ကုလ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ႎႀင့္ NLDေခၝင္းေဆာင္မဵားေတၾႛဆံု

ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ေရာက္ရႀိေနတဲ့ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ေသာမတ္စ္္ ကင္တားနားဟာ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ ဗဟို အလုပ္အမႁေဆာင္ အဖၾဲႛဝင္ေတၾနဲႛ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၁၈ ရက္ ဒီကေနႛ ညေန ေလးနာရီခၾဲက ရန္ကုန္ဴမိႂႚ ဴမရိပ္ညိႂဟိုတယ္မႀာ ေတၾႛဆံုခဲ့ပၝတယ္။
2010-02-18
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ေတာမတ္စ္ ကင္တားနား (ယာ) ႎႀင့္ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ (NLD) ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္အဖၾဲႚတိုႛ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၁၈ ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးစဥ္ CEC အဖၾဲႚဝင္ ဦးဝင္းတင္ (ဝဲ) ႎႀင့္ စကားေဴပာေနပံု ဴဖစ္သည္။ ေနာက္တၾင္ ရပ္ေနသူမႀာ NLD ဒုတိယ ဥကၠႉ ဦးတင္ဦး ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ေတာမတ္စ္ ကင္တားနား (ယာ) ႎႀင့္ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ (NLD) ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္အဖၾဲႚတိုႛ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၁၈ ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးစဥ္ CEC အဖၾဲႚဝင္ ဦးဝင္းတင္ (ဝဲ) ႎႀင့္ စကားေဴပာေနပံု ဴဖစ္သည္။ ေနာက္တၾင္ ရပ္ေနသူမႀာ NLD ဒုတိယ ဥကၠႉ ဦးတင္ဦး ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဦးတင္ဦး၊ ဦးဝင္းတင္၊ ဦးခင္ေမာင္ေဆၾ၊ ဦးသန္းထၾန္း၊ ဦးႌၾန္ႛေဝ စတဲ့ ဗဟို အလုပ္အမႁေဆာင္ အဖၾဲႛဝင္ေတၾနဲႛ တစ္နာရီခၾဲဳကာ ေတၾႛဆံုခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

အဲသလို ေတၾႛဆံုဳကရာမႀာ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ေဆၾးေႎၾးခၾင့္ ရရႀိခဲ့တယ္လိုႛ ပၝတီ ေဴပာခၾင့္ရႀိ ပုဂၢိႂလ္ ဦးခင္ေမာင္ေဆၾက ေဴပာပၝတယ္။

“ေတၾႚပံုေတၾႚနည္းနဲႛ စီမံထားပံုကေတာ့ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ က႗န္ေတာ္တိုႛ ေတၾႚခၾင့္ေပးထားတဲ့ အေနအထားေတာ့ ေတၾႚရပၝတယ္။ တံခၝးပိတ္႓ပီးေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛပဲ အခန္းကဵယ္႒ကီးထဲမႀာ က႗န္ေတာ္တိုႛ ႎႀစ္ဖက္ထိုင္႓ပီးေတာ့ ေအးေအးေဆးေဆး စကားေဴပာခၾင့္ရတာကိုေတာ့ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဒၝက ေတၾႚရပၝတယ္။” 

ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလႀယ္ဟာ အင္အယ္လ္ဒိီ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ ညေန ငၝးနာရီခၾဲအထိ ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

မစၤတာ ကင္တားနားနဲႛ အဖၾဲႛခဵႂပ္ ဗဟို အလုပ္ေဆာင္အဖၾဲႛဝင္ေတၾ ေတၾႛဆံုခဲ့ပံု ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းခဵက္ကို နားဆင္ႎိုင္ပၝတယ္၊၊

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔