ဒီဗၾီဘီ သတင္းေထာက္ရဲ့ အယူခံလၿာ တိုင္းတရား႟ံုးကပယ္ခဵ

ဴမစ္႒ကီးနားေထာင္မႀာ ေထာင္ဒဏ္ ၂၇ ႎႀစ္ကဵခံေနရတဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္ဴမန္မာ့အသံ ဒီဗၾီဘီ ေရဒီယိုနဲႛ ႟ုပ္သံလၿင့့္ဌာန၊ ဴပည္တၾင္း သတင္းေထာက္ မလႀလႀဝင္းရဲ့အမႁ အယူခံကို မေကၾးတိုင္း တရား႟ံုးကေန ဧ႓ပီလ၂၈ ရက္ေနႛက ပယ္ခဵလိုက္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2010-04-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ေ႟ၿဝၝေရာင္ သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁ ႎႀစ္ႎႀစ္ေဴမာက္ အထိမ္းအမႀတ္အဴဖစ္ ဖိလိပိုင္ႎိုင္ငံ မနီလာ႓မိႂႚရႀိ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သံ႟ံုးေရႀႚတၾင္ ၂၀၀၉ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ေနႛက ဖိလိပိုင္ လူမဵိႂးမဵား စု႟ံုးဆႎၬဴပကာ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား လၾတ္ေဴမာက္ေရး ေတာင္းဆိုေနဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ေ႟ၿဝၝေရာင္ သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁ ႎႀစ္ႎႀစ္ေဴမာက္ အထိမ္းအမႀတ္အဴဖစ္ ဖိလိပိုင္ႎိုင္ငံ မနီလာ႓မိႂႚရႀိ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သံ႟ံုးေရႀႚတၾင္ ၂၀၀၉ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ေနႛက ဖိလိပိုင္ လူမဵိႂးမဵား စု႟ံုးဆႎၬဴပကာ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား လၾတ္ေဴမာက္ေရး ေတာင္းဆိုေနဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

အယူခံေလ႖ာက္လဲခဵက္ကို မတ္လ ၂၂ ရက္ေနႛကတည္းက တိုင္းတရား႟ံုးမႀာ တင္သၾင္းခဲ့တာ ဴဖစ္႓ပီး၊ ခုလိုပယ္ခံရတဲ့အတၾက္ အထက္တရား႟ံုးကို ဆက္႓ပီး တက္မႀာဴဖစ္ေဳကာင္း သူရဲ့ အမႁအတၾက္ လိုက္ပၝေပးေနတဲ့ ေရႀႚေန ဦးေ႟ၿလႀက RFA ကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

“ေအာက္႟ံုးအမိန္ႛကို မဴပင္ဆင္ပၝဘူး ေအာက္႟ံုအမိန္ႛအတိုင္း ကဵေနာ္တိုႛတက္လိုက္တဲ့ အယူခံအမႁကို ပလပ္လိုက္တယ္၊ အခု ကဵေနာ္တိုႛတက္တဲ့အမႁက အီလက္ထေရာနစ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၃ (က) တမႁ၊ ၅၀၅ (ခ) နဲႛတမႁ၊ ဗီဒီယိုနဲႛ ႟ုပ္ဴမင္သံဳကား ၃၂ (ခ) နဲႛက တမႁ ေနာက္ လူဝင္မႁ႒ကီးဳကပ္ေရး အေရးေပၞ ဴပဌာန္းခဵက္ အက္ဥပေဒနဲႛက တမႁ အဲဒီ ၄ မႁခင္ဗဵ၊ မေကၾးတိုင္း တရား႟ံုးက ပယ္တာဆို ေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛက တရား႟ံုးခဵႂပ္ကို ဆက္တက္မႀာပၝ။”

သတင္းေထာက္မလႀလႀဝင္းဟာ ၂၀၀၉ ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာလမႀာ မေကၾးတိုင္း ပခုကၠႃ႓မိႂႚရႀိ ဝိပုလၴာရာမ ပၝဠိတကၠသုိလ္ အေနာက္တိုက္ သံဃာေတာ္ေတၾကို ေတၾႚဆံုေမးဴမန္း ေလာက္ထား႓ပီး အဴပန္မႀာ အဖမ္းခံလိုက္ရ႓ပီး အမႁ ၄ မႁနဲႛ ႎႀစ္ရႀည္ေထာင္ဒဏ္ အဴပစ္ေပးခံခဲ့ရတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ပခုကၠႃ႓မိႂႚမႀာ တည္းခိုတဲ့ အိမ္ပိုင္ရႀင္ ကိုဴမင့္ႎိုင္ကိုလည္း အမႁ ၅ မႁနဲႛ ေထာင္ဒဏ္ ၃၂ႎႀစ္ အပစ္ေပးထား႓ပီး၊ သူႛရဲ့ အမႁအယူခံကိုလည္း တိုင္းတရား႟ံုးက ပယ္ခဵလိုက္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

အလားတူ ပုဒ္မေတၾနဲႛပဲ ဒီဗီဘီ အတၾက္ ဴပည္တၾင္းသတင္းေထာက္ လုပ္ေပးခဲ့သူ ကိုေငၾစိုးလင္းကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၃ ႎႀစ္နဲႛ လား႟ိႁး အကဵဥ္းေထာင္မႀာ ခဵႂပ္ေႎႀာင္ထား႓ပီး ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ေ႟ၿဝၝေရာင္ သံဃာ့အေရးအခင္းမႀာ ႟ုပ္သံ႟ိုက္ သတင္း႟ိုက္ကူးေပးခဲ့သူ သတင္းေထာက္ ကိုဝင္းေမာ္ကိုေတာ့ ေထာင္ဒဏ္ ၁၇ ႎႀစ္ အဴပစ္ေပးထား႓ပီး အခု သံတၾဲအကဵဥ္းေထာင္မႀာ ေရာက္ရႀိေနေဳကာင္း သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔