ဆႎၬဴပဴမန္မာအလုပ္သမားမဵား အလုပ္ဴဖႂတ္ခံေနရ

ထိုင္းဴမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္႓မိႂႚ မႀာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းက အလုပ္သမားအခၾင့္အေရးအတၾက္ ေတာင္းဆို ဆႎၬဴပခဲ့ဳကတဲ့ Top Form အမဵိႂးသမီး အတၾင္းခံအကဵႈခဵႂပ္ စက္႟ံုက ဴမန္မာ အလုပ္သမားေတၾကို စက္႟ံုက အလုပ္ စဴဖႂတ္ေန႓ပီလိုႛ သိရပၝတယ္။ မေနႛက အထိ အလုပ္သမား ၁၈၀ ေလာက္ အလုပ္ဴဖႂတ္ခံခဲ့ရပၝတယ္။
2009-12-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အလုပ္သမားမ်ား နယ္စပ္ဂိတ္တြင္ ေစာင့္ဆိုင္းေနပံု ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ အလုပ္သမား အမ်ားစုသည္ တရားဝင္ စာ႐ြက္စာတမ္းမရွိပဲ ထိုင္းႏိုင္ငံထဲတြင္ ေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည္။ (Photo: AFP)
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အလုပ္သမားမ်ား နယ္စပ္ဂိတ္တြင္ ေစာင့္ဆိုင္းေနပံု ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ အလုပ္သမား အမ်ားစုသည္ တရားဝင္ စာ႐ြက္စာတမ္းမရွိပဲ ထိုင္းႏိုင္ငံထဲတြင္ ေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

စက္႟ံုက အလုပ္သင္ေတၾကို စ႓ပီး ဴဖႂတ္ေနတာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေရာင္ဴခည္ဦး အလုပ္သမားကူညီေရးအဖၾဲႚက ဦးမိုးေဆၾက အတည္ဴပႂ ေဴပာဆိုပၝတယ္။

ဦးမိုးေဆၾ။        ။ “ဟုတ္တယ္။ လူ ၁၈၀ ပတ္ဝန္းကဵင္ေလာက္ ဴဖႂတ္လိုက္တယ္။ မေနႛကစ႓ပီးေတာ့ သူတိုႛ အလုပ္မဆင္းခိုင္းဘူး။ ဒီစက္႟ံုမႀာ ရႀိေနတဲ့ အလုပ္သမားေတၾထဲမႀာမႀ ဟို အလုပ္သင္ေပၝ့၊ ရက္ ၁၂၀ မဴပည့္ေသးတဲ့ အလုပ္သမားေတၾကို အခုဟာက တဴဖည္းဴဖည္းနဲႛ စ ဴဖႂတ္ေနတယ္။ အခု ၁၈၀ ကလည္း အမဵားစုက အလုပ္သင္ ၁၂၀။ အဲဒီထဲကမႀ သူအ႒ကိႂက္ဆံုး၊ အက႗မ္းကဵင္ဆံုး လူေတၾကိုကဵေတာ့ သူ နည္းနည္း ယူထားလိုက္႓ပီးေတာ့ အဲဒီ ဟိုဒင္းေတၾကို အကုန္လံုး ဴဖႂတ္ပစ္လိုက္တယ္။”

Top Form အမဵိႂးသမီး အတၾင္းခံအကဵႈခဵႂပ္ စက္႟ံုဟာ ဴမန္မာအလုပ္သမား ၃,၀၀၀ ေလာက္နဲႛ လည္ပတ္ေနတာ ဴဖစ္႓ပီး အမဵိႂးသမီးက အမဵားစု ဴဖစ္ပၝတယ္။ တရက္ကို ၃ နာရီ အခဵိန္ပို လုပ္ခိုင္းေပမဲ့ အခဵိန္ပိုလုပ္ခလည္း မရ၊ နားရက္လည္း မေပးတာေဳကာင့္ အလုပ္သမားေတၾ မေကဵမနပ္ဴဖစ္ ေနခဲ့ဳကတာပၝ။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ရက္ ေသာဳကာေနႛကေတာ့ စက္႟ံုအလုပ္သမား ညီမ ဴဖစ္သူကို လာေတၾႚတဲ့ အစ္ကိုဴဖစ္သူနဲႛ စက္႟ံုေစာင့္ ထိုင္းလူမဵိႂးေတၾ အခဵင္းမဵား႓ပီး အေစာင့္ေတၾက စတင္ ႟ိုက္ႎႀက္ခဲ့ရာက အလုပ္သမားေတၾ ပၝဝင္လာခဲ့တယ္လိုႛ ဦးမိုးေဆၾက ေဴပာပၝတယ္။

ဦးမိုးေဆၾ။        ။ “အဲဒီကေန အလုပ္သမားေတၾက မခံမရပ္ႎိုင္ ဴဖစ္ဳကတယ္။ တဖက္ကလည္း ဴပႍနာက ဒီစက္႟ံုရဲ့ ေဴမပိုင္ရႀင္ကိုလည္း စက္႟ံု management ထဲမႀာ သူက အာဏာပိုင္တေယာက္အေနနဲႛ သူကဴပန္ခန္ႛထားတယ္။ အဲဒီအခၝကဵေတာ့ သူက အဲဒီဖက္က ဴပည္သူႛစစ္ေတၾ ဘာေတၾနဲႛ အလုပ္သမားေတၾကို ႓ခိမ္းေဴခာက္ေလ့ ရႀိတယ္။ အဲဒီအခၝကဵေတာ့ ပို ဖိႎႀိပ္ထားသလို ဴဖစ္ေနတယ္ဆိုေတာ့ အဲဒီေတာ့ အလုပ္သမားေတၾက မခံႎိုင္ဳကေတာ့ ေပၝက္ကၾဲ႓ပီးေတာ့ ေနာက္ပိုင္းမႀာကဵေတာ့ အလုပ္သမား အခၾင့္အေရးေတၾပၝ ေတာင္းဆိုလာတာမဵိႂးေတၾ ဴဖစ္လာတယ္။”

ဒီဇင္ဘာ ၁၉ရက္မႀာ Top Form စက္႟ံုက ဴမန္မာအလုပ္သမားေတၾက အလုပ္သမား အခၾင့္အေရးေတၾ ေတာင္းဆို ဆႎၬဴပခဲ့ဳကပၝတယ္။ အဲဒီေနာက္ ရဲနဲႛ စက္႟ံုကိုယ္စားလႀယ္၊ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾ ညၟိႎိႁင္းခဲ့ဳက႓ပီး အလုပ္သမားေတၾရဲ့ ေတာင္းဆိုခဵက္ေတၾကို စက္႟ံုဘက္က လိုက္ေလဵာခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ မေနႛကစ႓ပီး အလုပ္ဴဖႂတ္တာေတၾ စတင္ခဲ့ပၝတယ္။ အလုပ္သင္ေတၾကို စဴဖႂတ္ေနတာဴဖစ္ေပမဲ့ ထပ္ဴဖႂတ္တာေတၾ ဆက္လုပ္လာႎိုင္တယ္လိုႛ ဦးမိုးေဆၾက ေဴပာပၝတယ္။

အလားတူ မဲေဆာက္မႀာ ရႀိတဲ့ နန္ႛဳကာလံုနဲႛ KLT သိုးေမၾးထိုး စက္႟ံုႎႀစ္႟ံုက အလုပ္သမား ၁၇၀ ေလာက္လည္း အလုပ္ဴဖႂတ္ခံခဲ့ဳကရတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ အဲဒီစက္႟ံုေတၾကလည္း လုပ္ခတိုးေပးဖိုႛ ဆႎၬဴပခဲ့ဳကပၝတယ္။ ပက္ခဵ္ဘူရီခ႟ိုင္ စမုန္ေဒၝမႀာရႀိတဲ့ ဳကက္သားထုတ္လုပ္ေရး စက္႟ံုတ႟ံုက ဴမန္မာအလုပ္သမား ငၝးေထာင္ေလာက္ကလည္း ႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ေနႛက အလုပ္သမားအခၾင့္အေရး တိုးတက္ရရႀိဖိုႛ ဆႎၬဴပေတာင္းဆိုခဲ့ဳကရာမႀာ ေတာင္းဆိုခဵက္အားလံုးကို စက္႟ံုက လိုက္ေလဵာခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔