ရႀမ္း႟ိုးရာႎႀစ္သစ္ကူးအခမ္းအနား လန္ဒန္မႀာကဵင္းပ

2007-12-10
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

shan_boy_200px.jpg
ထိုင္း-ဴမန္မာ နယ္စပ္တေနရာတၾင္ ကဵင္းပေသာ ရႀမ္းတိုင္းရင္းသားမဵား၏ ပၾဲေတာ္တခုတၾင္ ႟ိုးရာဝတ္စံုဴဖင့္ ကေလးငယ္တဦးကို ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

႓ဗိတိန္ႎုိင္ငံမႀာ ေနထုိင္ဳကတဲ့ ရႀမ္းတုိင္းရင္းသားေတၾက ရႀမ္း႟ုိးရာႎႀစ္သစ္ကူးေနႛ အခမ္းအနားကုိ လန္ဒန္႓မိႂႚမႀာ ဒီဇင္ဘာလ (၈)ရက္နဲႛ (၉)ရက္ေနႛတုိႛမႀာ ကဵင္းပဴပႂလုပ္ခဲ့ဳကတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္၊၊

ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေနႛမႀာကဵေရာက္တဲ့ ရႀမ္းႎႀစ္သစ္ကူးေနႛအထိမ္းအမႀတ္အဴဖစ္ ရႀမ္းဗုဒၭဘာသာနဲႛ ယဥ္ေကဵးမႁဆုိင္ရာ ေဆၾးေႎၾးပၾဲတခုကုိ ႓ဗိတိန္ႎုိင္ငံ လန္ဒန္႓မိႂႚ ယူနီဗာစီးတီး ေကာလိပ္မႀာ (၂)ရက္တုိင္တုိင္ ကဵင္းပခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ဒီအခမ္းအနားမႀာ ရႀမ္းေရးရာက႗မ္းကဵင္တဲ့ ပညာရႀင္ေတၾ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးခဲ့တယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္၊၊

ဒၝ့ဴပင္ စုိင္းခမ္းလိတ္၊ စုိင္းထီးဆုိင္စတဲ့ ဴမန္မာဴပည္က ထင္ရႀားတဲ့ ရႀမ္းတုိင္းရင္းသား ေတးေရးနဲႛ အဆုိေကဵာ္ေတၾရဲ့ ေတးသီခဵင္းသီဆုိမႁေတၾ၊ ရႀမ္း႟ုိးရာယဥ္ေကဵးမႁ ဴပကၾက္ေတၾလည္း ပၝဝင္တယ္လုိႛ ပၾဲစီစဥ္သူတဦးဴဖစ္တဲ့ မစႎီၬက ေဴပာပၝတယ္၊၊

စိုင္းထီးဆိုင္နဲႛသူႛရဲ့ သားေလးအပၝအဝင္ ရႀမ္းအႎုပညာရႀင္ေတၾက လာေရာက္သီဆိုေဖဵာ္ေဴဖလိုႛ အလၾန္ ႎႀစ္သက္ေပဵာ္႟ၿင္မိတဲ့အေဳကာင္း၊ ဒီမႀာ သူတိုႛ ေပဵာ္႟ၿင္ေနဳကသလို ဴမန္မာဴပည္႒ကီးလည္း ႓ငိမ္းခဵမ္းဳကပၝေစ၊ ေပဵာ္႟ၿင္ဳကပၝေစလိုႛ ဆုေတာင္းေပးတဲ့အေဳကာင္း မစႎၬီက RFAကို ေဴပာဴပခဲ့ပၝတယ္။

ဒီရႀမ္းႎႀစ္သစ္ကူးပၾဲေတာ္ဟာ ဥေရာပတုိက္မႀာ ဒုတိယအ႒ကိမ္ေဴမာက္ ခမ္းခမ္းနားနား ကဵင္းပခဲ့တာ ဴဖစ္႓ပီး ပထမအ႒ကိမ္ကုိေတာ့ မႎႀစ္က ကဵင္းပခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ အခမ္းအနားမႀာ စာတမ္းတက္ေရာက္ဖတ္ဳကားသူ တဦးကလည္း ေဴပာပၝတယ္၊၊ ဒီရႀမ္း႟ုိးရာ ႎႀစ္သစ္ကူး ပၾဲေတာ္ကုိ ၁၉၆၆ ခုႎႀစ္ကစလုိႛ ဴပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ ကဵင္းပလာခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔