ဖမ္းဆီးထားေသာ ပဲကုန္သည္႒ကီး ငၝးဦးကို ဴပန္လၿတ္

ပဲေရာင္းဝယ္ေရးနဲႛပတ္သက္လိုႛ ေငၾေဳကး အ႟ႁပ္အေထၾးေဳကာင့္ အာဏာပိုင္ေတၾက ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ပဲမဵိႂးစံု ဴပည္ပပိုႛတဲ့ ကုန္သည္ ၅ ဦးကို ဴပန္လၿတ္လိုက္႓ပီလိုႛ RFAက စံုစမ္း သိရပၝတယ္။ သူတိုႛကို ၂ ပတ္ဳကာ ဖမ္းဆီးထား႓ပီး ဴပန္လၿတ္လိုက္တာလိုႛ သိရပၝတယ္။
2008-12-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
နိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔မည့္ ဆန္အိတ္၊ ပဲအိတ္မ်ားကို ဆိပ္ကမ္းဂိုေထာင္မ်ားသို႔ သယ္ေဆာင္ေနေသာ ပခံုးထမ္း လုပ္သားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
နိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔မည့္ ဆန္အိတ္၊ ပဲအိတ္မ်ားကို ဆိပ္ကမ္းဂိုေထာင္မ်ားသို႔ သယ္ေဆာင္ေနေသာ ပခံုးထမ္း လုပ္သားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
AFP

ဒီလိုဖမ္းဆီးခံထားရသူတဦးဴဖစ္တဲ့ ရတနာဝင္း ကုမၯဏီက အမႁေဆာင္ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး ဦးခင္ဴမင့္ကို စစ္အစိုးရ ကုန္သၾယ္ေရးဝန္႒ကီးဌာန႟ံုးခဵႂပ္မႀာ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ရက္ ဒီကေနႛေတၾႚခဲ့ရတယ္လိုႛ မဵက္ဴမင္သက္ေသေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ကုန္သၾယ္ေရးဝန္႒ကီးဌာနဟာ ပဲပိုႛကုန္ လုပ္ငန္းရႀင္ ၅ ဦးဆီက ေငၾအေ႔ကးရဖိုႛရႀိတဲ့ ဝယ္လက္ေတၾ အဳကား ေငၾေဳကးဴပသနာကို အဖၾဲႚဖၾဲႚ႓ပီး ေဴဖရႀင္းေပးေနရပၝတယ္။ ဒီကေနႛမႀာဆို ဒီလုပ္ငန္းရႀင္ ၅ ဦးဆီက ေငၾရလိုတဲ့ ဴမီရႀင္ေတၾဟာ ရန္ကုန္ကမ္းနားလမ္းက ကုန္သၾယ္ေရး႟ံုးမႀာ စုေဝးေရာက္လာခဲ့တယ္ လိုႛလည္း မဵက္ဴမင္သက္ေသေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ဒီအ႟ႁပ္အရႀင္းေဳကာင့္ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ပဲမဵိႂးစံု၊ ႎႀမ္းလုပ္ငန္း ကုန္သည္မဵားအသင္းကို အာဏာပိုင္ေတၾက ပိတ္ထားခဲ့ရ႓ပီး အထူးစံုစမ္းေရးဌာနက စစ္ေဆးေနခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ပဲေစဵး ကေမာက္ကမ ဴဖစ္႓ပီးတဲ့ေနာက္ အဆင့္ဴမင့္အရာရႀိ႒ကီးေတၾနဲႛ ကုန္သည္႒ကီးမဵား အသင္းခဵႂပ္ အဖၾဲႚဝင္ေတၾ အပၝအဝင္ အဖၾဲႚဝင္ ၉ ဦးပၝ အထူးအဖၾဲႚ ဖၾဲႚစည္း႓ပီး ပဲမဵိႂးစံု ေရာင္းဝယ္ရာမႀာ လိမ္လည္မႁေတၾကို စံုစမ္းေဴဖရႀင္းဖိုႛ တာဝန္ေပးထားပၝတယ္။ အာဏာပိုင္ေတၾအေနနဲႛ အခုခဵိန္အထိ ဒီအထဲက ကုန္သည္ ၅ ဦး ပိုင္ဆိုင္တဲ့ အိမ္နဲႛ ဇိမ္ခံကားေတၾကို သိမ္းဆည္းထားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒီ ၅ ဦးထဲက ဦးခင္ဴမင့္ဟာ စစ္အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္တဦးဴဖစ္တဲ့ ဒု ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးေမာင္ေအးနဲႛ အရင္းႎႀီးဆံုး မိတ္ေဆၾဴဖစ္႓ပီး ပဲေရာင္းသူေတၾကို အေ႔ကးတင္ေန႓ပီး ေငၾသိန္းေပၝင္းမဵားစၾာ အေ႔ကးတင္ေနတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ဒီကေနမႀတဆင့္၊ တဆင့္ဝယ္ေရာင္းေတၾက ပဲဝယ္သူေတၾဆီကို သိန္း ၅၀ ကေန သိန္း ၂၀၀ အထိ အေ႔ကးတင္ေနဳကတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔