ကရင္ ဒုကၡသည္ေတၾဴပန္ပိုႛမဲ့အေရး လူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚေတၾ စိုးရိမ္

ထုိင္းစစ္တပ္က ကရင္စစ္ေဴပး ဒုကၡသည္ေတၾကို ေဖေဖာ္ဝၝရီ၅ရက္ ဒီကေနႛမႀာပဲ ဴမန္မာဴပည္ဖက္ ဴပန္ပိုႛမယ္ဆို႓ပီး မေနႛညေနပိုင္းက သတင္းေတၾ ထၾက္ေပၞလာတာေဳကာင့္ ႎုိင္ငံတကာေရာက္ ကရင္ တုိင္းရင္းသား အသိုင္းအဝုိင္းေတၾဳကား အထိတ္တလန္ႛ ဴဖစ္သၾားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2010-02-05
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
စစ္တပ္၏ ရက္စက္ ဳကမ္းဳကႂတ္မႁမဵားေဳကာင့္ ေတာင္ငူႎႀင့္ ေညာင္ေလးပင္ခ႟ိုင္မႀ ေဴပးလာေသာ ကရင္ဒုကၡသည္ အမဵိႂးသမီးႎႀင့္ ကေလးမဵားကို မိုးေရထဲတၾင္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Courtesy of Free Burma Rangers)
စစ္တပ္၏ ရက္စက္ ဳကမ္းဳကႂတ္မႁမဵားေဳကာင့္ ေတာင္ငူႎႀင့္ ေညာင္ေလးပင္ခ႟ိုင္မႀ ေဴပးလာေသာ ကရင္ဒုကၡသည္ အမဵိႂးသမီးႎႀင့္ ကေလးမဵားကို မိုးေရထဲတၾင္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Courtesy of Free Burma Rangers)
(Photo: Courtesy of Free Burma Rangers)

ထုိင္းဴမန္မာနယ္စပ္အေဴခစိုက္ KWO ေခၞ ကရင္အမဵႂိးသမီး အစည္းအ႟ုံးကေတာ့ မေနႛ ေနႛလည္ပိုင္း ဗန္ေကာက္႓မိႂႚမႀာ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲ လုပ္႓ပီး ကရင္စစ္ေဴပးဒုကၡသည္ေတၾကို ေနရပ္ရင္း ဴပန္မပိုႛဖိုႛ ေမတၨာရပ္ခံခဲ့႓ပီးေနာက္ အဲဒီသတင္း ထၾက္ေပၞလာတာပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေဖေဖာ္ဝၝရီ၅ရက္ ဒီကေနႛမႀာ ကရင္စစ္ေဴပးဒုကၡသည္ ႎႀစ္ေထာင္နီးပၝးေလာက္ထဲက မိသားစု ၃၅ စုကို ပထမအသုတ္အေနနဲႛ ေနရပ္ရင္း ဴပန္ပိုႛမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတၾ ထၾက္ေပၞလာ႓ပီး မေနႛညပိုင္း အေရာက္ မႀာေတာ့ အဲဒီ ဴပန္ပိုႛမဲ့သတင္း မဟုတ္ေတာ့ဘူးလိုႛ သိရေဳကာင္း KWOအဖၾဲႚ တၾဲဖက္အတၾင္းေရးမႀႃး ေနာ္ဘလူးမင္းႎိုက္ဇံက ေဴပာပၝတယ္။

“က႗န္မတိုႛ press conference လုပ္တာေပၝ့ေနာ္၊ အဲဒီ ညေန ၅ နာရီေလာက္ သတင္းလႀမ္းေမးလိုက္တဲ့ အခဵိန္မႀာကေတာ့ ၅ ရက္ေနႛ မနက္ ၇ နာရီ ဴပန္ပိုႛမယ္၊ ေသေသခဵာခဵာကို စီစဥ္ေနတယ္၊ ေနာ္ ႓ပီးေတာ့ ည ၁၀ နာရီ ေနာက္ပိုင္းေလာက္မႀ ကရင္ ဒုကၡသည္ ေကာ္မတီရဲ့ ဥကၠႉကေန ဴပန္ေခၞတယ္ေလ။ ဒီဖက္မႀာ အေဴခအေန နည္းနည္း ေအးသၾား႓ပီ၊ နည္းနည္း ရႀင္းသၾား႓ပီတဲ့။ က႗န္မက ဘယ္လို ရႀင္းတာလဲဆို ေဴပာတဲ့အခၝကဵမႀ ဒီ ေအာက္ေဴခမႀာရႀိတဲ့ ထိုင္းစစ္တပ္က မနက္ဴဖန္ ဘာအစီအစဥ္မႀ မလုပ္ပၝဘူးလိုႛ ေဴပာတယ္။ ဴပန္ပိုႛမဲ့အစီအစဥ္ သူတိုႛ မလုပ္ေတာ့ဘူးလိုႛ ေဴပာတယ္။”

ကရင္စစ္ေဴပးဒုကၡသည္ေတၾဟာ သေဆာင္ယံခ႟ုိင္ ႎုိႛဖိုးနဲႛ မဲ့အူစု ယာယီဒုကၡသည္စခန္းေတၾမႀာ အခုအခဵိန္ထိ စိတ္ခဵလက္ခဵ ေနထုိင္ႎိုင္ဴခင္း မရႀိေသးဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္။

အဆိုပၝ ကရင္စစ္ေဴပးဒုကၡသည္ေတၾဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ဇၾန္လက စစ္အစိုးရနဲႛ DKBA ပူးေပၝင္းတပ္ေတၾရဲ့ ထိုးစစ္ေဳကာင့္ ေနရပ္ရင္းမႀာ မေနႎုိင္ပဲ ထၾက္ေဴပးလာသူေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္ ။

တခဵိန္တည္းမႀာလည္း ဒီဒုကၡသည္ေတၾကို ဴပန္ပိုႛမယ္ကိစၤ ဆုိင္းငံ့ထားဖိုႛ ထိုင္းနဲႛဴမန္မာ လူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚ စုစုေပၝင္း ၇၅ ဖၾဲႚက ထိုင္းအစိုးရကို မေနႛက ေမတၨာရပ္ခံစာတေစာင္ ေပးပိုႛ ေတာင္းဆိုထားပၝတယ္။

ထိုင္းဴမန္မာနယ္စပ္ ကရင္လူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚရဲ့ အဆိုအရ ထိုင္းစစ္သားေတၾဟာ ကရင္စစ္ေဴပး ဒုကၡသည္ေတၾရႀိတဲ့ စခန္းကို တေနႛ ၃႒ကိမ္ ေရာက္လာ႓ပီး လာမဲ့ ေဖေဖာ္ဝၝရီ၁၅ရက္ေနႛမႀာ ေနရပ္ရင္းကို ဴပန္ရမယ္လိုႛ ေဴပာေဳကာင္းသိရပၝတယ္။

ေအပီသတင္းဌာနက အဲဒီစစ္ေဴပးဒုကၡသည္ေတၾကို ေတၾႚဆုံေမးဴမန္းရာမႀာေတာ့ ထိုင္းစစ္ေဒသ ၃ တာဝန္ရႀိ စစ္သားေတၾက ကရင္စစ္ေဴပးဒုကၡသည္ေတၾဟာ ကိုယ့္အစီအစဥ္နဲႛကိုယ္ ေနရပ္ရင္းကို ဴပန္ရင္ဴပန္၊ မဴပန္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ သူတိုႛထိုင္းစစ္တပ္က ဒုကၡသည္ေတၾကို ထရပ္ကားေပၞေကာက္တင္႓ပီး ပင္လယ္ထဲမႀာ သၾားသၾန္ခဵမယ္လိုႛ ႓ခိမ္းေဴခာက္ေဴပာဆိုေဳကာင္း ဒုကၡသည္ေတၾက ေဴဖဳကားခဲ့ပၝတယ္၊

အခုလို ကရင္စစ္ေဴပးဒုကၡသည္ေတၾ ေနရပ္ရင္း ဴပန္ပိုႛခံရမဲ့ကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး လန္ဒန္အေဴခစိုက္ ခရစ္ယာန္ ေသၾးစည္းညီႌၾတ္ေရးအဖၾဲႚ CSW က ထုိင္းအစိုးရကို ဴပစ္တင္ ေဝဖန္လိုက္ပၝတယ္။ CSW အဖၾဲႚရဲ့ အေရႀႚအာရႀအသင္း ေခၝင္းေဆာင္ Mr.Ben Rogers ေဴပာတာက ဒီကရင္ဒုကၡသည္ေတၾကို လုံးဝဴပန္ပိုႛလိုႛ မဴဖစ္ပၝဘူး သူတိုႛကိုဴပန္ပိုႛလိုက္မယ္ဆုိရင္ ေဴမဴမၟႂပ္မိုင္းနယ္ေဴမထဲကို တၾန္းပိုႛလုိက္သလို ဴဖစ္သၾားမႀာ ၊ ထုိင္းႎုိင္ငံက အဲဒီလုိသာ လုပ္မိမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒၝဟာ ဒုကၡသည္ေတၾအေပၞ ဆက္ဆံရမဲ့ ႎုိင္ငံတကာစံႎႁန္းေတၾကို ခဵႂိးေဖာက္ရာ ေရာက္ပၝလိမ့္မယ္လိုႛ ေဴပာဆိုသၾားတာပၝ။

ထုိင္းဴမန္မာ နယ္စပ္တေလ႖ာက္မႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံဖက္က ထၾက္ေဴပးလာဳကတဲ့ ဒုကၡသည္စုစုေပၝင္း ၁သိန္း ၆ေသာင္းေကဵာ္ေလာက္ ရႀိမယ္လိုႛ ႎိုင္ငံကာအဖၾဲႚအစည္းေတၾက ခန္ႛမႀန္းထားပၝတယ္။

ကရင္စစ္ေဴပးဒုကၡသည္ေတၾကို ထုိင္းစစ္တပ္က ဴပန္ပိုႛမဲ့ ေနာက္ဆုံးအေဴခအေနသိရေအာင္ KWOအဖၾဲႚ တၾဲဖက္အတၾင္းေရးမႀႃး ေနာ္ဘလူးမင္းႎိုက္ဇံကို RFA အဖၾဲႚသား ဦးဥာဏ္ဝင္းေအာင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔