လူႛအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားသူ တေထာင္ေကဵာ္ ဥေရာပေကာ္မရႀင္ကို တုိက္တၾန္း

ဴမန္မာႎုိင္ငံအေရႀႚပုိင္းနဲႛ အေနာက္ပုိင္း နယ္စပ္ေဒသေတၾကေန မိမိတိုႛ ဇာတိေနရပ္ကေန စၾန္ႛခၾာထၾက္ေဴပးေနရတဲ့ IDP ေခၞ ဒုကၡသည္ေတၾအတၾက္ ရန္ပံုေငၾ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးဖုိႛ ဥေရာပ ေကာ္မရႀင္ထံ လူႛအခၾင့္အေရး ေထာက္ခံအားေပးသူ လူပုဂၢိႂလ္ တေထာင္ေကဵာ္က စာေရး႓ပီး တုိက္တၾန္းေတာင္းဆုိ လုိက္တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။
2010-06-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴဗိတိန္အေဴခစိုက္ ဴမန္မာ့အေရးလႁပ္ရႀားမႁအဖၾဲႚ (Burma Campaign UK) မႀ ဆႎၬဴပသူမဵား လန္ဒန္႓မိႂႚလယ္ရႀိ ဘစ္ဘင္ နာရီစင္႒ကီးအနီးတၾင္ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္က ဆႎၬဴပလႁပ္ရႀားေနစဥ္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Wikipedia)
ဴဗိတိန္အေဴခစိုက္ ဴမန္မာ့အေရးလႁပ္ရႀားမႁအဖၾဲႚ (Burma Campaign UK) မႀ ဆႎၬဴပသူမဵား လန္ဒန္႓မိႂႚလယ္ရႀိ ဘစ္ဘင္ နာရီစင္႒ကီးအနီးတၾင္ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္က ဆႎၬဴပလႁပ္ရႀားေနစဥ္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Wikipedia)
(Photo: Wikipedia)

ဒီအစီအစဥ္ကုိ ႓ဗိတိန္ႎုိင္ငံအေဴခစုိက္ Burma Campaign UK အဖၾဲႚက ဦးေဆာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ အဲဒီအဖၾဲႚရဲ့ လႁပ္ရႀားေဆာင္႟ၾက္ေရး တာဝန္ခံ တဦးဴဖစ္သူ မဇုိရာဖန္းက ေဴပာပၝတယ္။

“လူတေထာင္ေကဵာ္ကို က႗န္မတိုႛက အီးေမးလ္ကေန က႗န္မတိုႛက ေတာင္းဆိုတယ္ေပၝ့ေနာ္။ ဥပမာ က႗န္မတိုႛ Burma Campaign UK ဝက္ဘ္ဆိုက္ကေရာ၊ ဥေရာပမႀာ ရႀိေနတဲ့ ဴပည္သူလူထုေတၾကို က႗န္မတိုႛက ဒီ European Commission ဆီကို စာေရးပၝ၊ ဒီလိုမဵိႂး ေတာင္းဆိုေပးပၝ၊ က႗န္မတိုႛ ေတာင္းဆိုတဲ့အခဵိန္မႀာ သူတိုႛက အက္ရႀင္ ယူ႓ပီးေတာ့ European Commission ကို စာေရးတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဲဒၝေဳကာင့္ ဒီလူေတၾဟာ အမဵားအားဴဖင့္ UK မႀာေရာ၊ ဥေရာပမႀာ ရႀိေနတဲ့ ဴပည္သူလူထုေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။”

ဴမန္မာႎုိင္ငံ အေရႀႚပုိင္း နယ္စပ္ေဒသေတၾမႀာ ဴပည္တၾင္းကေန အုိးအိမ္စၾန္ႛခၾာ ထၾက္ေဴပးေနရတဲ့ အကူအညီ လုိအပ္ေနသူ ဒုကၡသည္ တသိန္းေလာက္ ရႀိတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။ ဒီဒုကၡသည္ေတၾအတၾက္ ကူညီေထာက္ပံ့ဖုိႛ ဥေရာပပၝလီမန္က တုိက္တၾန္းမႁေတၾ ရႀိေပမဲ့ ဥေရာပေကာ္မရႀင္က ကူညီေပးတာ မရႀိေသးဘူးလုိႛ သိရပၝတယ္။

ဥေရာပေကာ္မရႀင္ အေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံက အုိးအိမ္စၾန္ႛခၾာ ထၾက္ေဴပးေနရတဲ့ ဒုကၡသည္ေတၾကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးဖုိႛ ေတာင္းဆုိမႁေတၾကုိ ခုိင္လံုတဲ့ အေဳကာင္းဴပခဵက္ မရႀိပဲ ဴငင္းဆန္ေနတာေဳကာင့္ အခုလုိ စာေရးသား တုိက္တၾန္းရတာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ မဇုိရာဖန္းက ေဴပာပၝတယ္။

“European Commission က ဴပည္တၾင္းထဲမႀာ ပုန္းေအာင္းေနတဲ့ ဒုကၡသည္ေပၝ့ေနာ္၊ internally displace people ေတၾအတၾက္ သူတိုႛ cross border aid နယ္စပ္ကေန ေပးတဲ့ ကူညီမႁေတၾကို ေပးတာ မရႀိေသးဘူး။ ဒၝေပမဲ့ တကယ့္တကယ္ ဴပည္တၾင္းထဲမႀာ ပုန္းေအာင္းေနတဲ့ ဒုကၡသည္ဆီ ကူညီမႁေတၾ ရႎိုင္ဖိုႛအတၾက္ အဓိက နယ္စပ္ကေနတဆင့္ ကူညီမႁေတၾပဲ နည္းလမ္းရႀိေနတယ္။ ဒၝေပမဲ့ European Commission က အဲဒၝ သူတိုႛက လုပ္ဖိုႛကို သူတိုႛက ဴငင္းဆန္တယ္။ အဲဒၝေဳကာင့္ က႗န္မတိုႛက campaign လုပ္႓ပီးေတာ့ လူထုေတၾက ဒီ ယူေကမႀာေရာ၊ ႎိုင္ငံတကာမႀာ ရႀိတဲ့လူေတၾေပၝ့ေနာ္၊ အဲဒၝ European Commission ဆီကို သူတိုႛ စာေရးတယ္။”

တုိင္းရင္းသား ေဒသေတၾက အုိးအိမ္စၾန္ႛခၾာ ထၾက္ေဴပးေနရတဲ့ ဒုကၡသည္ေတၾကုိ စစ္အစုိးရက ႎုိင္ငံေရး ရည္႟ၾယ္ခဵက္ထား႓ပီး ေထာက္ပံ့ကူညီမႁေတၾ မလုပ္ေဆာင္တဲ့ အတၾက္ ဥေရာပ ေကာ္မရႀင္က အေရးေပၞ ကူညီဴဖည့္ဆည္းေပးဖုိႛ လုိအပ္တယ္လုိႛလည္း Burma Campaign UK အဖၾဲႚက တုိက္တၾန္းထားပၝတယ္။ Burma Campaign UK အဖၾဲႚက ႎုိင္ငံတကာ လႁပ္ရႀားေဆာင္႟ၾက္ေရးမႀႃး မဇုိရာဖန္းကုိ RFA မႀ ကုိေကဵာ္ေကဵာ္ေအာင္ ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔