ဧရာဝတီတိုင္းအတၾင္း ကားလမ္းေတၾပဵက္စီးေနလိုႛ ကယ္ဆယ္လုပ္ငန္း ခက္ခဲေန

ဧရာဝတီတိုင္းမႀာ လမ္းေတၾ အေတာ္ပဵက္စီးေနတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ မုန္တိုင္းသင့္ ဧရာဝတီတိုင္းမႀာ ကားလမ္းေတၾ ဆိုးဆိုးရၾားရၾား ပဵက္စီးေနတာေဳကာင့္ ကူညီေရးပစၤည္းေတၾ ဴဖန္ႛဴဖႃးေရးအတၾက္ အခက္အခဲေတၾႛေနပၝတယ္။
2008-09-20
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဧရာဝတီ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞ ကဵိႂက္လတ္႓မိႂႚတၾင္ နာဂစ္ ေလမုန္တိုင္း ကဵေရာက္႓ပီးေနာက္ ကယ္ဆယ္ေရး အစားအေသာက္ တန္းစီေနဳကေသာ ေလေဘးဒုကၡသည္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဧရာဝတီ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞ ကဵိႂက္လတ္႓မိႂႚတၾင္ နာဂစ္ ေလမုန္တိုင္း ကဵေရာက္႓ပီးေနာက္ ကယ္ဆယ္ေရး အစားအေသာက္ တန္းစီေနဳကေသာ ေလေဘးဒုကၡသည္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

နဂိုကတည္းက လမ္းေတၾရဲႛအေဴခအေန သိပ္မေကာင္းခဲ့ရာက မုန္တိုင္းအ႓ပီး ကူညီကယ္ဆယ္ေရး ပစၤည္းေတၾ သယ္ေဆာင္လာတဲ့ ကုန္တင္ကား႒ကီးေတၾ အသၾားအလာမဵားလာ၊ ဒီဳကားထဲမိုးက မဴပတ္ဆိုသလို ရၾာခဲ့တာေဳကာင့္ လမ္းေတၾ ပဵက္စီး႓ပီး၊ ခဵိႂင့္ေတၾထူေဴပာလာခဲ့ရတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အထူးသဴဖင့္ အဓိက လမ္းႎႀစ္လမ္းဴဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္ ပုသိမ္လမ္းနဲႛ ရန္ကုန္၊ ကၾမ္းဴခံကုန္း၊ ဖဵာပံု၊ ဘိုကေလး လမ္းေတၾမႀာ ဆိုးဆိုးရၾားရၾား ပဵက္စီးေနတာပၝ။ ရန္ကုန္ ပုသိမ္ လမ္းမ႒ကီးတခုပဲ ၆ မီတာ ကဵယ္႓ပီး ကတၨရာ ခင္းလမ္းဴဖစ္ေပမဲ့ ကဵန္တဲ့လမ္းအမဵားစုကေတာ့ သံုးေလးမီတာသာ ကဵယ္႓ပီး ရိုးရိုးေဴမလမ္းေတၾဴဖစ္ပၝတယ္။ ေဴမလမ္းေတၾ နဲႛတံတားအမဵားစုဟာ ကုန္တင္ ယာဥ္ေတၾရဲႛ အေလးခဵိန္ကို ဳကာရႀည္ခံႎိုင္ေအာင္ ေဆာက္လုပ္ထားတာ မဟုတ္တဲ့ အတၾက္ေဳကာင့္ ေလးလအတၾင္း အခုလို ပဵက္စီး႓ပီး သၾားလာေရးခက္ခဲဳကာဴမင့္႓ပီး ကုန္ကဵစရိတ္ေတၾ ႒ကီးဴမင့္လာရတာဴဖစ္ပၝတယ္။

ပဵက္စီးေနတဲ့လမ္းေတၾကို သက္ဆိုင္ရာက ဴပင္ဆင္ေနတယ္ဆိုေပမဲ့ ေကဵာက္ခဲေလးေတၾ ဖိုႛတာေလာက္ကေတာ့ ခဏပဲခံမႀာပၝလိုႛ ေဒသခံတေယာက္က ေဴပာပၝတယ္။ က႗မ္းကဵင္သူေတၾကလည္း အခုမိုးကုန္တာနဲႛ လမ္းဴပင္ဆင္ေရးေတၾလုပ္ဖိုႛ အခဵိန္ေကာင္းပဲလိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ဧရာဝတီတိုင္းက အဓိကလမ္းေတၾ၊ ဴမစ္ကူး၊ ေခဵာင္းကူး တံတားေတၾကို အစိုးရကဴပင္ဆင္ေရး စတင္ေနပၝ႓ပီ။ ဒၝေပမဲ့ အခဵိန္ သံုးေလးႎႀစ္ေလာက္ ဳကာႎိုင္တယ္လိုႛ အစိုးရအရာရႀိ တေယာက္က IRIN သတင္းဌာနကို ေဴပာပၝတယ္။

ဧရာဝတီတိုင္းမႀာ ရၾာအေတာ္မဵားမဵားက ေဴခာက္ေသၾႛရာသီမႀာသာ ကားလမ္းေပၝက္႓ပီး မိုးတၾင္းမႀာေတာ့ ေရလမ္းပဲ ေပၝက္ပၝတယ္။ အစၾန္အဖဵားက ရၾာေတၾအတၾက္ကေတာ့ ေရလမ္းတခုပဲရႀိပၝတယ္။

ကမၲာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ WFP ရဲႚ ေလယာဥ္ေတၾကို ခရီးသည္ေတၾအတၾက္ သံုးႎိုင္ေပမဲ့ ကုန္ပစၤည္းေတၾကဵေတာ့ ရန္ကုန္ကေန မုန္တိုင္းသင့္ရၾာေတၾအထိ ေရလမ္းကိုပဲ အဓိကထား သံုးေနရတယ္လိုႛ NGO ဝန္ထမ္းတေယာက္ဆိုပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔