မူးယစ္ေဆးဝၝး ေဒၞလာ ၁၄၈သန္းဖိုးကို မီး႟ိႁႚဴပ

2006-06-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
drugs_carry_200px.jpg
ဖမ္းဆီးရမိေသာ မူးယစ္ေဆးဝၝးမဵားကို ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ မီး႟ႁိႚဖဵက္ဆီးဴပဖိုႛ ဇၾန္လ ၂၆ရက္ေနႛက ရဲတပ္ဖၾဲႚဝင္မဵား သယ္ေဆာင္ေနပံု။ ထိုေနႛက မီး႟ိႁႚဴပေသာ မူးယစ္ေဆးမဵားသည္ ယမန္ႎႀစ္က ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ ပမာဏ၏ အစၾန္းထၾက္မ႖သာ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ ကမႝာမႀာ ဒုတိယအ႒ကီးဆံုး ဘိန္းထုတ္လုပ္တဲ့ႎုိင္ငံဴဖစ္႓ပီး အမ္ဖက္တမင္း စိတ္႔ကေဆး အဓိက ထုတ္လုပ္တဲ့ ႎုိင္ငံဴဖစ္ေဳကာင္း ႎုိင္ငံတကာက သတ္မႀတ္ထားပၝတယ္၊၊ ထုတ္လုပ္တဲ့ မူးယစ္ေဆးဝၝးေတၾလည္း အိမ္နီးခဵင္းႎုိင္ငံေတၾကုိ အလံုးအရင္းနဲႛ စီးဝင္လဵက္ရႀိပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာ စစ္အစုိးရဟာ မူးယစ္ေဆးဝၝးႎႀိမ္နင္းေရးကုိ ေဆာင္႟ၾက္ေနေဳကာင္း ႎုိင္ငံတကာကုိ ဴပသတဲ့အေနနဲႛ အေမရိကန္ေဒၞလာ ၁၄၈ သန္းတန္ဖုိးရႀိတဲ့ မူးယစ္ေဆးဝၝးေတၾကုိ ဇၾန္လ ၂၆ရက္ေနႛက မီး႟ိႁႚ ဖဵက္ဆီးခဲ့ပၝတယ္၊၊

ဘိန္း ၆၉၀ ကီလုိနဲႛ အမ္ဖက္တမင္း စိတ္႔ကေဆးဴပား ၂ ဒသမ ၁ သန္း ကုိ မီး႟ိႁႚဖဵက္ဆီးပစ္ခဲ့ေဳကာင္း ရဲခဵႂပ္ ဗုိလ္ခဵႂပ္ ခင္ရီက သတင္းေထာက္ေတၾနဲႛ သံတမန္ေတၾကုိ ေဴပာပၝတယ္၊၊ အဲဒီပမာဏဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္က ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ဘိန္း ၃၁၂ တန္နဲႛ အမ္ဖက္တမင္းေဆးဴပား သန္းရာေပၝင္းမဵားစၾာရဲ့ မဆိုစေလာက္ ပမာဏသာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ ၂၀၀၂ ခုႎႀစ္ကစလုိႛ UNODC ေခၞ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝၝး ထိ္န္းခဵႂပ္ေရးနဲႛ မႁခင္းႎႀိမ္နင္းေရးအဖၾဲႛနဲႛ ပူးေပၝင္း႓ပီး မူးယစ္ေဆးဝၝး ႎႀိမ္နင္းေရး လုပ္ေဆာင္ေနတာ ေအာင္ဴမင္မႁေတၾ ရရႀိေနတယ္လုိႛလည္း ရဲခဵႂပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္ခင္ရီက အေလးထားေဴပာဆုိပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႁ သိသိသာသာ ကဵဆင္းလာခဲ့တာ မႀန္ေပမယ့္ ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ အာဖဂန္နစၤတန္ႎုိင္ငံ႓ပီးရင္ ကမႝာမႀာ မူးယစ္ေဆးဝၝး အမဵားဆံုးထုတ္လုပ္သူ အဆင့္မႀာ ရႀိေနတုန္း ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႁ ကဵဆင္းေနသလုိ တဖက္မႀာ အမ္ဖက္တမင္း ထုတ္လုပ္မႁက ဴမင့္တက္လာတယ္လုိႛ က႗မ္းကဵင္သူေတၾက ဆုိပၝတယ္၊၊

အမ္ဖက္တမင္းဴပႍနာဟာ ႎုိင္ငံတကာ ကုန္သၾယ္ေရးနဲႛ ဆုိင္တဲ့ ကိစၤဴဖစ္ေဳကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝၝးထုတ္လုပ္ရာမႀာ သံုးတဲ့ ဓာတုပစၤည္းေတၾ ဴမန္မာဴပည္မႀာ ထုတ္လုပ္တာ မဟုတ္ေဳကာင္း၊ အဲဒီ ဓာတုပစၤည္းေတၾဟာ အိမ္နီးခဵင္းႎိုင္ငံေတၾကတဆင့္ ဴမန္မာႎုိင္ငံထဲ တရားမဝင္ လမ္းေဳကာင္းေတၾကေန ဝင္ေရာက္လာတာ ဴဖစ္ေဳကာင္း ရဲခဵႂပ္ခင္ရီက အေဳကာင္းဴပ ေဴပာဆုိပၝတယ္၊၊

ေရၿ႒တိဂံေဒသက မူးယစ္ေဆးဝၝးထုတ္လုပ္မႁဟာ ဴမင့္မားလာေနသလုိ အဲဒီေဒသဝန္းကဵင္က လူေတၾရဲ့ မူးယစ္ေဆးဝၝးသံုးစၾဲမႁဟာလည္း ဴမင့္တက္လာေနတယ္လုိႛ တ႟ုတ္အစုိးရက ႓ပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္က ေဝဖန္ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္၊၊

တ႟ုတ္ဴပည္ အေနာက္ေတာင္ဘက္မႀာ တည္ရႀိတဲ့ ဴမန္မာနယ္စပ္က ယူနန္ဴပည္နယ္ထဲကုိ မူးယစ္ေဆးဝၝးေတၾ လႀိမ့္ဝင္ေနတာေဳကာင့္ မူးယစ္ေဆးစၾဲႎႁန္းနဲႛ အိပ္ခဵ္အုိင္ဗီ ကူးစက္ဴဖစ္ပၾားမႁ ႎႁန္းေတၾလည္း ဴမင့္မားလာေနတယ္လုိႛ တ႟ုတ္အစုိးရက ဴပစ္တင္ေဴပာဆုိပၝတယ္၊၊

အေမရိကန္ အစုိးရ တရားေရး ဝန္႒ကီးဌာနကလည္း ဴမန္မာစစ္အစုိးရနဲႛ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားတဲ့ UWSA ဝ တပ္မေတာ္က မူးယစ္ေဆးေခၝင္းေဆာင္ ၈ဦးကုိ မူးယစ္ေဆးဝၝး တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႁနဲႛ တရားစၾဲဆုိထားပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ မူးယစ္ေဆးဝၝးေတၾ မီး႟ိႁႚသလုိဘဲ ထုိင္းအစုိးရကလည္း အေမရိကန္ ေဒၞလာ ၂၈၅ သန္း ေလာက္ တန္ဖုိးရႀိတဲ့ ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ မူးယစ္ေဆးဝၝးေတၾကုိ ဇၾန္လ ၂၆ရက္ေနႛ မနက္ပုိင္းက မီး႟ိႁႚဖဵက္ဆီးခဲ့ပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔