လူႛအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားမႁ အဖၾဲႚဝင္တဦး ရန္ကုန္မႀာ အဖမ္းခံရ

2007-11-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

human_rights_day_200px.jpg
လူႛအခၾင့္အေရး အခမ္းအနားတခုတၾင္ HRDP ေခၞ ဴမန္မာဴပည္တၾင္း လူႛအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ဴမၟင့္တင္ေရး ကၾန္ရက္အဖၾဲႚ၏ ဥကၠႉ ဦးဴမင့္ေအး မိန္ႛခၾန္းေဴပာဳကားေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

HRDP ေခၞ ဴမန္မာဴပည္တၾင္း လူႛအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ဴမၟင့္တင္ေရး ကၾန္ရက္အဖၾဲႚဝင္တဦးကို ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ ႎိုဝင္ဘာ ၂၆ရက္ ဒီကေနႛ ေနႛလည္ပိုင္းက ဖမ္းဆီးသၾားပၝတယ္။

အဖမ္းခံလိုက္ရသူကေတာ့ ကိုေအာင္ေဇာ္ဦးဴဖစ္႓ပီး၊ ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္၊ ၃၉ လမ္းနဲႛ မဟာဗႎၭႂလလမ္းေထာင့္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ကေန ဖမ္းဆီးသၾားတာပၝ။ ကိုေအာင္ေဇာ္ဦးဟာ ဧရာဝတီတိုင္း ဘိုကေလး႓မိႂႚဇာတိ ဴဖစ္႓ပီး၊ လူႛအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားမႁနဲႛ ပညာေပးကိစၤေတၾ ေဆာင္႟ၾက္ေနသူ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကိုေအာင္ေဇာ္ဦးလိုပဲ လူႛအခၾင့္အေရးကိစၤ လႁပ္ရႀားေဆာင္႟ၾက္ေနသူေတၾကို ဖမ္းဆီးမႁေတၾဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံတဝန္း အေတာ္မဵားေန႓ပီလိုႛ ဦးဴမင့္ေအးက ေဴပာပၝတယ္။ ဒီလို ဖမ္းဆီး႓ပီးေနာက္ အေဳကာင္းအမဵိႂးမဵိႂးဴပ၊ ပုဒ္မအမဵိႂးမဵိႂးနဲႛ စၾဲခဵက္တင္႓ပီး ေထာင္ဒဏ္ေတၾ ခဵမႀတ္ေနတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ဒီအဖၾဲႚဝင္ေတၾ ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့တာေတၾဟာ အစိုးရကို ဆန္ႛကဵင္ဖိုႛ မဟုတ္ပဲ၊ အုပ္ခဵႂပ္ခံဴပည္သူေတၾေရာ၊ အုပ္ခဵႂပ္သူေတၾပၝ လူႛအခၾင့္အေရးအေဳကာင္း နားလည္ဖိုႛ အေရး႒ကီးတယ္ဆိုတဲ့ ရည္႟ၾယ္ခဵက္နဲႛ ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့ဳကတာလိုႛ ဦးဴမင့္ေအးက ဆက္ေဴပာပၝတယ္။

သူအဖမ္းဆီးခံရပံုနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ RFAကို လူႛအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ဴမၟင့္တင္ေရး ကၾန္ရက္အဖၾဲႚက ဦးဴမင့္ေအး ေဴပာဴပခဵက္ေတၾကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။ “

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔