားေစာင့္တပ္ ေဴပာင္းဖိုႛပဲ ေဴပာေဴပာေနတယ္၊ ကဵေနာ္တိုႛ တိုင္းရင္းသားအဖၾႚဲေတၾရဲ့ ေတာင္းဆိုခဵက္ကုိ သူတိုႛ ေခၝင္းထဲမႀာ မထည့္ဘူး၊ ဒီတိုင္းပဲ လဵစ္လဵႃ႟ႁထားတဲ့ ကိစၤေတၾကို ဳကည့္မယ္ဆိုရင္ နအဖ အစိုးရက သူတိုႛ ဆႎၬအတိုင္း သူတိုႛ လုပ္ခဵင္တာပဲ လုပ္ေနတယ္။ သူတိုႛ အာဏာ တည္ဴမဲဖိုႛ သူတိုႛေကာင္းစားဖိုႛ သူတိုႛဆက္႓ပီး အုပ္ခဵႂပ္ေနဖိုႛ အဲ့ဒၝပဲ စဥ္းစားေနတယ္။”

ကခဵင္အမဵိႂးသမီးအစည္းအ႟ံုးတာဝန္ခံ မလူနန္းကလည္း “ဧရာဝတီ ဴမစ္ဆုံအထက္မႀာ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ဖိုႛ ဆိုတာက တ႟ုတ္လူမဵိႂးေတၾအတၾက္ပဲ အကဵိႂးေပးမဲ့ ေရကာတာ႒ကီးဴဖစ္တယ္။ ကိုယ့္ရဲ့ အခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ပိုင္ခၾင့္ ရႀိတယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲႛ ဳကံႛဳကႛံခုိင္ခုိင္ နဲႛ ဆက္လက္႓ပီး ဒီေရကာတာ႒ကီး ေဆာက္လုပ္မႁ အစီအစဥ္ မဴဖစ္ေအာင္ ကဵမတိုႛ ဝိုင္းဝန္းကာကၾယ္ဳကရေအာင္ ဆို႓ပီးေတာ့ ဒီေနရာကေန တိုက္တၾန္း ခဵင္ပၝတယ္၊ ဒီ ၂၀၁၀ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ႒ကီးကို အထမေဴမာက္ေအာင္လည္း ကဵမတိုႛ ဆက္လက္႓ပီးေတာ့ တတ္ႎိုင္တဲ့ ကၸကေန႓ပီး ဆက္လက္႓ပီး ဴပည္နယ္သူဴပည္နယ္သားေတၾ ကိုယ္စားေဴပာဆိုေပးဳကပၝလိုႛ ေကအိုင္အို ၊ ေကအိုင္ေအ ေခၝင္းေဆာင္႒ကီးေတၾကိုလည္း ဒီေနရာကေန႓ပီးေတာ့ ေတာင္းဆိုခဵင္တယ္လိုႛ ေဴပာဳကားသၾားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔