မဲေဆာက္-ဴမဝတီ နယ္စပ္ဂိတ္ ဴပန္ဖၾင့္ေရး စစ္အစိုးရ စဥ္းစားေန

ထိုင္းအစိုးရနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾ ႎႀစ္ဖက္ ေစ့စပ္ေဆၾးေႎၾးအ႓ပီး ပိတ္ထားတဲ့ ဴမဝတီ မဲေဆာက္ နယ္စပ္ဂိတ္ ဴပန္ဖၾင့္ေရးကို ဴမန္မာဖက္က စဥ္းစားေနတယ္လိုႛ ထိုင္းအစိုးရ လက္ေထာက္ ကုန္သၾယ္ေရးဝန္႒ကီးက ဇူလိုင္ ၂၈ ရက္ ဒီကေနႛ ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။
2010-07-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ႏွင့္ ျမဝတီၿမိဳ႕ကို ဆက္သြယ္ထားသည့္ ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတား ဖြင့္ထားသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ အထုပ္အပိုးမ်ားျဖင့္ ျဖတ္ကူးေနေသာ ျမန္မာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ႏွင့္ ျမဝတီၿမိဳ႕ကို ဆက္သြယ္ထားသည့္ ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတား ဖြင့္ထားသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ အထုပ္အပိုးမ်ားျဖင့္ ျဖတ္ကူးေနေသာ ျမန္မာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ႎႀစ္ႎုိင္ငံအဳကား ေစ့စပ္ေဆၾးေႎၾးခဲ့တာေတၾေဳကာင့္ နားလည္မႁ ပိုရရႀိခဲ့႓ပီး ဴမန္မာဖက္က ကုိယ္စားလႀယ္ေတၾအေနနဲႛ နယ္စပ္ ဴပန္ဖၾင့္ေရးကိစၤကို အဆင့္ဴမင့္ အရာရႀိေတၾကို တင္ဴပမယ္လိုႛ ဴမန္မာသံအမတ္႒ကီးနဲႛ ဴမဝတီ႓မိႂႚမႀာ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးခဲ့တဲ့ ထုိင္းဝန္႒ကီး အေလာင္းကၾန္းက ေဴပာပၝတယ္။

နယ္စပ္ပိတ္တဲ့ ကိစၤဟာ ဳသဂုတ္လမႀာ သၾားမဲ့ ထိုင္းဝန္႒ကီးခဵႂပ္ရဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံခရီးစဥ္အေပၞ ထိခိုက္မႁ မရႀိေဳကာင္း၊ ထိုင္းအစိုးရအဖၾဲႚအေနနဲႛ ဴမဝတီ မဲေဆာက္ နယ္စပ္ ကိစၤေတၾကို ေဒသခံ အာဏာပိုင္ေတၾဆီကေန ဗဟုိ အစိုးရက လၿဲေဴပာင္းယူ႓ပီး တိုက္႟ိုက္ ကိုင္တၾယ္ေဴဖရႀင္းဖိုႛ ေဆၾးေႎၾးမယ္လိုႛလည္း သူက ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝမႀသာ ႎႀစ္ႎုိင္ငံအဳကား အဴငင္းပၾားမႁေတၾကို ႎႀစ္ႎုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး ထိခိုက္တဲ့အထိ မ႒ကီးမားခင္ ေဴဖရႀင္းႎိုင္မယ္လုိႛ ထိုင္းဝန္႒ကီးက ေဴပာပၝတယ္။

ဴမဝတီ၊ မဲေဆာက္ ခဵစ္ဳကည္ေရးတံတားအပၝအဝင္ ေသာင္ရင္းဴမစ္ တေလ႖ာက္ နယ္စပ္ ဂိတ္ ၂၀ ေကဵာ္ကို အခုလ ၁၈ ရက္ေနႛကတည္းက ဴမန္မာဖက္က ပိတ္ခဲ့ပၝတယ္။ ထိုင္းအာဏာပိုင္ေတၾဖက္က ဴမစ္ကမ္းတေလ႖ာက္ ဴမစ္ကမ္းထိန္း ကၾန္ကရစ္ တာေတၾ ေဆာက္လုပ္ေနတာကို ဴမန္မာဖက္က ကန္ႛကၾက္ခဲ့အ႓ပီး ထိုင္းဴမန္မာ နယ္ဴခားဂိတ္ေတၾကို ဴမန္မာဖက္က ပိတ္ခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီဴပႍနာကို ထိုင္းဖက္က ေဴဖရႀင္းရမႀာ ဴဖစ္႓ပီး ဒၝမႀသာ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္း၊ ဴမဝတီနယ္စပ္ အထူးစီးပၾားေရးဇံု စီမံကိန္းလို ကိစၤမဵိႂးေတၾကို ဆက္႓ပီး ပူးေပၝင္း လုပ္ေဆာင္သၾားႎုိင္မႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ထိုင္းဝန္႒ကီးက ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔