ေရၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရး တႎႀစ္ဴပည့္ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾ အိႎၬိယနဲႛ ထိုင္းႎိုင္ငံေတၾမႀာ ကဵင္းပ

ေရၿဝၝေရာင္ သံဃလႁပ္ရႀားမႁမႀာ စစ္အစိုးရက ေမတၨာပိုႛ ႔ကခဵီတဲ့ သံဃာေတာ္ေတၾကို အဳကမ္းဖက္ႎႀိမ္ႎႀင္းခဲ့တဲ့ ဴဖစ္ရပ္ကို မေမ့ဳကဘိုႛ၊ ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးတာကို ရပ္တန္ႛဖိုႛအတၾက္ အိႎၬိယႎိုင္ငံရႀိ သာသနာ့ဥေသ႖ာင္ ဴမန္မာနိုင္ငံ ရဟန္းေတာ္မဵားအဖၾဲႛခဵႂပ္က ေတာင္းဆို လိုက္ပၝတယ္။
2008-09-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္းေရးဟု ေခၚစမွတ္ျပဳေသာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ သံဃာႏွင့္လူထု လႈပ္ရွားမႈတြင္ ေမတၱာပုိ႔ ဆုေတာင္းရင္း စီတန္းႂကြခ်ီလာေသာ သံဃာေတာ္မ်ား မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံ တစ္ပုံ ျဖစ္ပါသည္။  (Photo: AFP)
ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္းေရးဟု ေခၚစမွတ္ျပဳေသာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ သံဃာႏွင့္လူထု လႈပ္ရွားမႈတြင္ ေမတၱာပုိ႔ ဆုေတာင္းရင္း စီတန္းႂကြခ်ီလာေသာ သံဃာေတာ္မ်ား မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံ တစ္ပုံ ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ မနက္မႀာ သာသနာ့ဥေသ႖ာင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ရဟန္းေတာ္မဵားအဖၾဲႛခဵႂပ္ က ႒ကီးမႀႃး႓ပီး နယူးေဒလီ႓မိႂႛ ပၝလီမန္အနီးက မန္တီေဟာက္ဆိုတဲ့ ေနရာကေန ဂဵန္တားမန္တား ပန္းဴခံအထိ တနာရီနီးပၝး လမ္းေလ႖ာက္ခဵီတက္ကာ သာသနာ့အလံေတၾ ေရၿဝၝေရာင္အလံေတၾကို လၿင့္ထူ႓ပီး ဆႎၬဴပရာမႀာ အခုလို ေတာင္းဆိုဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အခမ္းအနားမႀာ သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႛဝင္ ရႀစ္ေလးလံုးေကဵာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ အရႀင္ အဂၢဓမၳက အခုလို မိန္ႛပၝတယ္။ 

အရႀင္အဂၢဓမၳ။    "႓ပီးခ့ဲတဲ့စက္တင္ဘာ ေရၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရးမႀာ ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ အကဵဥ္းစခန္း ပိုႛခံထားရတဲ့ သံဃာေတာ္ေတၾကို ရႀင္းရႀင္းလၾတ္လၾတ္ ဴပန္လၾတ္ေပးဖိုႛရယ္ မေတာ္မတရား ပုဒ္မေတၾ စၾဲခံထားရတဲ့ အရႀင္ဂမၲီရလို ေခၝင္းေဆာင္ေတၾကို ခဵက္ခဵင္း လၾတ္ေပးဖိုႛ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းေတၾကို အကဵဥ္းစခန္းေတၾလို ဝင္ေရာက္စီးႎႀင္းတဲ့ ကိစၤေတၾကိုလည္း ရပ္တန္းကရပ္ေပးဖိုႛ ေဴပာဳကားလိုေဳကာင္း။ ႎိုင္ငံေတာ္သံဃ မဟာနာယက ဆရာေတာ္မဵားကလည္း သံဃာငယ္ေတၾ ေသၾးေဴမကဵ အသက္စေတးခံ ဴပႂလုပ္ထားတဲ့ ပတၨနိကၠႂဇၦနကံကို ငဲ့ကၾက္ေသာအားဴဖင့္ အာဏာရႀင္ အစိုးရဆီက အလႀႃခံမႁ လာဘ္လာဘ ရယူမႁတိုႛကို ရပ္တန္ႛဖိုႛ ေတာင္းပန္ေဳကာင္း၊ ဴပန္မလႀန္ရေသးတဲ့ သပိတ္ကိုလည္း အာဏာရႀင္စစ္အစိုးရ ဴပႂတ္ကဵသည္အထိ ဆက္လက္႓ပီး တုိက္ပၾဲဝင္ဳကဖိုႛ ေမတၨာရပ္ခံပၝတယ္။"

ဒီဆႎၬဴပပၾဲမႀာ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္ ၃၀ နီးပၝး၊ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစု ၁၃၀ ေကဵာ္နဲႛ တိဘက္ဗုဒၭဘာသာဝင္ ၃၀ ေကဵာ္ စုစုေပၝင္းအင္အား ၂၀၀ ခန္ႛ တက္ေရာက္ဆႎၬဴပခဲ့ ပၝတယ္။ တိဘက္ ပၝလီမန္အမတ္ဴဖစ္သူ သံဃာေတာ္တပၝးကလည္း တိဘက္နဲႛ ဴမန္မာ အေဴခအေနေတၾ အတူတူဴဖစ္ေနေဳကာင္း ညီအကိုရင္းေတၾပမာ အာဏာရႀင္ေတၾကို ပူးတၾဲ တိုက္ပၾဲဝင္သၾားဳကဖိုႛ အမႀာစကား ေဴပာဳကားခဲ့ပၝေသးတယ္။ ဒီေနႛ ေတာင္းဆိုခဵက္ေတၾ ကေတာ့ အရႀင္ဂမၲီရ အပၝအဝင္ စက္္တင္ဘာ သံဃလႁပ္ရႀားမႁအတၾင္းက ဖမ္းဆီး ထားသူေတၾနဲႛ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾကို ခဵက္ခဵင္းလၾတ္ေပးဖိုႛ ေတာင္းဆိုခဲ့႒ကပၝတယ္။

အလားတူပဲ ေရၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရး တႎႀစ္ဴပည့္ အထိမ္းအမႀတ္ ဆႎၬဴပပၾဲကို ထိုင္းႎုိင္ငံ ဘန္ေကာက္႓မိႂႛ၊ ဴမန္မာသံရံုးေရႀႛမႀာ ဴမန္မာ့အေရးလႁပ္ရႀားတဲ့ ထုိင္း အန္ဂဵီအိုအဖၾဲႛေတၾ၊ ထိုင္းေကဵာင္းသားေတၾနဲႛ ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာႎုိင္ငံသား ေကဵာင္းသား၊ အလုပ္သမားေတၾ က စုေဝးကဵင္းပဳကပၝတယ္။

ဆႎၬဴပပၾဲကို ထိုင္းႎုိင္ငံသားေတၾ အပၝအဝင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံသား တကၠသိုလ္ေကဵာင္းသားေတၾ ဴမန္မာေရၿႛေဴပာင္း အလုပ္သမားေတၾ၊ ဴပည္ပေရာက္ အမဵႂိးသား ေကဵာင္းသားမဵားအဖၾဲႛ၊ နုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသား ေဟာင္းမဵားအဖၾဲႛ၊ ေရာင္ဴခည္ဦး အလုပ္သမားအဖၾဲႛ၊ ဴမန္မာႛဒုကၡသည္မဵား ကူညီေစာင္ႛေရႀာက္ေရး အဖၾဲႛေတၾ ပူးေပၝင္းပၝဝင္တဲႛ ဆႎၬဴပသူအင္အား တရာေကဵာ္ ပၝဝင္ခဲ့ဳကပၝတယ္။

သံရံုးမဵက္ႎႀာစာမႀာ အနီေရာင္ဝတ္စံုေတၾ ဝတ္ဆင္ထားတဲႛ ဆႎၬဴပသူေတၾက စက္တင္ဘာ သံဃာလႁပ္ရႀားမႁအတၾင္း သံဃာေတာ္ေတၾနဲႛ ေကဵာင္းသားဴပည္သူေတၾကို စစ္တပ္က အဳကမ္းဖက္ သတ္ဴဖတ္ႎႀိမ္ႎႀင္းခဲ့တဲ့ ဓာတ္ပံုေတၾနဲႛ သာသနာ့ အလံ၊ ခၾပ္ေဒၝင္းအလံေတၾ ကိုင္ေဆာင္႓ပီး ေ႒ကၾးေဳကာ္ ဆႎၬဴပဳကပၝတယ္။

ဆႎၬဴပသူေတၾက ဴမန္မာသံရံုးေရႀႛ မဵက္ႎႀာစာမႀာလည္း ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေနႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ လမ္းေလ႖ာက္ခဵီတက္ဆႎၬဴပတဲႛ သံဃာေတာ္ေတၾကို စစ္တပ္က အဳကမ္းဖက္ႎႀိမ္ႎႀင္းတဲ့ သရုပ္ဴပကၾက္နဲႛ Free Burma ဆိုတဲႛ စာလံုးကို ေသၾးစက္နဲႛေရးတဲ့ သရုပ္ေဖာ္ဴပကၾက္ေတၾကိုလည္း လုပ္ဴပဳကပၝတယ္။

ဴမန္မာႛအေရးလူပ္ရႀားတဲႛ Thai Free Burma ထုိင္းအဖၾဲႛကလည္း ထုိင္းဘာသာစကားနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံေရးေဴပာင္းလဲမႁမႀာ ထုိင္းႎိုင္ငံအစိုးရအေနနဲႛ ပို႓ပီးဖိအားေပး ေဆာင္ရၾက္ဖိုႛ သံရံုးေရႀႛမႀာ ဆႎၬဴပေတာင္းဆို႒ကပၝတယ္။

ဴမန္မာသံရံုးကို အတိုက္အခံ ႎုိင္ငံေရးအဖၾဲႛအစည္းေတၾက ေပးပိုႛတဲ့ ေ႒ကညာခဵက္ စာေစာင္ေတၾကို ထိုင္းေထာက္လႀမ္းေရးေတၾက လက္ခံရယူ႓ပီး ဴမန္မာသံရံုးတာဝန္ခံကို ေပးပိုႛမႀာဴဖစ္႓ပီး ဴမန္မာသံရံုးေရႀႛ ဆႎၬဴပသူေတၾကို ထုိင္းလံုဴခံေရးရဲတပ္ဖၾဲႛဝင္ေတၾက ေစာင့္ဳကည့္အကဲခတ္ေနေပမယ့္ အေႎႀာင့္အယႀက္ တစံုတရာမေပးဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔